Hans excellens utrikesministern (Carl Bildt alltså) bekräftar enligt Sveriges Radio att svenska soldater ska skickas till Mali. Icke som stridande trupp dock, utan i syfte att ägna sig åt ”underrättelseverksamhet”. – Visst, läget där är ju lite ansträngt, i ljuset av islamisternas angrepp. Så det kan väl finnas anledning skicka svensk trupp dit.

Vi har dessutom redan svenska soldater i Afghanistan. Detta, som vår statsminister Fredrik Reinfeldt en gång sade, i syfte ”att motverka risken att ondskans nätverk återetablerar sig och hotar inte bara Afghanistan utan också den frihet vi håller kär i Sverige och Europa. Det handlar om att hålla undan risken för övergrepp och tyranni”. Bra sagt! Läs mer här.

Om man dock jämför situationen i Mali och Afghanistan, där islamisternas angrepp hittills har misslyckats, med situationen i Gaza, där den islamonazistiska och mycket islamistiska organisationen Hamas genom vad som närmast kan betraktas som en statskupp har lyckats gripa makten, och att därifrån kontinuerligt angripa den judiska staten Israel i syfte att utplåna Israel, så framstår läget i Gaza som oändligt mycket allvarligare än läget i Mali och Afghanistan. Inga länder hotas av utplåning från Mali och Afghanistan.

Det vore kanske därför bättre, mera effektivt, mera angeläget, att skicka svensk trupp till Gaza än till Mali kan man tycka. För i Gaza är ju ”ondskans nätverk” redan etablerat sedan länge. Bättre då att Sverige kunde bidra till att bekämpa och besegra denna ondska, som hotar inte bara ”den frihet vi håller kär i Sverige och Europa”, utan även Israels själva existens. Så att vi därigenom håller ”undan risken för övergrepp och tyranni”. – Jag citerar hela tiden hans excellens statsministern.

Nog vore det väl bättre om svensk trupp kunde bidra till att krossa Hamas i Gaza än att pyssla med underrättelseverksamhet i Mali?

Livgardets fanaDenna den ”goda kampen” (2 Tim. 4:7) kan och bör givetvis föras på flera fronter. Men om man vill kraftsamla för att nå resultat, tror jag den islamonazistiska regimen i Gaza för närvarande är ett bättre mål än islamisterna i Mali och Afghanistan.

Jag välkomnar därför svensk trupp i Gaza, med samma syfte som i Mali och Afghanistan, nämligen att bekämpa och slutgiltigt besegra den utlöpare av ”ondskans nätverk” i Gaza, som kallas Hamas. Gärna sida vid sida med Israels försvarsmakt. Endast genom en sådan seger lär friheten säkras och risken för övergrepp och tyranni avvärjas i den delen av världen. Åtminstone för ögonblicket …

Så att det svenska Livgardet till sina många segernamn på fanan som återges här till vänster förhoppningsvis kan foga ”Gaza 2014”.

Så att Sveriges folk kan vara stolt över att verksamt bidragit till att ha utplånat islamismen i vart fall på ett ställe på jorden, och kanske på den plats där den för närvarande ställer till med mest elände för den västerländska civilisationen, en civilisation som den judiska staten Israel alldeles uppenbart tillhör.

Notera dock att den svenska vänstern för några år sedan också tyckte att svensk trupp skulle sändas till området, fast då knappast för att försvara Israel, frihet och demokrati. Tvärtom!

Jag märker slutligen att jag inte alls talat om den iranska regimen, som också vill utplåna Israel och som enligt sin författning syftar till islamismens dominans över hela världen. Ej heller har jag talat om Arabförbundet som i sin stadga om mänskliga rättigheter(!) syftar till att utplåna sionismen.

Svenska armén har alltså till synes många potentiella mål att bekämpa. Det tycks dock för närvarande enligt statsministern och utrikesministern vara mera angeläget att bekämpa målen i Mali och Afghanistan än regimen i Gaza. En grov felbedömning enligt min ringa mening.

Deras excellenser statsministern och utrikesministern tycks alltså vara fel ute igen, och jag vet inte för vilken gång i ordningen, i vart fall inte när det gäller Carl Bildt!

Tillägg 2014-02-19 Carl Bildt och två andra statsråd – dock icke försvarsministern – argumenterar i dagens Svenska Dagbladet för hur jättebra de tycker det är att skicka svensk trupp till Mali. Men jag är skeptisk …

Ett svar på ”Att kämpa den goda kampen – i Mali, Afghanistan och Gaza”
  1. Utmärkt förslag till Carl Bildt och varför inte USA också kunde skicka några tuffa killar till Gaza och rensa från Hamas och dess anhängare.

Kommentarer är stängda.