Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson har i går skrivit en debattartikel i Aftonbladet, där han framför flera felaktiga påståenden om muslimer och religionen islam.

Artikeln kommenteras av statsminister Reinfeldt och av de tre andra partiledare som ingår i regeringen. Kommentarerna kan läsas här.

Man bör nu jämföra med regeringens hållning, när Donald Boström framförde flera felaktiga påståenden om Israel och Israels försvarsmakt (IDF) i en artikel i Aftonbladet nyligen. Boström förmedlade ju då anklagelser att IDF skulle ta organ från döda palestinier.

hette det från UD att ”den här typen av artiklar” inte ska recenseras.

Reinfeldt menade även att det vore grundlagsbrott om regeringen skulle uttala sig om Boströms artikel.

Frågan uppstår nu om inte regeringen i och med uttalandena av Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Göran Hägglund och Maud Olofsson, har gjort sig skyldig till just ett sådant grundlagsbrott.

För det kan väl inte vara så att det är grundlagsbrott att kritisera felaktig kritik av Israel men inte grundlagsbrott att kritisera felaktig kritik av islam?

I så fall använder sig regeringen av dubbla måttstockar: Det är OK att felaktigt kritisera Israel men inte att felaktigt kritisera islam.

Men så kan det väl ändå inte vara? Grundlagen nämner så vitt jag vet inte att vare sig Israel eller islam ska särbehandlas vare sig positivt eller negativt.

Tyvärr står regeringen över Justitiekanslerns granskning, men Riksdagens konstitutionsutskott borde nu få bråda dagar – om rätt ska vara rätt. Fast även oppositionen har ju kritiserat Åkessons artikel, så därav blir nog intet.

Ett annat oroväckande tecken i tiden, just apropå grundlagsbrott, är att Justiteombudsmannen nyligen konstaterat att den regeringen underställda myndigheten Migrationsverket gjort sig skyldig till grundlagsbrott när man omplacerade mig på grund av att jag uttalat mig i denna blogg för Israels rätt att existera. Regeringen har inte agerat på annat sätt än att migrationsminister Billström två gånger uttalat, att han inte har några indikationer på att Migrationsverket bedriver en verksamhet som strider mot regeringens politik.

Jag skrev nyligen, att grundlagsbrott inte rimligen kan ingå i regeringens politik. Det verkar tyvärr som jag hade fel. För Tobias Billström ser som sagt inga tecken hos Migrationsverket att man inte följer regeringens politik, detta trots att JO konstaterat grundlagsbrott. Och nu har regeringen uttalat sig om Åkessons artikel och samtliga borgerliga partiledare inklusive statsministern och tre ministrar kan väl inte ha fel?

Den regeringspolitik varom Billström talar, tycks därmed kunna sammanfattas så här: Stöd för Israel skall bestraffas. Falsk kritik av Israel får inte kritiseras av regeringen. Falsk kritik av islam skall kritiseras av regeringen och samtliga partiledare. Grundlagen används endast som slagträ när det passar regeringen i dess ovan beskrivna israel-kritiska och islam-vänliga politik.

Därav regeringens tystnad rörande Migrationsverkets grundlagsbrott och Boströms organstölds-artikel. Därav samtliga partiledares uttalande mot Åkessons islam-artikel.

Detta säger då möjligen även en del om regeringens verkliga respekt för grundlagen. Den verkar inte vara särskilt överdriven. Kanske ska det ses som en uppmaning till allmänheten: Följ gärna gällande lagstiftning, men bara när det passar dig – annars kan det kvitta.

Det har redan kommit in bortåt tio anmälningar till JK mot Åkesson-artikeln. Undrar hur många som anmälde Boström-artikeln?

Men hur och till vem ska vi ”anmäla” regeringen?

Länkar: SvD, DN, Dagen, Maria Schottenius i DN, Lena Posner-Körösi i Aftonbladet.

Tillägg 2009-10-21: Sverigedemokraterna anger här ett urval av källor till påståendena i partiledare Åkessons Aftonbladet-artikel.

2009-11-02: Världen Idag.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 svar på ”Kovändning av regeringen Reinfeldt: Fyra ministrar kritiserar Aftonbladet-artikel”
 1. Nej, ingenting i SR-länken säger att Reinfeldt svarar att ’-Ingen kan be Sveriges regering att bryta mot Sveriges grundlagar.’ Ett svar som antyder att någon ställt den begäran. Det närmaste man kan komma är att någon anser att regeringen ska gå in och styra över vad som publiceras i svensk media, vilket inte är förenligt med grundlagen. Sen kan man diskutera vilket utfall det ev. skulle fått om det lett till ett rättsligt efterspel.

