Så löd rubriken på vad som antagligen var Svenska Dagbladets förstanyhet i går måndag. Den hade i alla fall störst typsnitt. Själva artikeln finns även på nätet, men då under rubriken ”Svenskar strider med Israels armé”.

Så bra då, tänkte jag genast. Utmärkt att det finns svenskar som med vapen i hand står upp för Israels och därmed Västerlandets försvar när Israel angrips. Själv sitter jag bara här och bloggar, till den verkan det hava kan.

Men jag behövde ju bara tänka efter några millisekunder – nja, vid min ålder blev det nog några hela sekunder faktiskt, det medges – för att inse att den där rubriken nog inte avsåg att på något sätt hylla dem som så riskerar sina liv i försvaret av Israel och Västerlandet. Tvärtom. Syftet med artikeln var att misstänkliggöra dem och i förtäckta ordalag göra gällande att de var potentiella brottslingar som kanske gör sig skyldiga till krigsförbrytelser i samband med Israels försvarsinsatser i Gaza och som därför kunde riskera åtal i Sverige.

Och det är klart att krigsförbrytelser kan åtalas i Sverige, men detta då oavsett om det är medlemmar i Hamas, som är angriparen, i Israels Försvarsmakt, som är försvararen, eller för övrigt i någon av alla andra stridande styrkor i världen. Det finns svenskar på många håll, bland annat i Syrien som strider för den Islamiska staten, mot Västerlandet märk väl – om man nu kan kalla den person svensk som genom att ansluta sig till Islamiska statens stridande styrkor så totalt har tagit avstånd från allt vad Västerlandet och Sverige står för och till och med bekämpar allt detta med våld. De stridande israeliska trupperna i Gaza försvarar däremot allt detta. Men istället för att ifrågasätta Hamas fullständigt folkrättsvidriga sätt att bedriva krigföring, är det Israels försvarskrig som sätts ifråga, för jag vet inte vilken gång i ordning i svensk gammelmedia. Mera intressant vore att berätta vad de ”svenskar” som strider för Hamas riskerar. Samma sak på ett ytligt plan, kan man tycka. Men i djupet av sitt mörker vill de utplåna Israel och judarna, vilket borde göra dem till ännu värre brottslingar.

Själva publiceringen av en artikel av detta slag blir därför, genom att inte alls misstänkliggöra de än värre brottslingarna i Hamas, till ett uppenbart stöd för just Hamas och dess brottsliga angreppskrig mot Israel och Västerlandet, detta oavsett om man vill det eller ej. Hamas, och de andra antisemiterna i världen, applåderar.

Artikeln är författad av en Asem Elghiouane som av allt att döma är journalist på den danska tidningen Politiken där han, enligt vad han själv twittrar om, författat en liknande artikel om danskar i Israels och Västerlandets försvarstjänst.

Här är en hans ”twittring”, där han gör reklam för ett twitterkonto benämnt ”#Gaza2DK” där inläggen till större delen består av ologiska anklagelser mot Israel, bland annat för att Hamas använder sina barn som mänskliga sköldar:Han tycker som du ser att barnen i Gaza har rätt till liv. Visst, så är det ju, men det är Hamas som använder dem som mänskliga sköldar, inte Israel. Och inte ser man att han någonsin twittrat om att barnen i Israel har rätt till liv…

Nå, han har i sin artikel i SvD, vilken nog inte minst mot bakgrund av ovanstående måste betecknas som fientlig mot Israel, sökt stöd hos en Björn Brenner (foto t.h. Källa: Försvarshögskolan), vilken anges vara ”Mellanösternexpert på Försvarshögskolan”, och som tillsammans med andra ”experter” sägs vara ”oroliga över att svenska medborgare möjligen medverkar i krigsbrott i Gaza”.

