I helgen pågick ett ”Palestina-Israel Seminarium” på Sjöviks folkhögskola. Skolan tillhör baptistsamfundet. Övriga arrangörer är, enligt uppgift här, följande:

Judar för Israelisk Palestinsk Fred, Palestinska föreningen Stockholm, Palestinagrupperna i Sverige, Studieförbundet Bilda, Broderskapsrörelsen, Kristna Fredsrörelsen och Södra Dalarnas FN-förening. Seminariet genomförs med stöd av Folke Bernadotte Akademin. Samverkan sker med Olof Palmes Internationella Center.

Vad är nu detta för organisationer? Ett urval:

Judar för Israelisk Palestinsk Fred är en sektliknande organisation vars mest framträdande medlemmar är kommunisterna Dror Feiler och Henry Ascher. Båda är medlemmar i Kommunistiska Partiet, tidigare KPML(r), vilket parti enligt sina stadgar inte drar sig för att genom våld avskaffa demokratin. Partiet intar därmed en ståndpunkt vilken mycket liknar den som terrororganisationen Hamas ger uttryck för i sina stadgar. Detta har jag tidigare bloggat om här.

Palestinska föreningen Stockholm: Ordförande Nael Touqan. Denne har bl. a. uttalat sig så här.

Palestinagrupperna i Sverige: Ordförande är Per Gahrton. Man vill bojkotta Israel, under åberopande bl. a. av följande (följ länken ovan till sidan om ”sanktioner”): ”Det är uppenbart att Israel saknar viljan till en rättvis och hållbar fred. Under nio års fredssamtal har Israel stärkt sina egna positioner på bekostnad av det palestinska folkets rättigheter. Freden är oförenlig med ockupation och förtryck. Det är dags för internationella påtryckningar. -Israel bryter mot FN:s stadgar och konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Israel använder sig av dödskvadroner och kollektiva bestraffningar mot den palestinska civilbefolkningen. Ambulanser och sjukvårdare beskjuts. Israel utvidgar sitt territorium med våld.” Så pass!

Studieförbundet Bilda: Dess medlemsorganisationer hittar du här. Hur många av dem vill utplåna Israel?

Kristna Fredsrörelsen: En ickevåldsrörelse. Jaha. Dess första uppgift borde vara att enträget uppmana t. ex. Hamas att avbryta kriget mot Israel. I stället medverkar man i ett seminarium som kritiserar Israel för att man försvarar sig?

Folke Bernadotte Akademin: En statlig myndighet. Vilken anledning har en statlig myndighet att liera sig med antidemokratiska rörelser (såsom JIPF)?

Olof Palmes Internationella Center. En socialdemokratisk organisation som att döma av denna länk till största delen finansieras av staten genom SIDA. De ska f. ö. ha en egen konferens nu på onsdag. Till denna har man inbjudit Azzam Tamimi om vilken Aftonbladet skriver detta.

Tamimi vill såvitt kan bedömas, att Israel ska utplånas. Varför tycker socialdemokrater/staten att det är intressant att lyssna på islamofascister?

Är världen ur led? Låt oss i så fall försöka vrida den rätt igen.