Dessa fyra stater var de enda större stater som hade den moraliska kraften att avvisa terrorentiteten ”Palestinas” anspråk på att erkännas som stat i FN. Heder åt dem!

Att det är en terrorentitet framgår klart av att den ”Palestinska Myndigheten” leds av Mahmoud Abbas som i sin tur leder al-Fatah vars syfte är att utplåna Israel. I PLO ingår förutom Fatah också tex PFLP som enligt EU är en terrororganisation vars syfte är att utplåna Israel. PLO har ännu inte ändrat sina stadgar, och där står att Israel ska utplånas. Den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, vars syfte är att utplåna Israel, styr i Gaza. Det finns ingen tongivande organisation i ”Palestina” som inte har som syfte att utplåna Israel, helt i strid mot FN-stadgan där det står att stater ska leva tillsammans som goda grannar, inte utplåna varandra.

FN-stadgan är tydligen av noll och intet värde enligt – FN! Annars hade ju inte FN:s generalförsamling kunnat erkänna ”Palestina” som stat, något som skedde i torsdags. Sveriges regering jamsade med. Sveriges regering anser tydligen därmed också att FN-stadgan saknar relevans. Intressant att konstatera ”for the record” …

Men Israel motsatte sig naturligtvis detta, av förklarliga skäl. För varför ska Israel gå med på att en ”stat” ”Palestina” som uttryckligen säger sig vilja utplåna just Israel, ska få några som helst fördelar någonstans.

Dessutom framgår det av Camp David-överenskommelsen mellan Israel och denna ”entitet” att fred skapas i förhandlingar. Om ”Palestina” i stället för att förhandla företar ensidiga åtgärder som att gå till FN och be om erkännande, ja, då är det rimligen ett avtalsbrott. Här resultatet från Camp David:

1. The two sides agreed that the aim of their negotiations is to put an end to decades of conflict and achieve a just and lasting peace.
2. The two sides commit themselves to continue their efforts to conclude an agreement on all permanent status issues as soon as possible.
3. Both sides agree that negotiations based on UN Security Council Resolutions 242 and 338 are the only way to achieve such an agreement and they undertake to create an environment for negotiations free from pressure, intimidation and threats of violence.
4. The two sides understand the importance of avoiding unilateral actions that prejudge the outcome of negotiations and that their differences will be resolved only by good faith negotiations.
5. Both sides agree that the United States remains a vital partner in the search for peace and will continue to consult closely with President Clinton and Secretary Albright in the period ahead.
Källa.

Notera punkt 4 alltså. Det är viktigt, står det, att undvika ensidiga aktioner som föregriper resultatet av förhandlingar och meningsskiljaktigheter ska lösas endast genom förhandlingar i god tro. Endast genom förhandlingar, märk väl! Ingenting som ”Palestina” bryr sig om det minsta, av allt att döma. Ingenting som ”Palestina” får någon kritik för heller, såvitt jag kan se. Vare sig i FN eller av Sveriges regering.

Men när Israel å sin sida nu säger att man ska utöka ”bosättningarna”, dvs. byggnationen i Judéen och Samarien, som ett svar på ”Palestinas” brott mot överenskommelsen i Camp David, ja då reser sig världen nästan som en man och fördömer allt detta.

Men om ”Palestina” inte undvikit ensidig aktion i FN, varför ska då Israel undvika ensidig aktion i Judéen och Samarien?

Varför godtar och stöder FN och Sverige detta ”Palestinas” avtalsbrott, samtidigt som man av allt att döma kräver att Israel ska följa avtalet?

Carl Bildt kallar upp Israels ambassadör. ”Ytterligare steg … kan bli aktuella”.

Kontentan blir att ”Palestinas” avtalsbrott applåderas av Sverige och FN, under det att Israels svar på detta brott – som väl i lika mån kan anses utgöra avtalsbrott – fördöms. Dubbla måttstockar, eller?

Visst är allt detta, som Carl Bildt säger i sin blogg, ”extremt oroväckande”. Framför allt, skulle jag säga, just de dubbla måttstockarna …

Därmed inte sagt att jag alltid tycker att utökad byggnation på de ”omtvistade” områdena är det bästa sättet för Israel att reagera, långt ifrån. Här kan du å andra sidan läsa var just dessa byggnationer ska ske. Inte så mycket att tjafsa om, kan jag tycka …

Länkar: YNet, DN.

3 svar på ”Israel, USA, Kanada, Tjeckien – stater som vågar säga ifrån! Carl Bildt fegar ur, däremot …”
 1. […] För att återknyta till rubriken för denna bloggning, så är det enligt min mening knappast i första hand Israel som behöver en ny politik. Behovet är störst hos arabförbundets stater samt dessutom hos Iran, Hisbollah, Hamas, PFLP, Fatah, PLO, ja kanske tom. hos Sveriges regering som ju i viss mening erkänt terror”staten” ”Palestina”. Läs bara här! […]

 2. EU bevittnade Osloavtalet men läste det tydligen inte. Det israelkontrollerade area C har mindre än 50000 araber och nybyggena tar 1-2% av arean – varför ska man lämna resten tomt? För att uppmuntra Ahmadinejad och Nasrallah att skjuta på Tel Aviv? Där är byggboom i Ramallah, i area A av samma Västbank som Arafat fick kontroll över under liknande villkor (men vissa villkor som inte uppfyllts på 20 år). Varför skriker inte Bildt om det?

  Blir roligt när Israel blir en energistormakt, med säkrare energi än EU kan få från araberna, men de förblindade EU-staterna ser det inte. Australien håller på att köpa in sej. Ryssland har varit i Israel och frågat sej om. EU? Ha…… Bara Cypern, som ska köpa gas till de får igång sin egen gas, och med vidare pipeline till Grekland. Resten får acceptera dyrare energi.

  Israel arbetar också med metoder att värma upp sin oljeskiffer nere i jorden så de sen kan pumpa upp oljan, där de har mer än Saudiarabien. Saudiarabien med stora problem – de har slut på vattnet…… Där Israel redan avsaltar mer än hälften av sitt dricksvatten. Gaza har vägrat avsaltningsverk eftersom det mest ekonomiska krävde israelisk hjälp och de är hellre törstiga och dricker sitt salta vatten från sina helt felaktigt placerade brunnar.

  Israels ekonomi per person håller på att gå över Englands och Frankrikes, de som gapar högst just nu.

 3. Precis så har jag själv suttit och muttrat på min kammare men det man väljer att inte förstå kommer man heller aldrig att kunna förstå. Det är viljan det hänger på. Ingen skulle någonsin vara intresserad av vad palestinierna har för sej, varken i FN eller annorstädes, om de inte vore denna gudasända gåva i kampen att nedmontera Israel.
  Vet ni vad? Inte ens med Carl Bildts helhjärtade bistånd kommer man att lyckas med det.

Kommentarer är stängda.