Det skall ske i morgon, enligt programmet. Men vad är då denna tröskplats för ett ställe? Så här står det i 2. Krön. 3:1:

Och Salomo begynte att bygga HERRENS hus i Jerusalem, på berget Moria, där hans fader David hade fått sin uppenbarelse, och där han nu själv hade berett rum, på det ställe som David hade utsett, nämligen på jebuséen Ornans tröskplats.

Det är alltså Salomos tempel som ska byggas, just på tröskplatsen. Men vilken uppenbarelse var det som David fick? Vi läser i 1. Krön. 21:15-28:

15. Och Gud sände en ängel mot Jerusalem till att fördärva det. Men när denne höll på att fördärva, såg HERREN därtill och ångrade det onda, så att han sade till ängeln, Fördärvaren: ”Det är nog, drag nu din hand tillbaka.” Och HERRENS ängel stod då vid jebuséen Ornans tröskplats.
16. När nu David lyfte upp sina ögon och fick se HERRENS ängel stående mellan jorden och himmelen med ett blottat svärd i sin hand, uträckt över Jerusalem, då föllo han och de äldste, höljda i sorgdräkt, ned på sina ansikten.
17. Och David sade till Gud: ”Det var ju jag som befallde att folket skulle räknas. Det är då jag som har syndat och gjort vad ont är; men dessa, min hjord, vad hava de gjort? HERRE, min Gud, må din hand vända sig mot mig och min faders hus, men icke mot ditt folk, så att det bliver hemsökt.”
18. Men HERRENS ängel befallde Gad att säga till David att David skulle gå åstad och resa ett altare åt HERREN på jebuséen Ornans tröksplats.
19. Och David gick åstad på grund av det ord som Gad hade talat i HERRENS namn.
20. Då Ornan nu vände sig om, fick han se ängeln; och hans fyra söner, som voro med honom, gömde sig. Men Ornan höll på med att tröska vete.
21. Och David kom till Ornan; när då Ornan såg upp och fick se David, gick han fram ifrån tröskplatsen och föll ned till jorden på sitt ansikte för David.
22. Och David sade till Ornan: ”Giv mig den plats där du tröskar din säd, så att jag där kan bygga ett altare åt HERREN; giv mig den för full betalning; och må så hemsökelsen upphöra bland folket.”
23. Då sade Ornan till David: ”Tag den, och må sedan min herre konungen göra vad honom täckes. Se, här giver jag dig fäkreaturen till brännoffer och tröskvagnarna till ved och vetet till spisoffer; alltsammans giver jag.”
24. Men konung David svarade Ornan: ”Nej, jag vill köpa det för full betalning; ty jag vill icke taga åt HERREN det som är ditt, och offra brännoffer som jag har fått för intet.”
25. Och David gav åt Ornan för platsen sex hundra siklar i guld, i full vikt.
26. Och David byggde där ett altare åt HERREN och offrade brännoffer och tackoffer. Han ropade till HERREN, och han svarade honom med eld från himmelen på brännoffersaltaret.
27. Och på HERRENS befallning stack ängeln sitt svärd tillbaka i skidan.
28. Då, när David förnam att HERREN hade bönhört honom på jebuséen Ornans tröskplats, offrade han där.

Spännande, eller hur. Om det sedan är sanning eller dikt återstår att se. Om det är dikt så är det nobelprismässigt. Å andra sidan sägs det ju att verkligheten ofta överträffar dikten.

Hursomhelst: Med önskvärd tydlighet framgår i texten att det är den plats som syns på följande bild, som bibeltexten avser, nämligen tempelplatsen, där bl. a. Klippmoskén för tillfället är uppförd:

Tempelplatsen 1976

Om du undrar vilken uniformerad skummis det är som syns i förgrunden så är det jag, för trettiotre år sedan bara. David och Ornan var på plats långt dessförinnan. Sedan kom bl. a. muslimerna, och nu kommer påven.

Nu är det dags att fundera lite igen. T. ex. på al-Fatahs ”konstitution” som säger att all ”sionistisk” kultur skall utrotas i Palestina. Det kan du läsa om här. Att döma av bilden har man ju åtminstone just här lyckats rätt väl för rätt länge sedan. Inget tempel i sikte. Ornans tröskplats används nu för andra ändamål.

Vem var den där Ornan, förresten? Enligt vissa muslimska sagesmän, tillhörde ”Palestina” araberna innan judarna hade oförskämdheten att komma dit, och jebuséerna ansågs av Yassir Arafat vara just arabernas föregångare. Jag läser lite här, och finner då att det så klart inte finns några bevis för det. Saken avfärdas som sentida politisk propaganda. Sannolikt var jebuséerna av hettitiskt ursprung.

Hur skulle Ornan ha klarat livhanken idag? Ja, eftersom man numera blir dödsdömd om man säljer mark till judar, något som du kan läsa om här, måste det väl – om möjligt – anses etter värre att som Ornan tom. vilja skänka bort mark. Ornan kan nog skatta sig lycklig över att det inte fanns någon Palestinsk Myndighet på hans tid.

Vad tänker då påven göra på tempelplatsen, utom att eventuellt vandra runt i fåfängt hopp om att finna några tecken på judisk närvaro där? Jo, han ska träffa stormuftin av Jerusalem, dvs. efterträdaren till den stormufti som under Andra Världskriget slöt upp på nazisternas sida och inför imamerna i den muslimska 13. SS-bergsjägardivisionen (”Handschar”) uttalade följande tänkvärda ord: ”I bekämpandet av judendomen står islam nationalsocialismen mycket nära” (Källa: Höpp, Gerhard (utg.): Mufti-Papiere : Briefe, Memoranden, Reden und Aufrufe Amin al-Husainis aus dem Exil, 1940-1945, Berlin : Klaus Schwarz Verlag, 2004, s. 221, min övers. från tyska). Man undrar vilka synpunkter den nuvarande stormuftin kan ha på denna hans föregångares åsikt. Ett tips till påven om samtalsämne alltså – vid sidan av det andra jag redan skrivit om ovan …

Så nog har påven och stormuftin till synes en del att diskutera. Enligt programmet skall påven i samband därmed göra ett uttalande. Ska bli spännande att höra vad de kommer fram till!

Och vi andra, ja, vi tröskar väl vidare …

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 svar på ”Påven besöker jebuséen Ornans tröskplats”
  1. Inductive research from women s own perspectives may illuminate previously unstudied processes important to women s decisions, and thereby offer new potential approaches for designing prevention supportive interventions lasix torsemide conversion Consequently, pain relief vas were reported in the enhancement may 2021

Kommentarer är stängda.