Det uppges, t. ex. i DN den 22 augusti kl 16.05 här, att en ”vapenvila” råder i kriget mellan Gaza och Israel. Men islamisterna, t. ex. den islamonazistiska organisationen Hamas, som styr Gaza, skulle nog kalla fenomenet för ”hudna” eller ”tahadiya”. Dessa begrepp har inte alls innebörden av vad vi normalt kallar vapenvila, utan utgör bara ett uppehåll i striderna enbart för att samla kraft till förnyade angrepp. Läs min tidigare bloggning.

Och dessa förnyade angrepp lät inte vänta på sig. Kraftsamlingen pågick i några få dagar, sedan attackerades Israel igen och på nytt. Detta framgår här; 20 raketer bara i går kväll 24 augusti. Då rapporterar Svenska Dagbladet – som återger TT:s förvrängning av fakta – att sex palestinier är dödade i Gaza. Det anges också att ”oroligheterna utlöstes av ett israeliskt flyganfall i måndags”.

Men i måndags var det den 22 augusti, dagen för ”vapenvilan” alltså. Jag hittar ingen rapportering om något israeliskt flyganfall i måndags; bara detta om en israelisk försvarsattack natten mot måndagen. Och kl 16.05 på måndag, dvs. efter försvarsattacken, rapporterar DN om ”vapenvilan”. Så om oroligheter utlösts under måndagen, dvs. efter det att en ”vapenvila” ingåtts, kan det av allt att döma inte vara Israel som varit den utlösande faktorn. Det ligger heller inte i Israels intresse att göra så.

I stället för att anklaga dem som faktiskt bryter ”vapenvilan”, nämligen styret i Gaza, påstår man alltså till synes falskeligen att det är ”ett israeliskt flyganfall” som ägde rum innan ”vapenvilan” ingicks som utlöste ”oroligheterna” efter det att ”vapenvilan” ingicks. – Denna logik haltar betänkligt, eller hur! Har man en vapenvila kan väl det som skett före vapenvilan inte rimligen utgöra någon orsak för att bryta den.

Men genom TT:s resonemang kan skulden i alla fall placeras på ”rätt” ställe, nämligen hos Israel alltså. Och det var väl det som man antagligen syftade till, tyvärr.

Fast den utlösande faktorn är väl, om sanningen ska fram, i grund och botten inte vem som brutit någon imaginär vapenvila, utan attacken mot israeliska civilpersoner från Sinai, då åtta israeler mördades, och de påföljande raketattackerna från Gaza mot Israel. Cirka 130 raketer och granater avsköts. Se min tidigare bloggning. Hade inte dessa attacker skett, hade Israel naturligtvis inte på nytt behövt försvara sig i Gaza.

De som har den verkliga skulden är alltså som vanligt de islamonazister, antisemiter och antisionister som genom anfallskrig vill utplåna den judiska staten Israel.

Det vore väl dags snart, att svenska gammelmedia kunde inse detta. Men det verkar tyvärr vara för mycket begärt …

Här kan man läsa att ytterligare raketer så sent som nu i kväll den 25 augusti avskjutits från Gaza i dess utplåningskrig mot den judiska staten Israel. Israel står under attack, alltså. Som Israel alltid gjort och alltjämt gör.

Men detta anfallskrig måste stoppas. För den judiska staten Israel har samma rätt att existera som vilken annan stat som helst!

Länkar: Paul Widén, IDF, Haaretz.