Detta framgår här.

Detta beror då på att Fatah-anhängare skulle ha svårt att ta sig ut ur Gaza. – Och vems är felet? Naturligtvis allas vår syndabock: Israel (fast man nämner också Egypten i sammanhanget).

Läs här:

Just nu håller Sveriges Kristna Socialdemokrater kongress i Malmö. Enligt planen skulle de fått besök av tre kvinnor och två män från Gaza för samtal och seminarier. Personerna hade fått visum och utresetillstånd, men hindrades ändå från att komma ut ur Gaza på grund av stängda gränser mot både Israel och Egypten. Konsekvensen av detta har blivit att de planerade seminarierna har fått ställas in.

Den 4 augusti i nästa vecka håller Palestinska Fatahs kongress i Betlehem. De kristna socialdemokraterna är med anledning av problemen för deras gäster oroliga för att även Fatahs kongress kommer att störas av de stängda gränserna. Och då kommer konsekvenserna sannolikt att bli betydligt värre än några inställda seminarier, då riskerar vi att se ökat våld, stridigheter och instabilitet i området.

Broderskapsrörelsen har tydligen också kongress samtidigt som Fatah och SSU. Läs mera om sambandet Fatah-SSU här.

Nu uppenbaras alltså ett samband även med Broderskapsrörelsen.

Denna rörelses omsorger om Fatahs kongress är verkligen rörande – avskyvärd!

Fatah vill nämligen utplåna Israel genom anfallskrig. Detta framgår här. Broderskapsrörelsen vill trots detta underlätta genomförandet av Fatahs kongress. Det förefaller därmed som om Broderskapsrörelsen därigenom vill underlätta för Fatah att utplåna Israel. Eller har jag fel? Men varför är det annars så viktigt för ”rörelsen” att Fatah får genomföra sin kongress?

Av vad som ovan framkommit kan man knappast komma till annan slutsats än att Broderskapsrörelsen, precis som Fatah, vill utplåna Israel.

Det var det – jävligaste!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Ett svar på ”De kristna socialdemokraterna är oroliga att ”de stängda gränserna” ska störa Fatahs kongress i Betlehem”

Kommentarer är stängda.