Här är statistiken över de senaste raketattackerna mot den judiska staten Israel från det gentemot Israel fientliga territoriet Gaza:


Källa.

Attackerna har på senare tid ökat i omfattning kan man se, låt vara från en tillfälligt låg nivå.

Man kan från andra källor också se att den israeliska flottan idag har avvärjt vad som framstår som ett försök att smuggla vapen till Gaza sjövägen från Sinai. Bara läs här. Så bra då att Israels sjöblockad håller!

Man noterar också tyvärr att den svenska antisemitiska organisationen ”Ship to Gaza” (något modifierad logga till vänster) har föresatt sig att bryta och upphäva just denna sjöblockad som just syftar till att förhindra införseln sjövägen av vapen just till Gaza, det gentemot Israel fientliga territoriet. En enligt FN helt laglig sjöblockad, som just i dag verkar ha visat sig vara särskilt framgångsrik.

Men antisemiterna i Gaza och i ”Ship to Gaza” bryr sig inte om lagar. Deras mål är att utplåna Israel. Sjöblockaden ska till varje pris upphävas, så att antisemiterna i Gaza ska få fritt spelrum att ta in hur mycket vapen som helst till Gaza. För att just utplåna den judiska staten Israel.

Tillägg 2014-03-27: Här är Israeliska flottans redogörelse.

Länkar: Ynet, en tidigare bloggning.

Ett svar på ”Idag har israeliska flottan bekämpat några ”Ship to Gaza” som antagligen var lastade med vapen avsedda att riktas mot Israel”

Kommentarer är stängda.