Här kan man läsa om hur många judar det finns i världen. Statistiken är från år 2006. (Det finns andra ställen på nätet med andra, men liknande, siffror.) Vad man ser är, att den muslimska världen med vissa undantag är så gott som judenrein.

Jag återger här en del av statistiken där siffran anger antalet judar i respektive land:

 • Egypten 100
 • Marocko 3000
 • Tunisien 1100
 • Algeriet 0
 • Libyen 0
 • Västbanken och Gaza 240 000 (Gaza har judarna lämnat efter att denna statistik publicerades.)
 • Sudan 0
 • Iran 10 800
 • Jemen 200
 • Malaysia 0
 • Indonesien 0
 • Pakistan 0
 • Afghanistan 0
 • Syrien 100
 • Turkiet 17 800
 • Jordanien 0
 • Irak 0
 • Saudiarabien 0

I Israel finns det dessutom enligt samma källa 5 313 800 judar – men som du ser också väldigt många på Västbanken. Faktiskt tycks det ju finnas många fler där än i den samlade muslimska världen i övrigt. Inte undra på att judarna på Västbanken därför är islamismens nuvarande ”fokusgrupp”, vid sidan av judarna i själva Israel. Israel är förvisso inget muslimskt land, men det är just det som i islamisternas ögon är själva problemet med Israel.

Fast på det hela taget har ju islamisterna faktiskt lyckats köra bort judarna från de muslimska ländernas territorium – i den mån de inte gjort något ännu värre med dem.

Nå, vad så med de kristna?

Jag läser i detta inlägg i dagens NWT om situationen i Judéen och Samarien, inte minst i Betlehem. Det hävdas att närmare 75 procent av de kristna i Gaza och på Västbanken under åren 1948 till 1967 utvandrade därifrån. Vidare står det att det tidigare fanns 80 procent kristna i Betlehem, men nu är det bara 15 procent kvar. I ”apartheidstaten” Israel så ökar däremot antalet kristna araber. Slutligen menar skribenten att kristnas mark på Västbanken har konfiskerats av muslimer.

Om allt detta är sant, vilket jag inte ifrågasätter, är det dels tragiskt, dels häpnadsväckande. Det är tragiskt att vissa människor inte kan tåla att bo tillsammans med vissa andra människor. Det är häpnadsväckande att bokstavligen ingen brytt sig om att kritisera dessa muslimska konfiskationer, och att vissa till namnet kristna organisationer, såsom Diakonia, i stället ägnat energi åt att falskeligen anklaga judar för att konfiskera muslimsk/arabisk mark på Västbanken. Detta kan du läsa om här och här.

denna förträffliga blogg läser man vidare, att antalet kristna i Irak sedan år 2003 har minskat från 1,2 miljoner till hälften, sexhundratusen. Senast har vi därifrån hört om situationen i Mosul, bland annat förmedlad här.

Frågan blir alltså om de kristna är den muslimska världens nya ”judar”, nästa dhimmifolk för islamisterna att angripa?

Från min egen yrkesverksamhet kan jag som exempel på islamisternas praktik berätta, att många av mina kristna irakiska ”klienter” uppger att vissa islamistiska gangstergäng krävt dem på ”jizya”, dvs. den särskilda skatt som dhimmis har att erlägga.

Islamismen lever således i Irak. Frågan är hur länge de kristna skall få göra det – där eller i andra muslimska länder?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar på ”Är det de kristna som blir islamisternas nästa offer efter judarna?”
 1. ”De kristna palestinierna utvandrade”

  De kristna araberna har blivit fördrivna, när de muslimska tog makten med våld, vilket pågår fortfarande. Och dessa kristna araber flyr inte till muslimska grannstater, utan in till israel.
  http://nwt.se/asikter/debatt/article450128.ece

  ”Det ”kristna” Betlehem har sedan dess arabiska ockupation 1948-67 fram tills PA:s styre 1994-, blivit ett avfolkat kristet museum. Från en ca 80 procentig kristen närvaro tills en dags rådande 15 procentig kristen närvaro, vittnar om det som pågått under årtionden. Inom en generation, befarar många kristna palestinier samt Vatikanens klerker på plats, att Palestinas kristna kommer att vara helt borta ifrån Kristi egen födelsestad. Större tragik i juletid är svår att finna.”

 2. Mår du bra? De kristna palestinierna utvandrade 1948-1967, samtidigt som de muslimska palestinierna! De blev ju utdrivna av de nazi inspirerade Zionisterna som inte såg skillnad på muslimer,kristna eller icke sionistiska judar! (arabiska judar) Lär dig tolka fakta istället för ljuga!

Kommentarer är stängda.