Gingrich, som för närvarande verkar vara favorit som republikanernas presidentkandidat i nästa amerikanska val, menar att den palestinska nationella identiteten är ”invented”, dvs. ett påhitt.

Mycket tyder också på det, till exempel ett uttalande av en ”palestinier” i PLO:s exekutivkommitté som jag tidigare återgivit och som menar, att det bara är ”av politiska och taktiska skäl vi talar om existensen av ett palestinskt folk, eftersom det arabiska nationella intresset kräver att vi hävdar existensen av ett särskilt palestinskt folk mot sionismen. Jordanien, som en suverän stat med definierade gränser, kan av taktiska skäl inte ställa krav på Haifa eller Jaffa, medan jag som palestinier tveklöst kan kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem. Men i det ögonblick vi återtar hela Palestina, kommer vi inte att vänta en minut med att återförena Palestina och Jordanien.”

Konstruktionen av det ”palestinska folket” skulle enligt denne sagesman alltså endast vara en politisk taktik i den ”palestinska” ständigt pågående strävan att utplåna den judiska staten Israel.

Härnedan kan du se och höra vad Gingrich sade. Därefter en kommentator som påstår att det palestinska folkets nationella medvetande, oavsett om det är konstruerat eller ej, är ett faktum. Må så vara, men bara intill dess Israel utplånats alltså.

Uppdatering: Saeeb Erekat kallar, enligt JPost, Gingrichs uttalanden för ”despicable”. Hanan Ashrawi menar att Gingrichs ”rasistiska” kommentarer gör honom ”incapable of holding public office”. – Men vad ska man säga om PLO-uttalandet som jag redogjorde för ovan? Den sagesmannen återger sannolikt bara vad Erekat och Ashrawi egentligen själva tycker. Nämligen att den palestinska nationella identiteten är konstruerad enbart för att kunna utplåna Israel. Att de nu protesterar mot Gingrichs uttalande är i så fall bara dimridåer. Ynet rapporterar också.

Länkar: Dagen, JPost, DN, SvD 1, SvD 2, DN 2, Arutz7, Caroline Glick.

6 svar på ”Newt Gingrich: Palestinier finns inte”
  1. Elin: Det är väl klart det spelar roll att man hittar på ett folk när skälet till detta är att man vill utplåna ett annat folk som faktiskt har rätt till landet och sen ca 60 år tillbaka har en stat. Och är det någon som drivit bort folk är det araberna genom att föra krig mot Israel. Palestinerna hade också haft en stat bredvid Israel om inte de och deras bröder försökt utplåna Israel. Är det något som är orätt så är det att man hittar på saker för att rättigfärdiga krig och terror. Du kan ju försök förklara för palestinerna att vi alla enligt dig är samma folk när de inte tillåter att en enda jude bor i Palestina men palestinerna ska ha rätt att bo i Israel?!

  2. Vad är det här för diskussion?! Måste man vara ett ”folk” historiskt för att ha rätt att bo i land? Måste jag för att kallas svensk ha förfäder som bott i sverige i flera tusen år? om nu det ”palestinska folket” är en konstruktion, so what, vilket människor är inte en ”konstruktion”? Alla är vi ju människor och tillhör alltså i botten SAMMA ”folk”. det är orätt att driva bort människor från en plats där de bor oavsett vilken ”folkgrupp” de, med den här världens mått, anses tillhöra.

  3. Menar du att inte ar uppenbart att judar ar fran stamman juda?! Blev du forvanad over att Fransman var fran Frankrike?

  4. Kung David, gjorde Jerusalem till den eviga huvudstaden i Israel mer än 1600år innan det fanns någon muslim. Jerusalem har aldrig någonsin varit huvudstad i någon muslimisk stat. Israel och Jerusalem tillhör historiska och religiösa skäl det judiska folket.

  5. Det finns inga israeliter!

    De tio stammarna från Nordriket (Israel) försvann ur historien med assyriernas invasion på 700-taler f.Kr. Därav kommer talet om de tio försvunna stammarna. Den enda kvarvarande stammen från Sydriket (Juda) försvann till Babylon på 500-talet f.Kr. och den levde i exil i 200 år innan de fick återvända till Judea som är ett område kring Jerusalem med omnejd och som sträckte sig från hamnstaden Haifa till Gazas gräns. Det är också ett område som har bebotts av många folkslag både före och efter Judeas uppkomst och fall.

    Det finns alltså inga historiska belägg som styrker att dagens judar är ättlingar till israeliterna, utan snarare att de är ättlingar till stammen i Judea. Ett område som inte alls följer dagens israelitiska gränsdragningar.

Kommentarer är stängda.