Som bekant har Israel under de senaste dagarna utsatts för angrepp från Gaza. Ett Gaza som behärskas av den islamonazistiska terrororganisationen Hamas, vars enda syfte är att utplåna den judiska, demokratiska och liberala staten Israel. Det är inte osannolikt att anta att dessa angrepp orkestrerats och iscensatts av just Hamas. IDF (Israels försvarsmakt) utgår från just detta:

Israel försvarar sig så klart. Israel vill ”hålla gränsen”, ungefär på samma sätt som när Sveriges statsminister Thorbjörn Fälldin år 1981 beordrade Sveriges försvarsmakt att hålla gränsen när det befarades att Sovjetiska stridskrafter tänkte kränka gränsen i samband med ubåtsincidenten utanför Karlskrona.

Dåvarande Sovjetunionen hade för sin del år 1981 inte uttryckt någon vilja att utplåna Sverige. Nuvarande Hamas har å sin sida för närvarande, nu, år 2018, fortfarande som enda syfte att utplåna Israel.

Det blir då extra alarmerande när just styrkor ur Hamas och motsvarande organisationer i dagarna inte endast försöker utföra en gränskränkning, utan till och med attackerar Israel. Något som framgår i filmen ovan.

The Times of Israel rapporterar, att åtminstone tio personer av de sexton som dödades igår tillhörde terrorgrupper som nyss attackerat Israel.

Man läser där t. ex. följande:

According to the Israel Defense Forces —, eight of the men killed were members of Hamas, which rules the Gaza Strip. One served in the al-Aqsa Martyrs’ Brigades, and another was affiliated with “global jihad,” it said, apparently referring to one of the Salafist groups in Gaza.

Här är ett foto från samma källa på vad som förefaller vara soldater i ”Satans härar”, nämligen just dessa tio som just dött i sin fåfänga kamp att utplåna Israel och den Västerländska civilisationen. För det var just de som dog när Israel försvarade sig den 30 mars 2018:

Satans härar

Jag noterar att FN, i dess egenskap av generalsekreteraren António Guterres, tycker att man borde sammankalla en ”independent and transparent investigation” om vad som hänt.

Konstigt att detta sker just nu, när Israel angrips i krig och sexton människor dödas, varav de flesta antagligen stridande soldater. Konstigt att det knappast aldrig skett när sexton människor/stridande soldater dör någon annanstans. I dagens Syrien t. ex. …

Nåja, en sådan utredning verkar aningen överflödig. För det första lär Israel, i likhet med varje annan stat, ha rätt att försvara sina gränser, i synnerhet om staten/Israel angrips av soldater som tillhör entiteter/organisationer som vill utplåna Israel genom anfallskrig. Om angriparen väljer att använda sin civilbefolkning i sitt angreppskrig kan inte ens civilbefolkningen undgå att bekämpas. Sådana är krigets lagar.

Och det råder ju ingen tvekan om att Gaza befinner sig i krig med Israel. Och knappast heller att angriparen Gaza använt sin civilbefolkning …

Att döma av rapporterna ovan är det i bästa fall sex av sexton dödade som kan anses vara civilpersoner. Men hur vet vi att inte också dessa civilpersoner använts av Israels fiender på ett sådant sätt att de utgjort legitima mål? Möjligen skulle detta kunna bli föremål för en FN-utredning, men det är ju inte det som Guterres och FN vill.

Mycket tyder tyvärr på att FN endast nöjer sig först när Israel kan utpekas som den skyldige, överallt och alltid. – Men det ska de inte lyckas med eftersom det är en lögn!

Man förundras även över hur många av Gazas och ”Västbankens” innevånare som har antisemitiska uppfattningar. Det är 93 % år 2014! Nittiotre procent! Läs här och här.

Inte undra på om Israel i så fall eventuellt tar det säkra före det osäkra och bedömer att även civilbefolkningen är ett legitimt mål för bekämpning.

Slutligen förundras man över hur t. ex. Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning kan finna det angeläget att år efter år stödja denna av allt att döma till största delen antisemitiska ”palestinska” befolkning med hundratals miljoner av svenska skattebetalares tvångsvis uttaxerade pengar. Ytterligare pengar lär från och med i fredags avsättas av den ”Palestinska Myndigheten” till understöd åt familjerna till de minst tio Satans härars soldater som du ser ovan och som då angrep Israel och fick plikta med sitt liv. Sådant folk hyllas nämligen av denna ”myndighet”.

Margot Wallström tycker för sin del att det är helt riktigt att angripares och judemördares familjer ska understödjas på detta sätt. För ”ska folk svälta ihjäl eller, vad ska familjerna göra om de inte får pengar?”

Man börjar då fundera på om inte också Margot Wallström och Sveriges nuvarande antisemitiska statsledning har tagit värvning i just Satans härar. Wallström har ju tagit emot en ”Palestinsk” militär förtjänstorden, se ovan, av antisemiten och antisionisten Mahmoud Abbas, som otvivelaktigt gått i Satans tjänst. – Men som ändå ännu är ordförande i ”Fatah”, de svenska socialdemokraternas ”kära systerparti” …

(Om Satans härar skrev jag även igår.)

Tillägg 2018-04-02: The Times of Israel har numera presenterat denna bild, där flertalet dödades ”yrken” framgår. Dessa tio tillhör som synes alla organisationer vars huvudsyfte tycks vara att utplåna Israel:

Satans Härar

Notera då att Palestinagruppen i Malmö har publicerat ett inlägg på Facebook, där man påstår att flera av dessa avlidna var ”obeväpnade palestinier”. Här är bild från detta inlägg:

PPI
Källa med tack till PPI.

Men nej: Om du jämför namnen i Palestinagruppens inlägg med namnen i bilden från Times of Israel, så syns tydligt att i vart fall tio av dem var terrorister som tillhörde organisationer vilka har som syfte att utplåna Israel.

Dessa Satans lögnaktiga härar tycks alltså ha fått fotfäste i Malmö. Men där ska de inte vara. Satans härar får inte finnas någonstans bland hederliga och sannfärdiga människor. Vare sig i Malmö eller någon annanstans.

I stället må de väl rätteligen böra fördrivas just dit där Satan bor. Dvs. till helvetet. Man hör/ser/läser ju ofta deras ”valspråk” så lydande: ”Vi älskar döden mer än ni älskar livet”.

Så låt dem då dö. Israels försvarsmakt (IDF) lät cirka tio av dem dö den 30 april. Jag är säker på att IDF inte har något emot att inbjuda alla andra av dessa Satans härars ”soldater” till helvetet. Det räcker bara att konfrontera IDF – sedan inträder döden ganska automatiskt! Jag är till och med beredd att personligen erbjuda Satans härars ”soldater” samma löfte!

Därigenom blir ju alla nöjda. De som älskar döden får dö. Vi andra får leva, i kärlek och fred.

Elementärt, min käre Watson!