Det säger enligt Arutz7 en nära medarbetare till den palestinske ”presidenten” tillika Fatah-ledaren Mahmoud Abbas:

Not only will Fatah never recognize Israel, but it will never end its call for armed struggle against Israel, he said. “Let those who are deluding themselves hear: this will never happen,” he said.

Att den Palestinska Myndigheten (PA) erkänt Israel – men inte som judisk stat – har att göra med att man annars inte kan ”tjäna det palestinska folket”. För Fatah finns inga sådana begränsningar, heter det.

Nej, PA:s ”erkännande” av Israel ska ju ha skett enbart för att få tillgång till internationellt bistånd, läs här. Men Fatah avser alltså att i islamistisk anda kriga vidare i syfte att utplåna Israel. I denna strävan skiljer de sig alltså inte från Hamas, PFLP, Hisbollah, Iran …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

9 svar på ”Fatah kommer aldrig att erkänna Israel”
 1. Tack för svar. Jag upprepar dock att källan till uttalandet, d v s Rafik Natsheh, inte kan betraktas som trovärdig eftersom det inte går att spåra hans citat till ursprungskällan. Ditt återgivande är ett citat av ett citat som inte går att spåra til där det ursprungligen hävdas komma från. Jag har inte heller sett att uttalandet har uppmärksammats i den ”engelskspråkiga värden” förutom på bloggar som liknar din blogg. Om du vill vara trovärdig för utbildade och kritiska läsare måste källorna var mer noggranna. Det finns inte mer att tillägga vad gäller just detta.

  I övrigt, Fatah, kan jag tänka mig består av många falanger och är inte en fullständigt homogen grupp, där samtliga medlemmar har exakt samma åsikter, precis som hos de flesta politiska organisationer.

 2. Som jag från början antydde, letade jag efter citatet eftersom jag är intesserad av att veta sanningen vad gäller sådana uttalanden. Faktum är att det inte gick att spåra till den källa som från början uppgavs. Med detta sagt behöver det nödvändigtvis inte betyda att uttalandet inte är korrekt, även om avsaknaden av information tyder på det. Det bör dock ligga i ditt intresse att själv vilja återberätta uttalanden på ett trovärdigt sätt med korrekt formalia eftersom att du uppenbarligen vill att allmänheten ska ta del av det du skriver och att du verkar vilja inbjuda till dialog.

  1. OK, men om du söker efter den uppgivne sagesmannen, Rafik Natsheh, på Google så får du dussintals referenser till detta uttalande på engelska. Det saknas alltså inte information. Mot bakgrund av att uttalandet uppmärksammats så mycket i den engelskspråkiga världen är det konstigt att Natsheh ingenstans har dementerat att han sagt så, om det nu är som du tror. Tvärtom tror jag att han sagt så, inte minst eftersom uttalandet ligger helt i linje med vad Fatah faktiskt eftersträvar, nämligen Israels utplåning.

   Uttalandet har f.ö. återgivits i Hisbollahs al-Manar. Al-Manar är väl knappast något sanningsvittne, men å andra sidan vill ju Hisbollah utplåna Israel också.

 3. Det är inte upp till mig att leta efter detta citat egentligen. Om du uppger ett citat från en viss källa är det helt enkelt inte trovärdigt att uppge detta genom att visa på någon annan som har citerat en källa i sin tur utan att hänvisa till originalet. Faktum är att om det ska vara trovärdigt från början måste det hänvisas till ursprungskällan. Jag utgår också från att Arutz 7:s ”nyhetsrapportering” är väldigt obalanserad, till förmån för Israeler som är för ockupationen av Palestinska områden (som är illegal enligt internationell lag) och också är för fortsatt utbyggnad av Israeliska kolonier på ockuperad mark (också ett brott mot internationell lag).

 4. Jag har inte sett detta citat från den källa som uppges, någonstans på Internet,vilket minskar trovärdigheten vad gäller uttalandet. Man måste alltid kunna spåra ett uttalande till ursprungskällan, annars är det inte ett uttalande som kan tas seriöst.

  1. Om du menar, Terry, att du inte har sett detta i Al-Quds al-Arabi, så kanske du inte letat tillräckligt, eller också har det tagits bort. Jag tror inte Arutz7 hittar på sina citat. Men antagandet att Fatah aldrig kommer att erkänna Israel vinner stöd även från annat håll, t. ex. här och här.

Kommentarer är stängda.