Detta framgår här (pdf-nedladdning startar direkt).

Från och med nu avser jag att tala klartext:

Som framgår, har verket tänkt sig att i stället för att lyda domen, betala ett slags Judaspengar. Detta är märkligt emedan företrädaren för verket Johan Rahm här har sagt att man ”naturligtvis” tänker följa domen.

Fast så väldigt ”naturligt” var det alltså inte.

Men jag vill inte ha några Judaspengar! Jag vill att Migrationsverket skall vara en demokratisk myndighet, en myndighet där ”den rättssökande allmänheten” kan förvänta sig att få en rättssäker behandling av sitt ärende.

För min del fick jag inte en sådan behandling: Eugène Palmér förlitade sig på en spelfilm från Hollywood. Han tyckte dessutom att mitt stöd för den demokratiska staten Israel och mitt avståndstagande från terror inte var förenligt med att vara enhetschef på Migrationsverket.

Hur ska då alla asylsökande kunna förvänta sig att få en rättssäker bedömning av sina ärenden så länge Eugène Palmér är chef för den asylprövande verksamheten, när inte ens de anställda på Migrationsverket får det?

Hur ska generaldirektören, tillika terroristkramaren (enligt egen uppgift) Dan Eliasson, vara trovärdig i detta avseende, när han inte inte ens medger de anställda vid hans myndighet förmånen av en rättssäker bedömning, utan till synes håller Palmér om ryggen?

När jag talade med Eliasson i oktober 2007 angående den förlägenhet som Migrationsverkets ledning hamnat i till följd av Palmérs åtgöranden, valde han att slå ifrån sig. Det tycks han fortfarande göra.

Det är en stor, väldig och enorm skam som faller över Migrationsverkets ledning genom Fernando Alvarez’ ovan angivna uttalande, ett uttalande som av allt att döma har sanktionerats hos Palmér, hos ledningsgruppen, hos Eliasson.

Migrationsverkets ledning har genom detta uttalande entydigt visat, att den inte längre förmår tillämpa demokratins principer.

En sådan princip är nämligen, att man följer de domar som svenska domstolar avkunnar. Men Migrationsverkets ledning ”vägrar” i mitt fall att följa domen. Hur ska då de asylsökande efter detta kunna vara säkra på, att Migrationsverkets ledning kommer att följa Migrationsdomstolarnas avgöranden?

Visserligen finns det i 39 § lagen om anställningsskydd ett utrymme att ”vägra”. Det att använda sig av detta utrymme kanske hade varit acceptabelt om det gällt en privat arbetsgivare. Men att en statlig myndighet som Migrationsverket vägrar att följa en domstols dom, och dessutom just i detta sammanhang, visar bara återigen hur lite Migrationsverkets ledning respekterar demokratins principer.

Man vill i stället betala Judaspengar! Bara läs vad Alvarez skriver i länken!

Migrationsverket är en av de myndigheter som man minst av allt skulle förvänta sig vilja förråda demokratins principer. För denna myndighet har att sörja för några av den liberala och demokratiska statens grundläggande uppgifter, nämligen skyddet för människornas liv och frihet, friheter som är grundläggande i en demokrati. Men yttrande- och åsiktsfriheten tycks Migrationsverkets ledning tyvärr alltså strunta i. Och om det gäller mig, så gäller det väl också de asylsökande?

Judas förrådde Jesus. Hur kan Migrationsverkets ledning tillåtas förråda demokratins grundläggande friheter?

Kanske borde Migrationsverket byta namn till Judasverket?

Tobias Billström borde väl snart göra någonting, någonting annat än att urskuldra Migrationsverkets ledning, så som han gjorde här.

För om han inte gör något, verkar det som att han därigenom också för egen del erkänner sig skyldig till Migrationsverkets lednings brott – nämligen brottet att förråda demokratin … Oj!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

14 svar på ”Migrationsverket vägrar följa Mölndals tingsrätts dom!”
 1. Såvitt jag förstår så är det fastställt av domstolen att du har blivit uppsagd pga vad du skrivit på din blog. I så fall kan inte Migrationsverket använda LAS 39§. Regeringsformens 2 Kap. 1§ ”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,” betyder att staten inte får beröva någon hans försörjning på grund av att han publicerat sig. Europakonventionen (Art 10.) uttrycker det så här: ”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar Âsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. ”. Om Migratonsverket avslutar din anställning i trots mot domstolen så är den ”offentlig myndighets inblandning”.

  Jag vet inte riktigt vad som krävs för att uppenbarhetsrekvisitet ska vara uppfyllt, men för mig är det uppenbart nog. Du borde kunna få det prövat i svensk domstol.

