Jag börjar med det från Sverigedemokraterna. Migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker inte oväntat att Sverigedemokraterna ljuger i ett flygblad som delas ut i sydeuropa för att avråda migranter från att ta sig till Sverige. Så här ser flygbladet ut:


Källa.

Se och hör här när SD-företrädaren Mattias Karlsson naturligtvis – och med viss rätt – inte håller med:

Sedan ett budskap från Moderaterna på en presskonferens idag (verkar som att inget händer i filmen förrän om ca fem minuter):

Här en eventuellt fungerande länk till Moderaternas egen presentation.

Läs Nyheter Idag för en sammanfattning. Aftonbladet sammanfattar också en del av det som sägs:

De tre åtgärder som Moderaterna nu vill se är:
– att tillfälliga gränskontroller införs, för att man ska få kontroll över vilka som kommer till Sverige. Gränskontroller kan införas enligt gällande regler i en månad och kan förlängas i tre månader.
– nekad inresa till Sverige för dem som söker asyl och som kommer via andra EU-länder, och där inte har registrerats som asylsökande. Enligt M vill man på detta sätt upprätthålla Dublinförordningens principer. Enligt regelverket ska asyl sökas i det första säkra EU-land man kommer till, där den sökandes fingeravtryck tas och ansökan registreras.
– processen för att sända tillbaka dem som inte får asyl i Sverige ska skyndas på och effektiviseras.

Det här låter väl bra. Sverigedemokraterna har länge föreslagit åtgärder för att begränsa invandringen, men har då kallats rasister och fascister. Här ett fotomontage som rätt väl återger situationen, fast då inte i förhållande till Moderaterna utan till Socialdemokraterna:

Moderaterna och Socialdemokraterna har emellertid i decennier varit kända för att gå i takt när det gäller asylpolitiken. Kanske är det dags för dem att nu äntligen också gå i takt med Sverigedemokraterna. Om de hade gjort det senast efter förra valet, i stället för att genom Decemberöverenskommelsen sätta demokratin ur spel, ja då hade mycket varit vunnet som nu i stället gått förlorat. Då hade åtgärder tidigt kunnat vidtas som hade förhindrat att Sverige enligt senaste statistik nu får ta emot över tiotusen fullkomligt osorterade – men i huvudsak muslimska – migranter som söker asyl per vecka. Detta vid sidan av en annan fullkomligt osorterad myckenhet personer som inte söker asyl. Hur många de är vet vi inte alls! Bland alla dem finns dock helt säkert en något mindre men synnerligen besvärande myckenhet islamister som avser att göra Sverige till ett muslimskt land.

Men att gå i takt med Sverigedemokraterna var det inte alls fråga om. Socialdemokraterna och Moderaterna valde i stället att tillsammans med alla andra riksdagspartier att med gemensamma krafter försöka beslå Sverigedemokraterna med allt ont! Och att därmed sätta demokratin ur spel. Märk väl!

Tiotusen asylsökande i veckan gör 520 000 om året. Vilket innebär 5,2 miljoner om ett decennium. Inte alla är muslimer. Inte alla kommer att få uppehållstillstånd, men sannolikt de flesta. Sveriges nuvarande statsledning vill, åtminstone just för tillfället, att de som får ”asyl” ska få treårstillstånd, men att de ändå ska få ta hit sina anhöriga. Låt oss säga att denna anhöriginvandring belöper sig till 50 % av dem som får ”asyl”, alltså 2,6 miljoner. Det blir då totalt 7,8 miljoner personer, att läggas till de cirka 20 % utlandsfödda som redan finns i Sveriges nuvarande befolkning, som belöper sig till knappt 10 miljoner människor. Dessa utlandsfödda utgör alltså redan nu cirka 2 miljoner människor. Om tio år skulle då Sveriges befolkning bestå av 17,8 miljoner människor (oräknat mortalitet och fertilitet – fertiliteten är i allmänhet större bland utlandsfödda). Av dessa skulle 7,8 + 2 miljoner människor vara utlandsfödda. Dvs. 9,8 miljoner av 17,8 miljoner. Ganska exakt 55 % av befolkningen.

Svenskar födda i Sverige skulle alltså vara i minoritet i Sverige om tio år!

Fast eftersom jag ovan inte räknade med att en del får avslag så kanske vi kan skriva ned prognosen till förutsägelsen att de utlandsfödda om tio år kommer att vara lika många som dem som är födda i Sverige. Å andra sidan kanske de utlandsföddas högre fertilitet medför att prognosen är riktig …

Hur som helst: Varför har Sveriges nuvarande och tidigare statsledningar i närtid hittills alltid ansett det angeläget att byta ut Sveriges nuvarande befolkning mot andra länders befolkningar? Och att anklaga Sverigedemokraterna för att vara rasister när de protesterar?

Det ligger, tror jag, tyvärr nära till hands att uppfatta dessa statsledningars agerande som ett slags förräderi …

Ett svar på ”Dagens budskap från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men vilka är förrädarna?”

Kommentarer är stängda.