Statsminister Löfven ansåg nyligen, apropå IS-terrorn i Bryssel nyligen med all rätt att IS måste bekämpas med våld. För ”det är det enda som biter”. Löfven ansåg också att ”IS är inga som det går att förhandla med”.

Han har så rätt.

Frågan är då varför Sveriges nuvarande statsledning, istället för att hålla samma hårda men rättvisa linje mot islamisterna och islamonazisterna i Gaza och den Palestinska Myndigheten, finner det rimligt att erkänna den antisemitiska entiteten ”Palestina” som stat och överösa den med svenska skattebetalares pengar?

Den pågående terrorn och folkmordet som riktas mot judarna i Israel är tydligen alltså inte värd att bekämpas med samma medel, dvs våld utan förhandling, som Löfven avser att använda gentemot IS? Inte enligt Sveriges nuvarande statsledning i alla fall. Här ett foto på Löfven där han i stället sitter i samkväm, kanske t.o.m. i ”förhandling”, med den ”palestinske” terrorledaren Mahmoud Abbas, som avser utplåna Israel:

Statsledningen har så fel.

Och om man, som Mikael Oscarsson (KD), foto t.v., påtalar hur uppviglingen till folkmord pågår och belönas av ”Palestina”, samt ifrågasätter om detta borde ske med hjälp av svenska skattemedel, ja då får man av biståndsministern Isabella Lövin (MP), foto t.h., enligt vad Världen Idag refererar, höra, att hon ”är oroad över att vi ska stå så här i Sveriges riksdag och ytterligare lägga bränsle på brasan och polarisera debatten och importera den bloddrypande retoriken som vi inte behöver när det gäller biståndspolitiken”.

Så här skrev Oscarsson bland annat i sin interpellation:

Låt mig ta två exempel av uttalanden från Jibril Rajoub, en av talespersonerna från Fatah Central Committee som glorifierar och uppmuntrar mördande av israeliska privatpersoner i den pågående terrorkampanjen:

”17 martyrer (bland dem mördare av israeler) fördes i går för att begravas. Detta är självklart en källa till stolthet för oss alla. Jag säger: Vem som än utför dessa handlingar av hjältemod kommer vi i Fata[h] uppmuntra och välsigna. Vi ser dem som kronor för varje palestinier.” (Officiell palestinsk tv den 2 januari 2016)

”Dessa individers agerande är hjältemod och jag är stolt över dem. Jag gratulerar var och en som har utfört dem. Jag säger till er; Vi är stolta över er…. Vem som än konfronterar, kämpar, dör som martyr eller blir fängslad – hans identitet är känd. Vad jag menar är att den kampen, den fängslade, den martyren, de gör det palestinska folket en tjänst.” (Officiell palestinsk tv den 17 Oktober 2015)

Den palestinska myndighetens utbildningsdepartement (som Sverige är en stor biståndsgivare till) har namngivit ett antal skolor efter massmördare, exempelvis Dalal Mughrab, som ansvarar för morden på 12 barn och 25 vuxna i en busskapning. Myndigheten har också namngivit tre skolor efter Abu Jihad som palestinska myndigheten själv tillskriver mordet på 125 israeler.

Världen Idag refererade:

Om detta sa Isabella Lövin att ”man kan komma med många citat”, och att det viktiga för svenskt vidkommande var att den palestinske presidenten Mahmoud Abbas ”kontinuerligt tar avstånd från våld”.

Alltså menar Lövin uppenbarligen att om bara Abbas ”tar avstånd från våld” så behöver man inte bry sig om att alla andra tongivande krafter i ”Palestina” faktiskt förhärligar och belönar det ”palestinska” antisemitiska våldet!

Men inte ens Abbas tar ”kontinuerligt” avstånd från detta våld. Betrakta följande bild. Inte tar Abbas avstånd inte. Tvärtom!

Mahmoud Abbas

Wallström, foto t.v., yrar också om att Abbas alltid tagit avstånd från våld. Såväl hon som Löfvin har fel, fel och åter fel!

Julia Kronlid (SD), foto t.h., skriver däremot, också i Världen Idag, att Sverigedemokraterna helhjärtat stöder Oscarssons ”ansats”. Och vi vet ju, att Sverigedemokraterna hittills är det enda parti som helt vill avbryta Sveriges bistånd till antisemitismen i ”Palestina”.

Men Wallström menar, att statsledningens ”ambition är att Sveriges bistånd, utöver uppsatta mål, ska bidra till att motverka hatpropaganda och uppvigling”. Detta som ett svar på en skriftlig fråga till Wallström från riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD), foto nedan t.v., där han bland annat refererar till vad Palestinian Media Watch rapporterar om den ”palestinska” hatpropagandan och uppviglingen.

