Isaac BachmanCarl BildtSom jag skrev igår har ju den israeliske ambassadören Isaac Bachman (foto t.v.) kallats till UD för bannor i anledning av att Israel avser bygga ytterligare några bostäder för judar på ”Västbanken”. Sådant är ju förbjudet som bekant. ”Västbanken” ska förbli ”judenrein” som nazisterna i Tyskland uttryckte saken – och faktiskt uttalade sig Mahmoud Abbas, ledaren för Fatah, en organisation som vill utplåna Israel, på liknande sätt. Detta framgår här: ”Jag kommer inte att låta en enda israel att leva tillsammans med oss på palestinskt land”.

Carl Bildt och Sveriges regering tycks hålla med. På sin blogg skriver Bildt följande: ”Parallellt med vissa andra EU-länder och efter vissa kontakter kallades Israels ambassadör upp till kabinettssekreterare Frank Belfrage på UD för att direkt få del av vår extrema oro över israeliska uttalanden främst om bosättningspolitiken.”

Sveriges regering är alltså extremt oroliga över att ytterligare några judar ska få bygga och bo på ”Västbanken”!

Denna extrema oro motsvaras av allt att döma dock inte alls av någon oro t.ex. när raketer skjuts från Gaza på civilbefolkningen i Israel, något som skett i mängd den senaste tiden. Har ”Palestinas” ambassadör kallats till UD därför? Nej.

Kina invaderar, ockuperar och annekterar olagligen Tibet dessutom. Har ambassadören från Kina kallats till UD fördenskull? Inte vad jag vet. Detta är alltså i sin ordning enligt Sveriges regering.

När Turkiet invaderar och ockuperar norra Cypern är det av allt att döma också i sin ordning. Jag känner inte till att Turkiets ambassadör har kallats till UD i anledning av detta.

Att regimen i Syrien mördar sin civilbefolkning är tydligen också i sin ordning enligt Sveriges regering. Har Syriens ambassadör kallats till UD på grund av detta? Troligen inte.

Men när judar vill bo på ”Västbanken”, just då och endast då – bland de exempel jag ovan nämnt – finns anledning till ”extrem oro”!

Det finns nästan bara en beteckning på detta förhållningssätt: Vansinne!

Länder ockuperas och annekteras olagligen, civilbefolkningen mördas: Ingen anledning till oro.

Judar vill bo på ”Västbanken”: ”Extrem oro” utvecklas inom UD och Sveriges regering.

Det tycks alltså vara fråga om dubbla måttstockar: Så snart Israel och judarna gör något som kan framstå som det minsta tveksamt så uppstår extrem oro. När andra gör samma eller värre, tja vem bryr sig? Inte Sveriges regering i vart fall. Man silar mygg och sväljer kameler.

Och varför det är på detta vis kan man bara spekulera kring. Några svar kan vara antisionism eller antisemitism. Fler svarsförslag mottas gärna. För några fler kan i alla fall inte jag komma på …

– Det finns mycket mer ”vansinnigt” att kommentera i Bildts bloggning. Jag inskränker mig just nu till denna passus: ”Jag hoppas att våra diplomatiska kontakter skall leda till att man i Israel inser att en upptrappad konfrontation inte ligger i någons intresse.”

Detta uttalande riktar sig sannolikt mot Israel i anledning av den ”diplomatiska kontakt” som bestod i att UD kallade till sig Israels ambassadör.

Carl Bildt menar alltså, antagligen helt uppriktigt, att det är Israel som har att inse att en upptrappad konflikt inte ligger i någons intresse. Detta har han mage att skriva endast några dagar efter att Sveriges regering och han själv antagligen just bidragit just till konfliktens upptrappning just genom att rösta ja i FN till en ”Palestinsk” ”stat”!

Så egentligen kanske det inte i första hand är Israel som behöver ”inse” något, utan snarare Bildt själv!

Bildt tycks nämligen ha svårt att se sambandet mellan orsak och verkan och ha svårt att inse att det nog i själva verket är han själv och Sveriges regering som i samverkan med ”Palestina” är orsaken till upptrappningen – i vart fall en av orsakerna, tillsammans då med de andra ”orsaker” som röstade ja till ”Palestina” i FN nyligen. För hade de inte gjort det, så hade inte Israel haft anledning att reagera.

Men, som sagt, det är bara när Israel och judarna gör något, kanske tom. som ett svar på det Sveriges regering med flera gjort sig skyldigt till, som ”extrem oro” uppstår.

Det mest oroväckande i detta sammanhang är dock inte några ytterligare judiska bostäder på ”Västbanken”. Från svensk horisont uppstår enligt min mening ”extrem oro” varje gång Carl Bildt gör ett uttalande i ”Mellanösternfrågan”.

Bäst vore alltså om Carl Bildt avgick – och för den delen också om terrorentiteten ”Palestinas” ambassadör till Sverige förklarades vara ”persona non grata”. Så kanske vi får ro en gång, åtminstone i Sverige.

När får då Israel ro? Ja det är däremot ännu synnerligen ovisst tyvärr. Att som nyligen skett erkänna Israels dödsfiende ”Palestina” som ”stat” i FN, det är helt klart en direkt kontraproduktiv åtgärd. Den syftar inte till – eller kommer i vart fall inte att resultera i – ro och fred. Tvärtom.

Sveriges nuvarande regering och Carl Bildt är ”gemensamt och i samråd” delaktiga i detta elände. Glöm aldrig det!

3 svar på ”UD kallar upp Israels ambassadör: Sveriges regering silar mygg och sväljer kameler”

Kommentarer är stängda.