Som vi vet anser islamismen och dess anhängare att alla länder och folk som inte underkastat sig den islamiska lagen shari’a tillhör dar al-harb dvs. ”krigets hus”. Dessa länder och folk ska angripas och bekrigas till dess de underkastat sig. Och om de vägrar underkasta sig shari’a ska de dö. Ovillkorligen.

Ett tydligt exempel på detta ses i ”Palestina” där islamismens anhängare anser att Israel ska bekrigas eftersom Israel vägrar underkasta sig. Det har man gjort i mer än sextio år. Men Israel vägrar underkasta sig. Israel har segrat. Därför ska Israel utplånas. Alla tongivande krafter i ”Palestina” anser detta.

Ett annat tydligt exempel på detta ses i Syrien och Irak där ISIS/ISIL/IS/Daesh verkar i exakt samma syfte.

Daesh (foto t.v.) skär halsen av dem som inte underkastar sig. I ”Palestina” (foto t.h.) släpas de på gatorna. Men det är bara grader i samma helvete.

Sveriges nuvarande regering har som du vet erkänt den regim som ansvarar för det antisemitiska, islamistiska och islamonazistiska helvetet i Gaza och på ”Västbanken”. Som inte minst har ansvar för det pågående helvetiska anfalls- och utplåningskriget mot den judiska staten Israel!

Denna helvetiska regim ska inte bekämpas, alltså, enligt Sveriges nuvarande regering. Den ska erkännas!

Men Daesh-helvetet vill man av allt att döma tvärtom bekämpa! Vår utrikesminister har uttalat att regeringen vill ”utbilda kurdiska peshmerga-krigare i norra Irak”. Hon påpekar samtidigt ”att Sverige tillsammans med ett 60-tal länder ingår i koalitionen för att bekämpa den terrorstämplade organisationen IS, som strider i Syrien och Irak”.

Sverige har tidigare ingått i koalitionen för att bekämpa talibanerna i Afghanistan, samt skickar nu även trupp för att bekämpa islamismen i Mali.

Gott och väl i och för sig. – Men att skicka trupp för att bekämpa islamismen i ”Palestina”, nej det är helt uteslutet! Islamismen i ”Palestina” är uppenbarligen ”god”, men den i Afghanistan, Mali, Syrien och Irak är ”ond”.

Hur kan det vara på det viset? Den enda skillnad jag kan skönja är att när islamisterna angriper judar, så tycks det vara OK. Men när samma slags islamister angriper jezidier, kristna och alla andra folkslag än just judar, då är det plötsligt djupt förkastligt.

Misstanken uppstår att denna dubbelmoral tyvärr har sin grund i antisemitism …

Nå. Sveriges regering har alltså stått upp mot talibanerna i Afghanistan och nu mot Daesh i Syrien och Irak. Gott så. För båda bedriver krig mot alla som inte underkastat sig shari’a, dvs. bl.a. antagligen Sveriges nuvarande regering. Och merparten av Sveriges folk hoppas jag.

Dessa vidriga ”entiteter” och dess företrädare anser nämligen med den största säkerhet att Konungariket Sverige tillhör dar al-harb och alltså befinner sig i krig med dem.

De människor som då reser från Sverige för att kriga tillsammans med inte minst Daesh i Syrien och Irak och talibanerna i Afghanistan eller för den delen Hamas, Fatah, PFLP mfl. i ”Palestina”, måste därmed rimligen anses ha trätt i fiendens tjänst. De är inte längre lojala mot Sverige utan mot Sveriges fiender.

I krig kan man ta krigsfångar. De som återkommer till Sverige efter att ha övergått i fiendens tjänst – tex. som krigare i Daesh – bör alltså inte, som företrädare för Örebro kommun ”huvudlöst” föreslagit, erbjudas terapi och förtur till jobb.

De bör i stället enligt krigets lagar sättas i krigsfångeläger, detta intill dess den judisk-kristna västerländska civilisationen slutligen segrat och besegrat de islamistiska angriparna. Och kriget avslutats.

