Det verkar som om en viss åsiktsskillnad föreligger mellan ordföranden i socialförsäkringsutskottet Gunnar Axén (M) och migrationsminister Tobias Billström (M) rörande kvaliteten på den verksamhet som bedrivs vid Migrationsverkets förvarsenheter i Kållered. Detta har jag redan antytt i min föregående bloggning.

Axén anser för sin del, apropå den till synes besvärande omständigheten att antalet rymningar just från Kållereds-förvaret är störst i Sverige, att ”med ett så stort ’svinn’ så måste det ju vara något som inte fungerar” vid förvaret i Kållered.

Billström säger emellertid tvärtom att han har uppfattat signaler som går ut på att förvaret i Kållered “är ett av förvaren som fungerar bäst i landet.”

Så hur är det nu: Är det Axéns eller Billströms uppfattning som är Moderaternas officiella? Antingen är det något som inte fungerar eller också fungerar det bäst. Vi partimedlemmar vill gärna veta, och säkert andra också.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,