Det finns i och för sig inget att anmärka mot det Brenner säger i just denna artikel. Men om man sedan läser Brännpunkts-sidan i Svenska Dagbladet idag tisdag den 5 augusti, dvs. dagen efter att ovan angivna artikel publicerades, vad finner man då? Jo, ett inlägg av just denne Björn Brenner, som även idag antecknas som ”Mellanösternexpert” tillika ”doktorand vid Försvarshögskolan” och som tydligen avser att disputera i höst ”på en doktorsavhandling om Hamas och hur gruppen har styrt Gazaremsan”. Här finns hans hemsida från Försvarshögskolan. Om han genom detta Brännpunkts-inlägg har försökt speciminera inför doktors”graden” så har han enligt min mening misslyckats ganska grovt.

Brenner framför nämligen i artikeln vissa häpnadsväckande felaktiga påståenden. Bland annat skriver han följande:

Hamas vill helst inte ha någon israelisk stat som granne men på senare år har man börjat tumma på den inställningen. Flera Hamasledare har uttalat sig positivt kring möjligheterna att skapa en begränsad palestinsk stat inom det territorium som var palestinskt före 1967 års krig.

Hamas vill dock inte endast ”helst” utan alldeles definitivt inte alls ha någon israelisk stat som granne, och den inställningen har man inte tummat på alls någonsin, allra minst nu, när man bedriver ett anfalls- och utplåningskrig mot just Israel. Allt detta framgår med all önskvärd tydlighet i Hamas stadga. Läs här. Nyligen var det en Hamas-predikant som uttalade just detta, men även andra antisemitiska tirader. Brenner har fel.

Dessutom har det inte funnits något ”territorium som var palestinskt” före 1967 års krig. ”Västbanken” tillhörde då Jordanien, som olagligt ockuperat och annekterat området. Gaza tillhörde Egypten. Man kan notera att PLO, som skapades år 1964, i sin dåvarande stadga uttryckligen angav att man inte hade anspråk vare sig på ”Västbanken” eller Gaza; det var Israel som skulle utplånas. Brenner har fel igen.

Sedan skriver Brenner följande:

Ytterst kan man konstatera att Hamas inte bedriver något heligt krig mot hela världen utan enbart mot staten Israel. Till skillnad från al-Qaidas globala heliga krig mot alla icke-muslimer, är Hamas eget ”jihad” begränsat till väpnad kamp mot Israel och dess medborgare för att uppnå målet om en framtida palestinsk stat. Det skall inte på något sätt bagatelliseras att Hamas begått de mest fruktansvärda våldshandlingar genom åren i jihads namn. Dessa inkluderar otaliga självmordsbombningar mot civila män, kvinnor och barn runt om i Israel. Hamas har däremot inte, såsom al-Qaida, bedrivit någon våldskampanj på andra ställen i världen. Det ligger helt enkelt inte i Hamas intresse. Medan al-Qaida, Isis och Boko Haram strävar efter att skapa ett världsomspännande islamiskt kalifat, det vill säga förkastande av alla andra nu existerande statsbildningar, erkänner Hamas alla världens andra stater – förutom Israel.

Jag skulle gärna se en källhänvisning till att Hamas erkänner alla andra stater utom Israel, men det blir nog svårt att hitta en sådan. För Hamas är nämligen, återigen enligt sin egen stadga, vilken Brenner inte tycks ha läst tillräckligt noggrant, en del av det Muslimska Brödraskapet. Detta brödraskap syftar åtminstone enligt vad jag kunnat utröna här, till följande: ”Mastering the world with islam”. Ayaan Hirsi Ali refererar samma sak i en artikel här. Om man lyckas med det, så har alla stater utom det islamistiska kalifatet utplånats, inte bara Israel utan även Sverige, för att ta två näraliggande exempel.

Så även om Hamas förvisso inriktar sig på att angripa Israel, är det övergripande målet att islam ska behärska världen. De som verkar i detta syfte kallar jag islamister, och i den mån de i likhet med Hamas vill behärska och utplåna den judiska staten Israel och judarna, kallar jag dem för islamonazister. Björn Brenner tycks alltså inte vara alldeles rätt ute här heller, minst sagt.

