Så uttalar sig Ehud Olmert i denna länk hämtad från Jerusalem Post. Och nog är det väl så.

Israel och Syrien tycks alltså kunna tänka sig att samtala om Golan. Syrien vill ha tillbaka Golan. Men samtidigt utgör området en perfekt plats att gruppera artilleri mm. på, för att skjuta på Israel. Så det finns ju verkligen grundad anledning för Israel att förhålla sig skeptisk.

Men ett fredsupplägg kunde kanske se ut så här: Israel säger att Golan förvisso tillhör Syrien och kommer att återlämnas. Men det kommer att ske först när Israel är helt säkra på att Syrien inte kommer att använda Golan som en bas för förnyade attacker mot Israel. Därmed blir det Syriens problem att övertyga Israel om detta, fast samtidigt har man uppnått ett fredsavtal.

En sådan passus i ett ev. fredsavtal borde väl både Israel och Syrien kunna acceptera. För fred innebär ju att man inte avser att angripa sin tidigare fiende igen. Eller? Det var ju ändå Syrien som attackerade Israel, och då är det väl i första hand Syriens ansvar att övertyga om sin goda vilja? Detta om Syrien nu verkligen vill ha fred, vilket man verkligen bör hoppas på.

Fast Israel har ju för inte så länge sedan, och säkerligen inte utan grundad anledning, anfallit vad som sannolikt var en kärnreaktor i vardande inne i Syrien, så Syrien har förvisso en lång väg att gå för att uppnå trovärdighet. Se härom denna länk.