Mattias Gardell använder sig i den obehagliga boken Bin Ladin i våra hjärtan av begreppet ”folkhemsislamism”. Med det menar han den påstådda tendensen hos t. ex. det Muslimska Brödraskapet i Egypten att bygga den islamiska staten ”organiskt”, ”underifrån” och utan våld (s. 144). Härutinnan skulle Brödraskapet då skilja sig från den strömning inom samma Brödraskap som representeras av de mera våldsbenägna Seyyid Qutb och inte minst Hamas som ju faktiskt redan med våld har tagit makten i Gaza.

Du läsa mer om Brödraskapet här.

Och när du då läser i länken, finner du en koppling mellan Muslimska Brödraskapet och terrororganisationen Holy Land Foundation for relief and development som har beslagits med att skicka pengar till just Hamas, även om organisationen ännu inte blivit dömd.

Här finns en skiss som visar kopplingen (pdf-nedladdning startar direkt).
(Källa: The NEFA Foundation.)

Vidare har man påträffat detta dokument där Brödraskapets strategi i Nordamerika framgår (pdf-nedladdning startar direkt). (Källa: The Investigative Project on Terrorism.)

Av särskilt intresse är punkten 4 på sidan 21, som ger upplysning om hur införandet av shari’a och den islamiska staten i ”Amerika” skall genomdrivas. Så här står det:

deras [Brödraskapets avantgarde] arbete i Amerika är ett slags stort jihad med syftet att avlägsna och förstöra den västerländska civilisationen inifrån och att med sina händer och med de troendes händer ”sabotera” dess eländiga hus så att det elimineras och så att Guds religion blir segerrik över alla andra religioner.

Det ”folkhem” som det Muslimska Brödraskapet avser att bygga i Amerika, har alltså ingen plats för den västerländska civilisationen. Och oavsett om nedrivandet av denna civilisation skall ske med våld (Hamas och Qutb) eller inifrån enligt ovan angivna citat, så finner vi här dels en stark koppling mellan de båda angreppssätten, dels alltså en tydlig indikation på syftet: Den västerländska civilisationen skall förstöras.

Så fick vi reda på det också. När blir det Europas tur att utsättas för Brödraskapets förstörelseverk? Nu eller med en gång?

Att det islamistiska ”folkhemmet” inte heller har någon plats för vare sig judar eller Israel, framgår i min gamla blogg, för 2005-12-16. Men var det någon som trodde något annat?

Tillägg 2020-03-07: Jag noterar att Johan Westerholm i sin nyutkomna bok ”Islamismen i Sverige” (Greycat Publishing, 2020) också äntligen utöver undertecknad uppmärksammar det citat och den text som jag citerar ovan. Westerholm återger tom. hela texten. Bra jobbat, även om det tog tid, drygt elva år!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

3 svar på ”Vad skall bort: Islamismen eller den västerländska civilisationen?”
 1. Vi kan börja med att rösta in Sverigedemokraterna 2009 och 2010. Se vad som hände med Danmark när DF startade. Vi måste göra våra röster hörda, 7-klövern gör ju inget åt problemen.

 2. ETT hypotetiskt sätt att stoppa detta vansinne är att ”Join Jihad”.
  Så här: Vi startar en Moské, skriker ut hatet mut Svenskarna, sätter upp en Web-sida med hat. Sedan fyller den med jihad-böcker, jihad-DVD, kvinnor och barn. Till sist fyller vi på med 100 ton sprängämnen och skapar en enorm skadegörelse.

  Resultatet blir 1000 döda och en folkstorm mot våra politiker.

  Alternativet: Släpp vårt land under Islamisk kontroll. Vid ca 80% Muslimer i Sverige inträffar Folkmord på ca 5,000,000 etniska svenskar.

  Vi har att välja på 1000st eller 5 miljoner dödade i Islam’s namn.

  NEJ Självklart gör vi inte så här, vi är och förblir en demokrati, MEN HUR???

Kommentarer är stängda.