  Svaret på kärnfrågan är alltså att det går bra att uttala sig i vilket fall som helst, man avgör själv när det är av den dignitet att man utifrån sin position kan förväntas att- eller bör göra ett uttalande. Om man från regeringshåll uppfattar det som att ett visst agerande från regeringen vore att göra uttalanden som står i strid med demokrati och yttrandefrihet så står det vem som helst fritt att kritisera den bedömningen.
  Personligen tycker jag att det nog krävs betydligt skarpare lägen för att ge sig ut på den tunna isen än vad Boströms artikel var.

  Att man vid ett annat tillfälle som riksdagspolitiker och regeringsrepresentant gör bedömningen att man bör ge en kommentar på innehållet i en partiledares debattartikel så har man förmodligen samma goda orsaker till det som att inte kommentera vad en journalist skriver om i en annan artikel.

  Man mäter inte längdhopp med decilitermått…

 2. Jag ser inte i SR-länken att Netanyahu begärt att publiceringen skall fördömas. Jag har letat lite efter evidens, men inte funnit någon. Du kanske har en länk Jocke?

  Däremot vet jag att regeringen tog bort ambassadörens i Tel Aviv uttalande om innehållet i artikeln och att regeringen tog avstånd från uttalandet och därefter har tigit om saken, trots direkt uppmaning att tala. – Men nu går det alltså bra att uttala sig om innehållet i en annan artikel.

  Ambassadörens uttalande kan du läsa här.

  Härskriver en juridikdocent att det inte ens skulle vara grundlagsbrott att kritisera publiceringen, så kanske är våra hårklyverier om vad Netanyahu resp. Reinfeldt gjorde och inte gjorde, inte särskilt meningsfulla.

  Kärnfrågan är därför fortfarande varför det går bra att uttala sig i ett fall men inte i ett annat. Mitt svar är, som jag skrev i själva bloggningen, fortfarande detta: Regeringen använder sig av dubbla måttstockar.

 3. Lennart: Du får nog länka till var Reinfeldt säger att innehållet i artikeln inte fick kommenteras. Det man hittar i din länk till SR är svar på bl.a. uppmaningar från Benjamin Netanyahu om att regeringen ska gå ut och fördöma publiceringen av en debattartikel, något som Reinfeldt helt riktigt konstaterar är i strid emot grundlagen. Regeringen har därför inte heller gått ut och fördömt publiceringen av Åkessons debattartikel, däremot har ett flertal riksdagspolitiker kommenterat dess innehåll.

  Om någon anser sig ha synpunkter på innehållet så är det upp till varje enskild riksdagspolitiker att avgöra det från fall till fall huruvida man vill kommentera detta.

  Den som sagt något i likhet med vad du vill påstå att Reinfeldt sagt är Urban Ahlin (s) och han säger att; ”Svenska ambassader ska inte recensera vad svenska journalister skriver i artiklar.”

  Det sista i ditt svar saknar relevans i frågan om vad som sagts eller inte sagts angående nämnda debattartiklar så de lämnar jag okommenterade.

 4. Det Reinfeldt sade m. a. a. Boström-artikeln var att innehållet i artikeln inte fick kommenteras. Vad Israel ville och vad ambassadören i Tel Aviv inledningsvis gjorde var just detta. Grundlagsbrott uppstår enligt min bedömning först när man hindrar eller fördömer själva publiceringen; innehållet måste man kunna ha synpunkter på, och det hade ju regeringen men endast gällande Åkesson-artikeln.

  Dignitet: Ja, Boström är ju inte politiker, men vad Israel gör och alltid har tvingats till är att kämpa för sin själva existens. Det behöver inte islam göra, tvärtom finns det islamister som kämpar mot Israels själva existens. Så ur den aspekten befinner sig Israel i en mera utsatt position än islam och då kunde man väl förvänta sig att regeringen åtminstone i någon mån även kunde stödja Israel, särskilt när landet och dess försvarsmakt utsätts för lögnaktiga beskyllningar.

 5. Intressant synvinkel alla verkar tycka så himla olika om det här, jag har utryckt min såikt på mi blogg ochd et verkar alla andra också ha gjort

 6. Det är ju bra att du tydliggör den distinkta skillnaden mellan de två brottsrubriceringarna ’förtal’ ( kap. brottsbalken.) och ’hets mot folkgrupp’ ( 16 kap 8 § brottsbalken ) …att uppsåtligen, i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

  Nu skrev jag ’förtal’ i allmäna ordalag, men det var ju bra att ’det’ fick fokus!