Det bör naturligtvis också utredas om de gjort sig skyldiga till krigsbrott eller brott mot mänskligheten. I vart fall är det väl ett allvarligt brott att skära halsen av folk, eller hur?

Det är ett utdraget krig hursomhelst. Det islamistiska angrepps- och utplåningskriget mot Israel har t. ex. pågått i mer än sextio år. Slaget mot islamisterna vid Poitiers ägde rum år 732. Men det finns fortfarande islamister. Så det kommer nog att dröja ännu en tid innan segern är vunnen.

Men om man sig i leken ger, får man leken tåla. Den som krigar mot västerlandet får rätteligen finna sig i att som vanligt bli besegrad och – om han/hon överlever – bli placerad i krigsfångeläger. Detta enligt krigets lagar och till dess den västerländska segern är vunnen.

Västerlandets oundvikliga seger kommer kanske att dröja en tid men det får då krigsfångarna finna sig i. En Sveriges och västerlandets fiende förtjänar definitivt inte att bli belönad med terapi och anställning. Sveriges och västerlandets fiender får i stället finna sig i att avbida västerlandets slutgiltiga seger i krigsfångeläger, hur länge det än kan dröja.

Men ju förr dess bättre, bör ju då både västerlänningarna och krigsfångarna tycka!

Hårt mot hårt måste tyvärr vara vår strategi. Nu som år 732.

Slutligen: Det är bra att utrikesminister Wallström ändå i någon mån insett att Sverige står i motsättning till såväl Daesh som talibanerna.

Återstår nu ”bara” att hon inser detta även i förhållande till ”Palestina”.

Tillägg 2015-01-19: Överstelöjtnant Pontus Gillnäs skriver klokt i SvD:

Den internationella terrorismen har delvis samma mål som en stat (exempelvis Rysslands subversiva verksamhet i dagsläget) som vill dominera eller påverka ett annat lands politiska utveckling. Det handlar om att skapa kaos, att skapa allmän rädsla och därmed styra in den utsatta staten mot att byta politisk inriktning, splittra landet, begränsa yttrandefriheten och i slutändan underkasta eller anpassa sig till terroristorganisationens mål eller delmål.

Denna terrorism utgör [tar?] således alltmer formen av militära/paramilitära angrepp mot de fria demokratierna, inklusive Sverige, som fristående och självbestämmande stater. Därför utgör detta också ett militärt hot mot den svenska demokratin och statsbildningen, vilket faller under Sveriges försvarsdoktrin och alltså måste betraktas som ett angrepp på Sverige som fristående stat med rätt att fatta sina egna beslut om landets utveckling. Detta har historiskt uppfattats som en krigsförklaring, vilket också till exempel USA har deklarerat det som, och har därför historiskt hanterats av det militära försvaret.

”Detta har historiskt uppfattats som en krigsförklaring.” Just det. Just precis så som Konungariket Sverige just nu borde uppfatta Daeshs, Hamas’ och Fatahs verksamhet. En krigsförklaring.

Länkar: Newsweek, Devin Rexvid i SvD, Mona Sahlin exponerar sin naivitet i SvD.7 svar på ”Konungariket Sverige är i krig!”
  1. […] Idag den 6 juni har svenskarna – precis som alla andra dagar egentligen – skäl att fira att vi ännu lever i ett fritt och demokratiskt land. En av de makter som förutsätts se till att vi även fortsättningsvis kan leva i frihet är Försvarsmakten. Låt oss hoppas och göra vad vi kan för att de, tillsammans med alla andra goda krafter, lyckas med det när kriget kommer – om det nu inte redan har gjort det: […]

  2. […] Konungariket Sverige befinner sig i krig! Liksom Frankrike, USA och Ryssland med flera. Det är dags för alla att inse det och att handla därefter. Vad detta närmare borde innebära utöver det jag nämnde ovan har jag även berört i ett tidigare inlägg. […]

Kommentarer är stängda.