På nätet hittade jag detta dokument (pdf) vars titel lyder ”En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens länder”. Det är (s), (v) och (mp) som, lägligt nog inför gårdagens utrikesdebatt i Riksdagen, försökt samla sig till en gemensam utrikespolitisk linje.

Mycket kan sägas om detta och vår utrikesminister Carl Bildt träffade nog ganska rätt när han, en aning raljant förvisso men ändå, i Riksdagen menade, att den rödgröna röran mest karaktäriserades av Castrokramare och Talibantolererare.

Som SvD:s Claes Arvidsson noterar, saknas i dokumentet närmare förhållningssätt till Afghanistan, som endast nämns två gånger och då endast i förbigående.

Däremot är man tydligen väldigt angelägna om att markera i förhållande till Israel. Men vad är det egentligen man menar? Inte så lätt att veta, men här kommer i alla fall den rödgröna rörans punkter i dokumentet (numrereringen är min egen) tätt åtföljda av mina kommentarer utifrån hur jag uppfattat de ”röriga” tankegångarna:

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

1. Ta avstånd från Israels ockupationspolitik och kräva att man drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden.

Kommentar: Israel ockuperar ingenting. För att en ockupation ska föreligga krävs att territoriet tillhör en annan stat. ”Palestina” är ingen stat. Jordanien, som tidigare olagligen ockuperade territoriet ”Västbanken” har avsagt sig anspråk, och det har också mandatärmakten Storbritannien. Den ännu tidigare innehavaren, dvs. det osmanska imperiet, har upphört att existera och har därmed så klart inga anspråk. – Vad beträffar Gaza så har den israeliska försvarsmakten lämnat området för länge sedan. Ingen ockupation där heller, alltså!

2. Kräva att Israel häver blockaden mot Gaza och upphör med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i Östra Jerusalem.

Kommentar: Varför ska inte judar få bo på Västbanken och i östra Jerusalem när palestinska araber får bo i Israel? – När det gäller ”blockaden”: Varför ska Israel försörja sin dödsfiende? Gaza regeras av Hamas vars enda syfte är att utplåna den judiska staten Israel. Israel försörjer dock trots detta Gaza mer än vad den rödgröna propagandan ger sken av. Läs t. ex. här, där man noterar att femhundrafemton (515) lastbilar passerade gränsövergångarna mellan Israel och Gaza under tiden den 10 till den 16 februari. Om det är en ”blockad” så verkar den vara väldigt ”porös” alltså!

3. Verka för att Israel upphör med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs.

Kommentar: Här tjatas igen om ett icke-existerande ”ockuperat” palestinskt territorium. Det talas om en ”mur” trots att merparten av sträckningen inte alls är en mur utan ett stängsel, en ”skyddsbarriär”. I en min tidigare bloggning återgav jag uppgifter om att Israels högsta domstol funnit att skyddsbarriären borde dras tillbaka på ett ställe. Så har nu skett. – I ett krigstillstånd, vilket enligt t. ex. Hamas alltid råder till dess Israel har utplånats, har enligt min mening dessutom den angripne, dvs. Israel, rätt att försvara sig var som helst, ända till dess att angriparen antingen har besegrats eller kapitulerat.

4. Verka för att alla parter i framtiden kommer delta i fredsförhandlingar på lika villkor.

Kommentar: Ett under av naivitet! Hamas avvisar ju kategoriskt förhandlingar i sina stadgar. Så här står det:

Initiativ och så kallade fredliga lösningar och internationella konferenser står i strid med den Islamiska Motståndsrörelsens [dvs. Hamas’] principer. Att missbruka någon del av Palestina är ett missbruk som riktas mot en del av religionen. Den Islamiska Motståndsrörelsens nationalism är en del av dess religion. Dess medlemmar har matats med det. De strider i syfte att höja Allahs banér över sitt hemland. ”Allah kommer att utmärka sig, men de flesta människor vet inte om det.”

Från tid till annan kallar man till församlandet av en internationell konferens för att undersöka sätt att lösa (den palestinska) frågan. En del accepterar och andra avvisar idén, av den ena eller andra orsaken, med en eller annan föreskrift för att gå med på att samla konferensen och att delta i den. Med kännedom om de parter som konferensen består av och aktuella attityder gentemot muslimska problem, så anser inte den Islamiska Motståndsrörelsen att dessa konferenser är kapabla att genomföra de krav, återställa rättigheter eller göra rättvisa åt de förtryckta. Dessa konferenser tjänar endast som medel att insätta de otrogna i muslimernas land som skiljemän. När har otrogna förmått ge rättvisa åt de troende?

Hamas är alltså entydigt inte intresserade av förhandlingar – ”samtal”. Märk väl!

5. Upphöra med allt försvarsrelaterat samarbete mellan Israel och Sverige, kalla hem den svenska militärattachén i Tel Aviv och inte bedriva någon form av vapenhandel med Israel.

