För ett tag sedan konstaterade AP-fondernas etikråd att fonderna inte skulle ha några aktier i det israeliska företaget Elbit Systems, eftersom företaget levererat övervakningssystem till den skyddsbarriär mot terroristangrepp från Västbanken, som Israel håller på att bygga, och som delvis har en sträckning på vad som en del kallar ockuperat territorium.

Så här står det på Fjärde AP-fondens hemsida. Etikrådet har:

under första kvartalet 2010 rekommenderat respektive fond att utesluta företaget Elbit Systems Ltd från fondernas investeringar då den dialog Etikrådet fört med bolaget inte lett till önskat resultat. Samtliga fonder har beslutat att följa rekommendationen. Etikrådets rekommendation att utesluta Elbit Systems ur de fyra AP-fondernas innehav förklaras av att företaget aktivt, genom att utveckla, leverera och underhålla ett anpassat övervakningssystem till vissa delar av den separationsbarriär som byggs på Västbanken, kan kopplas till kränkningar av grundläggande konventioner och normer. Etikrådet har noterat att både den Europeiska unionen och Sverige anser att den del av separationsbarriären som byggs på Västbanken strider mot folkrätten. Detta styrks i sin tur av yttrandet från 2004 av Internationella domstolen i Haag angående separationsbarriären.

Fjärde AP-fonden är alltså en av de fonder som beslutat att följa rekommendationen. Den fonden är precis som alla de andra fonderna, statliga myndigheter under Finansdepartementet.

Våra pensionspengar ska alltså i vart fall inte investeras i Elbit Systems, just därför att man har utvecklat, levererat och underhåller en produkt till skyddsbarriären. Så tycker dessa statliga myndigheter.

Nu förhåller det sig så, att Fjärde AP-fonden, enligt vad som framgår här (pdf), vid årsskiftet 2009/2010 innehade tjugo millioner niohundranittofyratusen tvåhundranittiofem (20 994 295) aktier i Volvo, till ett värde av över en miljard svenska kronor.

Redan år 2007 förekom uppgifter om att maskiner tillverkade av Volvo användes vid byggandet av skyddsbarriären. Det kan man läsa om här och här, där man också ser bilder på Volvo-maskiner i aktion.

Att Volvo-maskiner används i byggandet av skyddbarriären torde vara ställt utom allt tvivel. Men varför bannlyser AP-fonderna då bara det israeliska bolaget Elbit Systems och inte det svenska bolaget Volvo? Vilken dialog har etikrådet haft med Volvo sedan år 2007? Vad har den utmynnat i?

Om det ska finnas någon rimlig konsekvens i etikrådets överväganden så borde man nu omedelbart rekommendera AP-fonderna att göra sig av med samtliga aktier i Volvo, precis som när det gällde det israeliska bolaget. Så länge man underlåter det framstår etikrådets etik mera vara riktad på att diskriminera det israeliska bolaget, än på just etik. Detta kan då kallas många saker, såsom antisionism, antisemitism eller rasism. Men inget av detta är företeelser som ett etikråd, eller svenska myndigheter överhuvudtaget borde förknippas med eller misstänkas för.

Fast när man upptäcker att en av styrelseledamöterna i Fjärde AP-fonden är kommunalrådet i Malmö allas vår Ilmar Reepalu, mannen som för inte så länge sedan jämställde sionism med antisemitism, ja, då kanske man kan förstå varför Fjärde AP-fonden och etikrådet resonerar som de gör.

Bitarna faller på plats, dimman lättar, den statliga myndigheten Fjärde AP-fondens ställningstagande framstår i ett alltmer förklarat ljus, där kodordet är: antisionism. – Eller kanske fattar de lika lite av vad de säger och gör som när Reepalu sade vad han sade, något som han senare förvisso tagit tillbaka, vilket hedrar honom (i den delen).

Men en förklaring är ingen ursäkt. Det finns ingen ursäkt för antisionism. Det finns ingen ursäkt för att bannlysa Elbit Systems men inte Volvo. Antingen ska båda bort eller också ingen. Det rimliga är att båda ska vara kvar, för skyddsbarriären gör mera gott än ont. Den har sparat många oskyldiga israelers liv. Den går inte på ockuperat, utan på omtvistat territorium. Skulle inte Israel ha rätt att försvara sig på Västbanken? Måste man vänta till dess fienden attackerar inne i landet? Självklart inte.

Israels skyddsbarriär är rättfärdig utifrån alla rimliga utgångspunkter. Alltså är det rättfärdigt att både Elbit Systems och Volvo bidrar till dess färdigställande och drift.

Om det ska finnas någon etik kvar i AP-fondernas etikråd krävs det därför, att såväl rådet som fonderna själva snarast upphäver bannlysningen av Elbit Systems. Det är ändå svenska statliga myndigheter vi talar om.

Och om AP-fonderna inte själva förmår göra om och göra rätt är det dags för regeringen att ingripa.

Uppdatering nästan genast: Genom att läsa årsrapporten för år 2009 (pdf) kan man direkt se, att etikrådet endast har hängt ut Elbit Systems som ende skummis i vad man kallar för de ”palestinska områdena” under år 2009.

Länkar: Newzglobe, Sapere Aude! I, Sapere Aude! II, Newzglobe igen.

6 svar på ”Är AP-fondernas etik anti-israelisk?”

Kommentarer är stängda.