Nu förvånar han genom det uttalande som Världen idag återger här. Inför ett möte med Arabförbundet ställde han bl. a. följande frågor:

”– Består Palestina bara av Västbanken och Gaza­remsan? Om det är så, då betyder det att israelerna inte ockuperade dem år 1948. De lät dem vara i 20 år, så varför etablerade inte ni en palestinsk stat? sa president Qadhafi inför en mållös publik.
– Var inte Gazaremsan en del av Egypten och Väst­banken en del av Jordanien? Judarna lät er ha dem i 20 år, från 1948 till 1967. Om det är Palestina, varför etablerade ni inte en stat där?”

Kanske ger Benny Morris svaret. I Newsweek här uttalar han sig som följer: ”Studying the roots of the Arab-Israeli conflict—in particular the pronouncements and positions of the Palestinian leadership from the 1920s on—left me chilled. Their rejection of any compromise, whether a partition of Palestine between its Jewish and Arab inhabitants or the creation of a binational state with political parity between the two communities, was deep-seated, consensual and consistent. … It has become clear to me that from its start the struggle against the Zionist enterprise wasn’t merely a national conflict between two peoples over a piece of territory but also a religious crusade against an infidel usurper.”

(Tack till Svensk Israel-Information för länken till Newsweek.)

Ja, Morris kanske har svaret. Av islamistiskt religiösa skäl får den icke-muslimska staten Israel inte finnas. Problemet med islamismen är, att den inte tillåter existensen av någon enda stat som inte är muslimsk, inte någonstans, inte någonsin.

Det är ett problem inte bara för Israel, utan för oss alla, eller hur!