Kommentar: Detta har jag bloggat om tidigare. Och nyligen bloggade riksdagsledamoten Annelie Enochson (kd) i samma fråga. – Nu är det fråga om att de svenska trupperna i Afghanistan som skydd ska få tillgång till obemannade spaningsplan som ursprungligen konstruerats i Israel. Detta vill den rödgröna röran alltså sätta stopp för. Alltså tycks det vara viktigare att ”bojkotta Israel” än att rädda våra svenska soldaters liv i Afghanistan! – Avskyvärt är inte ett för starkt ord i sammanhanget kan jag tycka!

6. Kräva av Hamas och de övriga palestinska parterna ska respektera ingångna avtal, avstå från våld och erkänna staten Israels rätt att existera.

Kommentar: Uteslutande naiva förhoppningar om ens det! Ingen ledande palestinsk aktör erkänner Israels rätt att existera.

7. Verka för att den planerade uppgraderingen av förbindelserna mellan EU och Israel inte kommer till stånd så länge Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som internationell lag samt genomför en verklig förändring på marken när det kommer till respekt för mänskliga rättigheter, inte minst på de ockuperade områdena, och folkrätten.

Kommentar: Men när ska ”Gaza” ”uppfyll[a] sina förpliktelser enligt … internationell lag” och ”genomför[a] en verklig förändring på marken när det kommer till respekt för mänskliga rättigheter, … och folkrätten”. Tja, ingen vet, eller snarare kanske svaret är: ”Aldrig”. För regimen i Gaza bryr sig inte om sådana petitesser: Deras syfte är och förblir: Utplåna Israel!

8. Inom EU medverka till att val kan hållas i hela Palestina under trygga och rättvisa former samt kräva att EU tydligt gör klart att valresultatet kommer att respekteras av unionen och att en kommande demokratiskt vald palestinsk regering, oberoende politisk sammansättning, kommer att erbjudas konstruktivt samarbete med EU.

Kommentar: Här menar den rödgröna röran att oavsett vem som vinner ett kommande ”palestinskt” val, så kommer detta att ”respekteras … oberoende [av] politisk sammansättning”. – Så om Hamas vinner igen, eller al-Fatah eller PFLP, så kommer den rödgröna röran att kräva att EU ”respekterar” en sådan valutgång. – Alla dessa organisationer har som syfte att utplåna Israel. Detta syfte vill alltså den rödgröna röran att EU respekterar!

9. Inom ramen för EU kräva att Israel lever upp till sina åtagande rörande mänskliga rättigheter i det nuvarande handelsavtalets andra kapitel.

Kommentar: Jag hoppar över denna punkt just nu.

10. Vara beredd att delta med FN-mandaterad fredsfrämjande trupp i området och arbeta för att förutsättningar för detta ska skapas.

Kommentar: Vänsterpartiet vill som bekant, som enda riksdagsparti, att Sverige ska dra tillbaka sina trupper från Afghanistan. Det verkar nu som om man vill att Sverige i stället ska sätta in soldaterna i Gaza och på Västbanken. Denna trupp skall, säger man, vara ”fredsfrämjande”. – Men den enda fred som regimen i Gaza, dvs. Hamas, eftersträvar uppkommer som vi sett först efter det att Israel utplånats. Alltså tycks Vänsterpartiet – men kanske också övriga rödgröna partier – eftersträva just Israels utplåning. Man vill dessutom – skandalöst nog – att svensk trupp ska delta i denna utplåning!

Antingen har den rödgröna röran inte fattat just någonting eller också är det just detta man strävar efter – Israels utplåning!

Skandal i båda fallen!

I en debattartikel i Aftonbladet på detta tema, författad av ”Urban Ahlin, 46 år, Mariestad. Talesperson (S) i utrikesfrågor, Hans Linde, 31 år, Göteborg. Talesperson (V) i utrikesfrågor och Per Gahrton, 67 år, Täby. Ordförande för den gröna idéverkstaden Cogito” under titeln ”Vi rödgröna kämpar för ett fritt Palestina” återger man huvuddragen i dessa – ganska skandalösa! – punkter.

Länk: DN.

3 svar på ”Ska svenska soldater i Gaza medverka till att utplåna Israel?”
  1. Varför är svenskarna så fixerade vid palestinierna? Här i Finland betraktas Mellanösternkonflikten som en av många konflikter i världen men i Sverige är den tydligen viktigast på jorden och när någon svensk politiker tar ställning offentligt så är det nästan alltid på palestiniernas sida.
    I Afrika äger det rum saker som i brutalitet överträffar allt som hänt eller händer i MÖ men ingen svensk politiker eller journalist bryr sig.
    Är det på grund av att vänstern med sina proislamska och USA-hatande företrädare är starkare i Sverige än i Finland eller beror det på att Sverige har en betydligt större muslimsk befolkning?
    Något måste det vara och det skulle vara spännande att få veta.

Kommentarer är stängda.