Det var vad dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin beordrade Försvarsmakten att göra i samband med att en sovjetisk ubåt grundstötte utanför Karlskrona år 1981. Läs t. ex. här.

Någon liknande order har tyvärr inte utgått i samband med vad som väl nu måste kallas en invasion av motsvarande nästan två armébrigader migranter per vecka! Något som för närvarande pågår dagligen och stundligen utan några som helst skarpa åtgärder från dagens svenska statsledning. Gränsen hålls inte alls utan är som framgår av fotot nedan öppen för alla som vill och kan. Och i den mån grinden är stängd så saknas stängsel vid sidan:

Bokstavligen allt släpps in. Allt från vad som säkerligen är genuina flyktingar till islamistiska terrorister och IS-krigare, som syftar till att göra Sverige till ett muslimskt land styrt av den islamiska antidemokratiska lagen shari’a till ekonomiska migranter som vill få ett bättre liv. Visst, alla människor vill få ett bättre liv. Alldeles helt OK! – Men det får inte ske genom missbruk av asylrätten.

Genuina flyktingar bör naturligtvis välkomnas. Men för närvarande kanske inte just i Sverige. För de hade så som läget ser ut just nu antagligen mycket väl kunnat söka och få asyl i något annat av de europeiska länder de passerat på vägen till Sverige än just Sverige. Rumänien, Ungern, Österrike, Tyskland, Danmark för att ta några exempel. Detta om blott dessa andra länder hade orkat tillämpa Dublinförordningen. Men det bryr de sig inte alls om att göra, tyvärr.

I artikel 13 punkt 1 i Dublinförordningen står följande:

Om det har fastställts, på grundval av sådana bevis eller indicier som tas upp i de två förteckningar som avses i artikel 22.3 i denna förordning, inklusive sådana uppgifter som avses i förordning (EU) nr 603/2013, att en sökande utan tillstånd har passerat gränsen till en medlemsstat landvägen, sjövägen eller luftvägen från ett tredjeland, ska den medlemsstat där inresan ägt rum ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd.

Källa.

Jag kan lova dig att så gott som ingen av de migranter som för närvarande tillåts resa in i Sverige har inrest direkt till Sverige från ett ”tredjeland”. De har inrest direkt till Sverige från i huvudsak Tyskland och Danmark. Sverige har därmed, om då Dublinförordningen skulle ha tillämpats av alla dessa andra europeiska länder, i synnerhet Danmark och Tyskland, uppenbarligen inte alls något ansvar för ”prövningen av ansökan om internationellt skydd” för någon enda av de migranter som för närvarande tillåts resa in i Sverige.

För enligt Dublinförordningen, som alla dessa länder för närvarande bryter mot mer eller mindre, är det, jag upprepar, inreselandet som ska ha ansvar för prövningen. Inte Sverige!

Men om nu då alla dessa andra europeiska länder bryter mot Dublinförordningen i sådan grad att den nog numera kan sägas har satts ur spel: Varför ska då just Sverige följa denna förordning? Varför ska Sverige behöva vara förhindrat att skicka tillbaka migranterna till just Tyskland eller Danmark bara för att dessa och andra länder underlåtit att fastställa vilket land som de inrest till, och i stället i strid mot Dublinförordningen bara sänt dem vidare till Sverige?

Och varför ska Sverige behöva följa just Schengenregelverket enligt vilket gränskontroller endast kan upprättas under kortare tid och bara under vissa mer eller mindre skruvade förutsättningar? När andra länder bryter mot andra regelverk hur som helst?

Sverige är antagligen ännu ett självständigt land och dess statsledning måste i så fall självt kunna besluta om när och hur och under vilka förutsättningar gränsen ska ”hållas”. Om det leder till att vi bryter mot Dublinförordningen och Schengenregelverket så får vi ta det med jämnmod. Många andra stater bryter som sagt redan nu mot i vart fall Dublinförordningen.

Alltså: Sveriges nuvarande statsledning måste omgående besluta om att upprätta gränskontroller överallt. Alla som inte kan uppvisa gällande inresetillstånd i form av exempelvis visering, uppehållstillstånd, pass som EU-medborgare eller naturligtvis svenskt pass, avvisas vid gränsen och får återvända till det land de närmast kom från.

Detta må stå i strid med såväl Dublinförordningen som Schengenregelverket. Men som alltid gäller den övergripande regeln att ”nöd bryter lag”. Nödvärnsrätten gäller ännu inte stater, men det borde den kanske utvidgas till att göra.

För när den nuvarande inströmningen av alldeles osorterade migranter som anmäler sig till Migrationsverket uppgår till över tiotusen per vecka, till vilka ska läggas alla dem som utöver denna siffra inte anmäler sig alls och som ingen vet vilka de är, ja då må väl Sverige och svenskarna ha rätt att ”hålla gränsen”. Kanske inte enligt EU-rätten, men mycket väl enligt den utvidgade nödvärnsrätten.

Inte minst eftersom det bland alla dem säkerligen finns en myckenhet islamister som vill utplåna den judisk-kristna demokratiska och liberala civilisationen. En utplåning som den svenska statsledningen nog borde anse vara dess första och viktigaste plikt att förhindra.

Inte minst eftersom denna myckenhet migranter närmast uteslutande består av muslimer som, även om de säkerligen inte alla kan sägas vara islamister, å andra sidan knappast heller i någon betydande mån i närtid kan sägas ha medverkat till att bygga upp och försvara denna västerländska civilisation. De torde inte heller hysa någon egentlig vilja att nu medverka till bevarandet och utvecklandet och försvaret av denna svenska, västerländska och judiskt-kristna demokratiska och liberala civilisation.

För muslimer vill väl helst leva i muslimska stater. Och i dessa stater finns i allmänhet vare sig demokrati eller judar – fast kanske ibland kristna, men då i starkt minskande antal. Samt inte heller några väsentliga uttryck för västerländsk civilisation.

Rätta mig om jag har fel!

– Jag noterar att det faktiskt kanske finns tendenser till uppvaknande inom statsledningen. Men dessa tendenser får jag då återkomma till.

Tillägg samma dag: Statsledningen har nog delvis vaknat upp nu. För nästan så fort som jag lade ut detta inlägg ser jag att Sveriges nuvarande statsledning faktiskt kommer att besluta att införa gränskontroller från och med i morgon torsdag kl 1200. Det återstår att se hur verksamma dessa kontroller kommer att vara om man då på allvar vill förhindra att Sverige övergår till att bli ett muslimskt land. – Lustigt att den senaste ledaren i NWT har samma rubrik som denna bloggning. ”Två själar och samma tanke” kanske.

Ett svar på ”Håll gränsen!”

Kommentarer är stängda.