Nej, troligen inte. I alla fall inte att döma av denna länk, som går till en svensk sida där den islamiska ”shafi’i-skolan” ger råd i diverse brännande frågor, såsom den om det är tillåtet för en muslimsk man att gifta sig med någon från ”bokens folk”.

Bokens folk (ahl al-kitab) är judar, kristna och zoroastrier.

Shafi’i-svaret är ganska uppseendeväckande, minst sagt. För det lyder som följer:

Om det finns muslimska kvinnor att gifta sig med är det starkt orekommenderat att gifta sig med en kristen eller en judisk kvinna. (Nihayat al-Muhtaj 6/290)

Man måste ta reda på om personen verkligen hör till Bokens folk, och enligt shafi’i-skolans definition av ahl al-kitab är det väldigt svårt att hitta sådana personer i Sverige. Följande personer anses höra till Bokens folk:

1. De man vet är besläktade med Ya’qub (dvs. hör till bani Isra’il oavsett om de är judar eller kristna) hör till ahl al-Kitab så länge man inte vet att någon av deras förfäder blivit jude efter ’Isas ankomst, eller kristen sedan vår Profet fått sin första uppenbarelse. Ex: Om någon hör till bani Israel men vi vet att någon av hans förfäder blivit jude på exempelvis 400-talet (då judendomen hade upphävts av Isas uppenbarelse) eller kristen på exempelvis 1200-talet (då kristendomen upphävts av Islam), hör han inte till ahl al-Kitab.

2. De som inte är besläktade med Ya’qub (dvs. inte hör till bani Israel) hör till ahl al-Kitab bara om man vet att någon av deras förfäder blivit jude innan ’Isa sändes eller kristen innan vår Profet fick sin uppenbarelse, frid och välsignelser vare med dem alla. Om man inte vet eller är osäker på detta anses de inte höra till ahl al-Kitab.

Av det som nämnts ovan framgår att kristna svenskar inte annat än i undantagsfall hör till 2 ovan, eftersom kristningen av Sverige påbörjades på 1000-talet. Om judarna i Sverige hör till 1 eller 2 kan jag inte svara på, men om man är osäker på om en person hör till bani Israil eller inte anses han inte göra det.

I övrigt gäller samma regler som vid ett ”vanligt” giftermål, med undantag för en del regler som gäller för al-waliyy.

Fler detaljer om ”vanliga” giftermål kan hittas här:
http://al-ghazali.org/sidan/giftermal.htm

Här är hanafi-skolans åsikt: http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=12&ID=2269&CATE=10

Alltså: De som blivit judar efter Kristi ankomst är inte att anse som bokens folk. Inte heller är de som blivit kristna efter Mohammeds ankomst att anse som bokens folk.

Vid sådant förhållande är inte alls många kristna eller judar att anse som sådana dhimmis som kan få leva vidare som exempelvis kristna eller judar under en islamisk regering – för hur många av oss kan spåra våra anor till tiden före 600-talet eller år noll?

Vad skall då hända med alla oss icke-dhimmis? Det är ju endast bokens folk som kan vara dhimmis …

Valet är, i alla fall enligt de flesta islamister, ett ultimatum, nämligen följande: Underkasta dig islam eller dö!

Jag kan presentera många belägg för att detta, i islamisternas ögon, är valet för icke-dhimmis, men just nu konstaterar jag bara faktum.

Mysigt, eller? Bestäm själv.

(Observera att jag inte alls påstår att den sida som jag här länkat till står för islamism. För det har jag ingen aning om. Men om någon som är ansvarig för sidan vill säga hur det står till, t. ex. genom en kommentar till denna bloggning, så vore det ju jättebra!)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

4 svar på ”Är du en dhimmi?”
  1. cialis 5mg These benefits have been seen in controlled trials of antihypertensive drugs from a wide variety of pharmacologic classes, including hydrochlorothiazide and the ARB class to which valsartan principally belongs

  2. Skrämmande. Islamismen är vår tids totalitära rörelse. Tyvärr är de flesta undfallande – som man initialt också var mot nazismen och fortfarande är mot kommunismen. Pga demografien är hotet ännu större nu är tidigare. Får vi inte stopp på den muslimska invandringen kommer vårt samhälle, som vi känner det, att gå under.

Kommentarer är stängda.