Man tror inte sina ögon eller öron. Men det är faktiskt sant. PLO:s representant i Sverige ska härefter kallas ambassadör, detta sedan Sveriges regering ”uppgraderat” ”Palestinas” ”generaldelegation” till ”representation”. Många citationstecken blir det, eftersom knappast något av dessa ord har någon förankring i något annat än illusionen av ytterligare en Västpalestinsk stat vid sidan av Östpalestina, dvs. Jordanien.

En ambassadör representerar normalt en stat. PLO:s ”ambassadör” gör det definitivt icke. En ”generaldelegation” är ett påhittat ord enkom anpassat för att den palestinska myndigheten ska kunna ha någon slags skenbart diplomatisk verksamhet. En ”representation” är också något hittills tämligen okänt i den diplomatiska terminologin, åtminstone såvitt avser utländska entiteters diplomatiska verksamhet i Sverige. Men just när det gäller terrorentiteten ”Palestina” är uppfinningsrikedomen oändlig när det gäller att göra den till lags. Då kan vad som helst passera, tydligen.

Samtidigt tycks det råda en begreppsförvirring i ”Stockholm diplomatic list” (pdf). Under rubriken på sid. 207, som lyder ”International Organisations and other Representations” återfinner vi på sid. 215 något som kallas ”General Delegation of Palestine”, vars representant kallas förstesekreterare. Så generaldelegationen tycks redan där vara ett slags representation.

Alltså har nog detta att kalla ”Palestinas” representant i Sverige för ambassadör inte egentligen något med denna terminologi att göra utan med regeringens obegripliga och osunda önskan att vara terrorentiteten ”Palestina” till lags.

Detta samtidigt som raketerna från ”Palestina” oupphörligen landar i den stat som alltför många av terrorentiteten ”Palestinas” företrädare har föresatt sig att utplåna, dvs. Israel. Något som framgår i de flesta av den terrorentitetens ”styrdokument”. Här är den senaste rapporten.

Carl Bildts mottagande av denna ”ambassadör” har mött en mycket berättigad kritik. SvD skriver:

Folkpartiets utrikespolitiske talesman Fredrik Malm beklagar beslutet att uppgradera den palestinska representationen i Sverige till ambassadör.

– Det är tråkigt att Carl Bildt har fattat det beslutet och det är olyckligt att det kommer just vid den tidpunkt då FN ska diskutera erkännandet av en Palestinsk stat, säger han till TT.

Carl Bildt menar, enligt UD:s pressmeddelande, att orsaken till denna ”uppgradering” är, att ”[d]et palestinska statsbyggande arbetet har gjort stora framsteg”. – Men samtidigt måste man, vilket Bildt inte gör, inse att det palestinska arbetet att förstöra dess grannstat – Israel – också pågår oförtrutet. Detta trots att stater ska vara ”goda grannar” enligt FN-stadgan.

Varför ska arbetet att bygga en egen stat – vilket jag starkt ifrågasätter att PLO egentligen syftar till – premieras, samtidigt som arbetet att utplåna grannstaten Israel – något som jag starkt misstänker att PLO egentligen syftar till – pågår?

Det står också i UD:s pressmeddelande, att ”ambassadören … inbjuds till … audiens hos H.M Konungen”.

Hans Majestät borde kategoriskt vägra motta någon representant från terrorentiteten ”Palestina” intill dess ”Palestina” erkänt Israels rätt att existera som judisk stat och upphört med terrorangrepp mot Israel, samt visat att man vill vara Israels ”goda granne”.

Men det kommer han naturligtvis inte att göra, för han är bunden av regeringens beslut.

Samtidigt som Konungariket Sverige betalar pensioner till palestinska terrorister och mördare, belönar man nu ytterligare terrorn genom att ”uppgradera” terror-representanten till ”ambassadör” och inbjuder henne dessutom till audiens hos Konungen.

En skandal är det och ytterligare en skam för Sverige.

Länkar: DN, Dagen, Sveriges Radio.

7 svar på ”Carl Bildt uppgraderar terrorentiteten ”Palestinas” sändebud i Sverige till ambassadör”
 1. Vad är det för fel på människor som inte inser det absurda och motbjudande i att ge erkännande och stöd åt en stat in spe som hotar en granne med utplåning och öppet deklarerar att deras kommande stat ska vara fri från judar? Normalt tar man avstånd från etnisk rensning, men för tillskyndarna av en palestinskt stat är sådant OK – om rensningen gäller judar. Det finns ett ord för denna företeelse…

  En opinionsmätning nyligen visar att 73 % av de tillfrågade instämmer med den hadith som uppmanar muslimer att döda judar var helst de finner dem. Och 53 % tycker att det är rätt att skolbarn får lära sig sånger om att hata Israel. Att ge medlemskap i FN åt en stat där sådana åsikter dominerar är ett hån mot FN-stadgan.

 2. Kaj Genell, är denna text Sionism?

  Obadiah 1.
  Herrens dag
  15 Ty HERRENS dag är nära för alla hednafolk. Som du har gjort, så skall det göras mot dig. Dina gärningar skall komma tillbaka över ditt eget huvud.
  16 Ty som ni har druckit på mitt heliga berg, skall alla hednafolk få dricka utan uppehåll.
  De skall dricka, de skall svälja, de skall bli som om de aldrig varit till.
  17 Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig, och Jakobs hus skall åter råda över sina besittningar.
  18 Då skall Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga, och Esaus hus skall vara som strå, och de skall tända eld på dem och förtära dem. Ingen skall komma undan av Esaus hus, ty HERREN har talat.

 3. Som jag redan anfört så är grunden till den kaotiska situationen för närvarande (OBS!)att söka inom staten Israel, som inte inser ( större delen av dess invånare i alla fall ) att man måste ta itu med den sionistiska idén, syna denna, och inse att sionismen i många avseenden står i konflikt med demokrati i synsätt och styrelseskick. Denna konflikt är både öppen och dold i Israel – öppen i vissa fora, dold av hökarna i regeringen. Innan man gjort upp med sionismen och rekonstruerat Israel finns ingen möjlighet till någon lösning alls på spänningarna i regionen, såvitt jag kan se.
  Detta torde alltså vara roten till det onda. Om man ser till nuläget och inte biter sig fast i gamla orättvisor och lidanden åstadkomna av alla möjliga stormakter sedan snart 100 år tillbaka. Det finns en möjlighet till en intellektuell debatt, en pragmatisk debatt där man försöker se till människors liv o hälsa i regionen, och samtidigt att man kräver av samtliga att de retirerar från låsta positioner grundade i föreställningar som har mer av vidskepelse i sig än av tro på framåtskridande och öppna gränser och världsmedborgarskap. Sionismen är icke given av nån gud, även om somliga ”tror” det – den har teokratiska inslag, och dessa brukar man inom upplysta kretsar anse vara i tjänst hos auktoriteter, som alltid – per definition – är falska. Därför anser jag att vi bör se på mellanösternproblematiken med upplysningsmännens ögon, och debattera de intellektuella, teoretiska och juridiska spörsmålen och lämna hat, personangrepp och pajkastning åt sidan. VÄGRA STÖDJA WEBBHATET!
  Vi som reagerar måste väl nu för sjutton säga ifrån, även om det är ett tröttsamt jobb……

 4. Sverige borde skämmas som stöder terrorister och en framtida stat som har som mål att utplåna en annan stat.

 5. Tack SVERIGE.

  Nästa steg är att Sverige erkänner PALESTINIERNAS stat och ser till att occupationen hävs och muren rivs.

Kommentarer är stängda.