 2. Chad, kanske är jag bf fortfarande, kanske inte. Det kommer snart att visa sig.

  Vad som ligger bakom? Kanske devisen ”Makt är rätt”, eller ”Okunnighet är styrka”

 3. Hur tänker du gå vidare? För jag antar att du har tjänsten som beslutsfattare kvar i vart fall….stämmer det?

  Det intressanta är att som enhetschef var du mindre operativ än som beslutsfattare….vilket logiskt sett, om man nu utgår från premissen att ditt stöd för Israel skulle påverka dig m.m. (vilket det knappast gör), borde vara ”värre” ur verkets synvnkel…så vad ligger egentligen bakom…det blir märkligare och märkligare….

 4. FVP4, det har de inte gjort än. De har bara sagt att de ”vägrar” följa tingsrättens dom. Det är ett beteende som man annars kan finna hos fyraåringar i trotsåldern, men som man inte gärna vill finna hos statliga myndigheter …

  Vi har iaf. begärt att få ut sjålva beslutet, och det lär de väl kunna prestera. Om inte så kan man bara konstatera att förvaltningslagen, lagen om offentlig anställning, lagen om anställningsskydd och lagen om medbestämmande i arbetslivet, ja, det är lagstiftning som Migrationsverket inte anser sig ha någon anledning att rätta sig efter.

  Men om det är så: Har man då anledning tro att verket kommer att rätta sig efter Utlänningslagen?

  Ingen vet …

  – Eller har jag fel?

 5. Hur har de motiverat att de inte ger dig tjänsten tillbaka. Kan vara av intresse för andra på verket att veta vad man kan säga och uttrycka utan att ta risken att bli uppsagd….

 6. Undrar hur motparten -arbetsgivaren mår idag? Om de stolt kan se sig själva i spegeln på morgonen? Skratta med familjen för familjen om ”juklappen” myndighetslednigen gav till sin”besvärliga” anställda? I en konflikt de själva dragit igång och initierat på eget bevåg. Vuxenmobbing är en ord som dyker upp. Eller om de tycker att de (fortfarande) har ”rätten” och moralen på sin sida? Hur kan man som chef, om man skall ha några som helst ledaregenskaper, sen gå emot ett svenskt domstolsbeslut och detta med någonsomhelst heder intakt?

  Svaret är att det går nog inte (men det är klart att de kan ju underlätta om man saknar empati och insikt för andras situation) om man inte även saknar andra sociala spärrar. Speciellt föredömligt eller profesionellt kan man inte beskylla den här myndigheten ha agerat.

  Hoppas att de ansvariga i ledningen och personalfunktionen mår rikigt illa idag av sin egen sociala inkompetens blandat med omoget betende. Tvivlar dock på det då de faktist verkar ytterst tveksamt om de besitter grundläggande humankaraktär.

 7. Micke, jag tror det är värt att kämpa för demokrati och frihet, för om man inte gör det så står man snart där utan såväl det ena som det andra. Fienderna till demokrati och frihet finns överallt, även i statliga myndigheter, och i ett demokratiskt land som Sverige ännu är, är det där dessa fiender gör störst skada och därför är det också där som de framförallt måste bekämpas. De är inga inbillade fiender, som Don Quijotes väderkvarnar; de är verkliga. Man kan inte kapitulera inför det onda, man måste stå det onda emot!

  Men din tanke är i grunden god, och jag uppskattar verkligen dina vänliga och visa ord. Ännu har dock inte tiden kommit för att dra sig tillbaka under korkeken.

  God Jul själv!

  /Lennart

 8. Lennart: Migrationsverket är tydligen en fullständigt vrickad och korrupt organisation, med värderingar som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Ta pengarna, njut av dem och skriv en bok om det. Den här myndigheten förtjänar inte att ha begåvade människor med mänskliga och demokratiska värderingar anställda. Du är bättre än dem, oavsett hur du väljer att göra. Det går inte att slåss mot väderkvarnar och i det här fallet kommer du tyvärr att tvingas göra det – om du inte gillar läget.

  Jag har varit i en liknande situation så jag vet vad jag talar om. Till slut är det inte värt det, helt enkelt. God Jul, Lennart!

 9. Detta är totalt vansinne! Nu bör allmänheten kunna stämma Migrationsverkets ledning för terroriststöd, diskriminering mot människor som stöjer en demokratisk stat och personförföljelse för politiska uppfattningar.
  Det här får inte gå obesvarat och inte obemärkt.

 10. Det är sjukt. Ett sjukt land vi lever i, där inga myndigheter eller politiker är ansvariga för någonting.

  En sossifierad gegga, som kramar diktaturer och vänsterextremister och ger sig på demokratiförespråkare, och kan göra det utan efterdyningar.

  Det är verkligen illa.

Kommentarer är stängda.