I svenska media har det apropå blockaden mot Gaza – en åtgärd som vidtogs som svar på Hamas-regimens Kassam-krig mot Israel – framstått som om Gaza till följd av energibrist är helt mörklagt. Sanningen är som oftast när det gäller ”Palestina” en annan. Den största delen av Gazas elförsörjning kommer från ett elverk i Ashkelon i Israel, en ort som f. ö. också fått utstå beskjutning från Gaza. El-leveranserna därifrån har pågått under hela blockaden, men det har knappast framgått, t. ex. gör det det inte här.

Det verkar alltså som att palestinierna än en gång har lyckats med att få Israel att bl.a. i svenska media framstå som boven i dramat, trots att det – än en gång – egentligen är deras egen terror som fått Israel att reagera.

Denna länk förmedlar en mera nyanserad syn på saken.

Och varför beskjuter palestinierna då Ashkelon som försörjer dem med sin mesta el? De kanske egentligen inte vill ha någon el?

Är det inte också fantastiskt att Israel, ett land mot vilket Hamas har förklarat krig, levererar förnödenheter till en entitet som man egentligen enligt krigets logik borde bekämpa med alla medel. Kanske Israel faktiskt vill hjälpa palestinierna? Kanske Israel vill ha fred? En utsträckt hand som bemöts med – Kassambeskjutning.