Så lyder rubriken på en text i Göteborgs-Posten från igår.

Det är Sverigedemokraternas upprop för folkomröstning ”om invandringen och Sveriges framtid” som refereras.

Vad uppropet går ut på framgår även i flygblad som nyligen utdelats:

Men saknar ”kampanjen” lagligt stöd? Är kampanjen olaglig? Det är i alla fall det intryck man rimligen får genom att bara läsa GP:s rubrik. Och det är väl antagligen det intryck som GP vill förmedla: SD håller på med olagligheter.

Fast så är det ju inte alls. Det är alldeles lagligt med upprop för nästan vad som helst. Och att vilja folkomrösta, dvs. fråga folket direkt, är närmast att anse som det yttersta uttrycket för verklig demokrati, folkstyre. (Sedan är frågan om statsledningen verkligen vill ta hänsyn till folkviljan sådan den sålunda uttryckts. Det behöver den inte göra nämligen. En gång röstade svenska folket – dvs. majoriteten i en folkomröstning – mot införande av högertrafik. Det tog statsledningen inte någon som helst hänsyn till.)

Men GPs rubrik implicerar istället att det Sverigedemokraterna vill är olagligt. Att det är olagligt att direkt fråga folket!

Inne i texten uttalar sig också en så kallad statsvetare vid namn Bruno Kauffman till yttermera visso som följer: ”Jag tycker det är populism när man försöker ta vägen genom medborgarna i invandringsfrågan”.

Så om man vill fråga medborgarna om vad de verkligen tycker, ja då är det ”populism”.

Jag kan då upplysa ”statsvetaren” att vi vart fjärde år numera alltid tar ”vägen genom medborgarna”, inte bara i denna utan i alla frågor. Vi gör det i allmänna val, bland annat till riksdagen. Detta kallas demokrati. Såväl folkomröstningar som allmänna val är ett uttryck för demokrati. Som det heter i vår grundlag Regeringsformen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Låt oss hoppas att det så ska förbli.

Men denne ”statsvetare” menar som synes att ”vägen genom medborgarna” är ett uttryck för populism. Han menar rimligen därmed också att all offentlig makt i Sverige inte borde utgå från folket/medborgarna längre. Intressant i så fall – minst sagt! Och synnerligen antidemokratiskt!

GP skriver också att flygbladet ”har lett till kraftiga reaktioner på sociala medier” och återger bland annat detta exempel: ”Fått reklam från SD ”Upprop för folkomröstning om invandringen och Sveriges framtid”. Höll på att spy på hallmattan”

Ett upprop för att i demokratisk ordning genomföra en folkomröstning leder alltså till att GP framställer tilltaget så att det kan uppfattas som olagligt och brottsligt, att en ”statsvetare” tycker att ”vägen genom medborgarna”, dvs. demokratin, är att anse som populism, och att en twittrare får kräkreflexer.

Så illa är det alltså ställt med respekten för demokratins principer i Sverige. Det tycks vara viktigare att bekämpa Sverigedemokraterna än att försvara demokratin.

Men det är inte SD som för en olaglig och populistisk kampanj. Det är GP som tillsammans med många andra driver en, visserligen ännu inte olaglig men dock populistisk kampanj mot SD. Och sätter demokratin på spel. (Decemberöverenskommelsen var bara ett exempel på hur man i kampanjen mot SD faktiskt satte demokratin ur spel.)

– Om du vill delta i uppropet för folkomröstning, kan du här nedan förhoppningsvis läsa hur du ska gå till väga:

Ett svar på ””SD-kampanj saknar lagligt stöd””
 1. Skulle inte bli förvånad om Mohammed Mouaid själv sprider flygblad som uppges komma från SD.
  ”Flyktingar varnas med osanna budskap” – http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21720939.ab

  Helt osannolikt att svensk författare använder sig av layout som tillämpas på arabisk layout.
  Europeiska språken använder sig av vänsterlayout, alltså som vi skriver från vänster.
  Arabiska samt hebreiska språken skrivs med layout från höger.

  Observera att flygblad som uppges komma från SD är skrivet från HÖGER!

Kommentarer är stängda.