Det är Diakonias landansvarige för Somalia, Anders Lygdman, som intervjuas i P1 i morse. Intervjun kan avlyssnas här.

Lygdman refererar al-Shabaab, som menar, att de somaliska piraternas härjningar är ”en legitim verksamhet som går att försvara”. Al-Shabaab försöker rättfärdiga piraterna genom att, enligt Lygdman, hävda att det är frågan om ett jihad mot internationella makter och att piraterna är en somalisk kustbevakning. En annan orsak är det internationella fiske och den dumpning av kemikalier som ska ha pågått vid Somalias kust.

Lygdmans kommentar till ovanstående är: ”Visst, i viss mån kan jag tycka att det ligger något i det”.

Vad är det då i piraternas agerande som Lygdman tycker har fog för sig? Är det jihad som han gillar? Är det den ”somaliska kustbevakningens” sätt att agera? Eller det den omständigheten att al-Shabaab står bakom uttalandena? Eller vad?

Om terrororganisationen al-Shabaab har mycket skrivits, t. ex. på Wikipedia. Gripanden har skett i Sverige av personer misstänkta för att stödja organisationen. Läs här.

Al-Shabaab är anknutet till de s.k. Islamiska domstolarnas högsta råd, vilka i sin tur uppges ha samröre med Al-Qaida. Här en synpunkt från USA, som förklarat att Al-Shabaab är en terroristorganisation. Så här svarade Al-Shabaab på det:

Eftersom vi är en del av den salafistiska jihad-rörelsen i islam, vilken gör motstånd mot korsfararnas dominans och den USA-ledda aggressionen, så var det inte otroligt att USA skulle lägga till oss nederst i listan på dessa andra hedervärda män, som vi är stolta att ansluta oss till.
Källa: Counterterrorism blog

Diakonia är ingen organisation med större demokratisk och humanitär trovärdighet, inte minst på grund av sitt ensidiga deltagande i kampanjer riktade mot Israel. Här en min bloggning. Här FiM. Läs här vad de själva skrev om Israels försvarskrig i Gaza.

Lygdmans uttalande förstärker inte precis Diakonias demokratiska och humanitära trovärdighet.

Samtidigt ska Kungl. Flottan snart ska lägga ut med fartygen HMS Malmö, HMS Stockholm och HMS Trossö just för att skydda den handelssjöfart som Lygdman och al-Shabaab tycker att det ”kan ligga något i” att angripa. (”Lägga ut” är kanske mycket sagt; fartygen ska transporteras dit ombord ett annat fartyg. Det framgår här.)

Läs Svenska Dagbladets ledarsida.

Dessutom skriver ju Dick Erixon så här: Pirater ska dö, inte bli rika. Eller hur!

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på ”Företrädare för Diakonia försvarar Al-Shabaab och de somaliska piraterna”

Kommentarer är stängda.