  Digniteten av innehåller i en artikel är synnerligen avgörande för när en statsminister eller regering kan förväntas göra en kommentar. Hade Boström varit partiledare i ett politiskt parti som är påväg in i riksdagen så hade man säkert kunna förvänta sig en kommentar, om man ansett det nödvändigt.
  Något krav kan man däremot inte ställa.

  Det Reinfeldt säger är att det är i strid med grundlagen att en regering ska fördöma media för att de använder sig av rätten till yttrandefrihet. Ingen på regeringsnivå har fördömt media för publiceringen av Åkessons debattartikel, man har gjort politiska kommentarer som ligger på den nivå som kan kan förvänta sig att ansvarsfulla politiker bör göra.

  Enskilda personer eller representanter för utländska regeringar (läs Israels premiärminister Benjamin Netanyahu) har inte rätt att kräva att sveriges regering ska fördöma media, ej eller att kommentera innehållet i specifika debattartiklar. Varje enskild politiker har rätten att avgöra vilka debattartiklar som är av den dignitet att allmänheten kan förvänta sig en kommentar.

  Därmed finns ingen tvetydighet – skillnaden är glasklar.

 7. Jocke: Som sagt, visst är Åkessons artikel ett politiskt utspel som andra partier bör ta ställning till. Men enligt Reinfeldt är ju ställningstaganden från regeringens sida till tidningsartiklar förbjudet enligt grundlagen? Då spelar väl ”digniteten” ingen roll?

  Denna tvetydighet får regeringen svara för – men nu kommer de säkert att tiga igen.

  När det gäller förtal, så kan man inte förtala en religion eller ett land. Man kan bara förtala enskilda individer på ett enligt svensk lag brottsligt sätt. Jag menar inte att regeringen bör stoppa det fria ordet, tvärtom bör regeringen försvara yttrande- och åsiktsfriheten, men regeringen borde kunna uttala sig i fråga om lögner som riktas såväl mot Israel som – i detta fallet – islam. Inte bara mot islam.

 8. Lennart: Nej, i den mån Boström sysslat med hets mot folkgrupp så är inte heller det något som skyddas av grundlagen.

  De två fallen du använder för att försöka få till en ’kovändning’ är en jämförelse som inte håller.

  Åkessons debattartikel är ett politiskt utspel från ledaren till ett parti som är på väg in i riksdagen. Detta bör övriga politiska partier ta ställning till.

  Boströms debattartikel är inte alls av samma dignitet och den stora skillnaden är att man å ena sidan, från israelsympatisörer kräver att regeringen ska ta media i örat för att man hävdar att artikeln är antisemitisk, vilket definitivt inte är regeringens uppdrag.

  Å andra sidan vill man som jämförelse använda politikers kommentarer på ett politiskt utspel. Något som politiker BÖR syssla med.
  Ingen från regeringen har gjort en ansats till att ta media i örat i detta fall heller.

  Det man saknar är ju israelsympatisörernas indignation och krav på att regeringen bör agera kraftfullt mot media som inte stoppar det fria ordet och detta förtal mot islam och muslimer.

  Eller kan man skönja en kovändning?

 9. Jocke: Nja, Boström får väl inte syssla med hets mot folkgrupp han heller, lika lite som Åkesson – i den mån han nu gjort det. Problemet är regeringens skilda synsätt gällande kommentarer av artiklar i media.

  Men visst är det politiska etablissemangets samfällda fördömande av Åkessons artikel lika mycket ett politiskt utspel som artikeln i sig.

  Egentligen lika mycket ett politiskt utspel som regeringens vägran att kommentera Boströms artikel…

 10. Jag tror de flesta ser skillnaden mellan att en journalist (Donald Boström) ställer frågor i en debattartikel och en partiledare Jimmie Åkesson) i ett politiskt parti som knackar på porten till riksdagen gör sig skyldig till hets mot folkgrupp, något som inte skyddas enligt grundlagen.

  Jimmie Åkessons debattartikel är ett politiskt utspel som övriga politiska partier bör ta ställning till. Det du kallar för ’felaktigheterna’ i Donald Boströms debattartikel, och som du länkar till din egen blogg för att vidimera, är skyddade av grundlagen.

Kommentarer är stängda.