Ett tredje och sista citat ur Brenners artikel:

Om Hamas skulle uppfatta att fredliga medel vore det mest framkomliga sättet att uppfylla drömmen om en palestinsk stat skulle gruppen sannolikt komma att anamma sådana medel. Än så länge har dock signalerna från världssamfundet till Hamas varit att ett fredligt deltagande i politiken inte lönar sig. Den internationella isolering som drabbade Hamas efter att ha vunnit regeringsmakten genom fria och demokratiska val i början av 2006 är ett tydligt exempel på detta.

Som sagt: Brenner, du måste läsa Hamas stadga! Hamas avvisar bestämt och oåterkalleligen användandet av ”fredliga medel” såsom ”internationella konferenser” som ett verksamt medel att utplåna Israel. Så här står det i stadgan: ”så kallade fredliga lösningar och internationella konferenser står i strid med den Islamiska Motståndsrörelsens [dvs. Hamas] principer”. De kommer aldrig att ”uppfatta” något annat. Och det har de ju alldeles rätt i. Det går inte att utplåna Israel genom fredliga medel.

De kritiska signalerna från världssamfundet, väldigt svaga visserligen men ändå, har just sin grund just i att Hamas vill utplåna Israel och att Hamas av världssamfundet med all rätt anses vara en terrororganisation. Demokratiska val kommer inte att förändra Hamas syfte, nämligen att genom anfallskrig utplåna Israel, och har med rätta inte heller förändrat världssamfundets syn på Hamas som en terrororganisation. Brenner är alldeles fel ute igen.

Min råd i all välmening till Björn Brenner är att han i sin avhandling inte bör inkludera något som helst av den argumentation som jag ovan citerat. Argumentationen utgår nämligen såvitt jag kan bedöma inte från verkligheten, från enkelt belagda kalla fakta, utan från något helt annat, oklart vad. Normalt är sådan verklighetsfrämmande argumentation förödande för akademisk framgång. Fast kanske inte på Försvarshögskolan, vem vet …

Slutligen: Visst får Brenner uttala sig för den av allt att döma Israel-fientlige journalisten Elghiouane. Men när han sedan i sin egen artikel gör sig skyldig till de misstag jag ovan beskrivit, då ligger det nära till hands att befara att Brenner faktiskt är lika Israel-fientlig som journalisten. Och att de verkar tillsammans och i samförstånd. I så fall är Brenner fel ute igen, för jag vet inte vilken gång bara i detta inlägg.

Det största problemet är nog ändå inte Brenner och Elghiouane och vad de står för, utan att Svenska Dagbladet överhuvudtaget finner det befogat att publicera och ge spridning åt deras alster. Vad det betyder och tyder på, överlåter jag för stunden åt dig, käre/a läsare att bedöma!

Förresten: Kol Hakavod Lezahal!

3 svar på ””Svenskar tjänstgör för Israel””
  1. Tack för det arbete du lägger ner på bloggen Lennart. Uppskattas mycket! Keep up the good work!

  2. …dessutom har väl Obamas Mellanösternstrategi, som gått ut på att just ta in islamister in i de demokratiska institutionerna med förhoppningen att de ska anpassa sig till spelreglerna (vilket Brenners förslag verkar ha anammat och syftar på), visat sig vara ett grundligt misslyckande (arabiska våren, Talet i Kairo, Iran, Mursi i Egypten, etc). Alla exempel hittills har visat på att det i själva verket blivit och varit tvärtom: islamisterna som kommit till makten i val har gått in för att avskaffa demokratin snarare än att anamma demokratiska spelregler såsom pluralism. Hamas är väl också det mest klassiska av dessa exempel, det som brukar anges som allra mest för att exemplifiera hur denna sorts tankebanor misslyckats i praktiken eftersom de var tidigast ute med just det experimentet (2006). Hamas valdes till makten i fria (nåja) val. I stället för att sedermera anamma demokratiska spelregler (så som Brenner föreställer sig det hela) avskaffade de dessa i en brutal utrensningskampanj. Att då ex post ånyo hävda en sådan strategi som oprövad samtidigt som han utger sig för att vara en expert, är bara synnerligen pinsamt.

Kommentarer är stängda.