I SvD den 28 maj skrev socialdemokraterna Urban Ahlin och Peter Weiderud detta. USA och Storbritannien har huvudansvaret för återuppbyggandet av Irak, menar man.

Tyvärr blev ju skadan i Irak så stor därför att inte tillräckligt många demokratiska stater ställde upp tillräckligt mycket för att underkuva det islamistiska fascistiska våld som nu utbrett sig. Detta skrev jag om redan här.

Demokratiernas samlade förmåga kan inga islamister stå emot. Men västvärldens splittring ses som ett svaghetstecken vilket tvärtom ger islamisterna ökad inspiration.

Sverige är förvisso ingen städpatrull till USA. Men med ett ökat engagemang för frihet och demokrati redan från början, bland annat från Sveriges sida, hade den nuvarande situationen inte behövt uppstå. Om vi och många andra demokratiska stater, som när det verkligen gällde fegade ur, också hade gått in med trupp i Irak tillsammans med USA, Storbritannien m. fl., kanske Irak nu hade varit befriat inte enbart från Saddam Husseins skräckvälde, utan också från islamismen.

Det är obegripligt hur Ahlin och Weiderud kan anklaga USA för att Sverige inte gjorde mer. Om Sverige och andra hade gjort mer från början, hade det inte behövts någon städning i Irak alls. Detta är bl. a. Sveriges skuld, inte USAs.