Det har ju statsledningen misslyckats med så grundligt under alla år, att Wallströms uttalande närmast är att anse som ett uttryck för antingen dumhet, naivitet eller – antisemitism. Fortsatt bistånd lär inte leda till någon förändring av entiteten ”Palestinas” antisemitiska sinnelag. Deras strävan att utplåna den judiska staten Israel kommer inget svenskt bistånd att stoppa.

Det är därför bäst att, i likhet med vad Löfven förespråkar gentemot IS, bekämpa antisemiterna i ”Palestina” med våld. För ”det är det enda som biter”. Antisemiterna och islamonazisterna i ”Palestina” är nämligen ”inga som det går att förhandla med”.

I synnerhet bör Hamas utplånas. De skriver uttryckligen i sin stadga att förhandlingar inte är rätt väg att uppnå deras mål, målet att utplåna Israel. Det ska ske med våld. Därför måste de också bekämpas och besegras med våld.

Islamonazisterna i ”Palestina” har, liksom alla islamister överallt, utöver målet att utplåna Israel, även målet att utplåna hela den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen och istället upprätta ett kalifat.

Det är närmast obegripligt att förstå varför västerlandet endast inriktar sig på att bekämpa islamisterna utanför Israel, men inte dem som angriper samma civilisation i Israel. Det finns endast en förklaring: antisemitism.

Läs även här om Wallströms antisemitiska äventyr.

Man noterar också de antisemitiska tendenser som förekommer i Aftonbladet, där Anders Lindberg försöker ta heder och ära av budbäraren i Palestinian Media Watch (PMW), Itamar Marcus, som oförtröttligt rapporterar om den ”palestinska” antisemitismen och uppviglingen mot judarna, vilket jag något berörde ovan.

Lindberg skriver här, bland annat att den ”15 mars har riksdagsledamoten Hanif Bali (M) bjudit in till möte i riksdagen med Itamar Marcus från ”Palestinian Media Watch”. Itamar Marcus är sedan många år en viktig gestalt i bosättarrörelsen och var tidigare vice ordförande i Central Fund of Israel, en av de viktigaste källorna till finansiering av rörelsens aktiviteter. Palestinian Media Watch är en av frontorganisationerna för bosättarpropaganda”.

Lindberg ljuger. Också ljuger Vänsterpartiets utrikespolitiske talesman Hans Linde, foto t.v., när han i samma tidning närmast förtalar Marcus.

Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman, foto t.h., lägger dock saker och ting tillrätta i en replik, fortfarande i Aftonbladet. Lindes artikel är, anser Bachman, ”tendentiös, hycklande och missvisande”. Jag är starkt benägen att hålla med, av skäl som jag inte tänker utveckla här. Läs själv och bedöm. Jag har f.n. bara en synpunkt. Varför får inte judar bosätta sig på ”Västbanken” när araber får bo i Israel? Varför får araberna tom. bosätta sig på ”Västbanken” illegalt och varför understödjer EU och Sveriges statsledning dessa illegala bosättningar? Ett exempel finns här.

En balanserad intervju av Annika Borg, foto t.h., med Itamar Marcus, foto t.v., kan du läsa i Svenska Dagbladet (ev. krävs inloggning). Bland annat säger han följande:

Mitt ärende: att visa hur den palestinska myndigheten (PA) säger en sak utåt mot världen och en helt annan inåt, till den egna befolkningen. Min organisation undersöker vilka budskap PA förmedlar, inte minst till barn och unga. När den officiella myndigheten uppkallar skolor och fotbollsturneringar efter självmordsbombare eller personer som utfört knivattacker är det självklart ett effektivt signalsystem. —

Hur svarar du på anklagelser mot dig om att vara drivande i frågor om bosättningspolitiken?

– Jag menar att Israel följer och ska följa Oslo-avtalet. Den dag det finns ett nytt seriöst avtal på bordet och palestinierna skulle kräva att en del bosättningar behöver tas bort för att de ska gå med på fred, ser jag inga problem med ett sådant borttagande. Men förutsättningen är att Israels säkerhet kan garanteras.

Oslo-avtalet undertecknades 1993 och var en principöverenskommelse om hur Israel och PLO skulle gå vidare för att lösa konflikten. Ambitionen var att ett fredsavtal sedan skulle slutas. Kärnpunkten i överenskommelsen var att PLO erkände Israels rätt att existera inom säkra gränser och Israel erkände PLO som det palestinska folkets representant. Frågor om exempelvis bosättningar skulle lösas senare. Något nytt avtal finns ännu inte.

I svensk media har det förekommit uppgifter om att en organisation du lett, Central Fund of Israel, finansierar bosättningar. Hur responderar du på det?

– Det var femton år sedan jag arbetade med Central Fund of Israel. Vi sysslade då med socialt arbete bland exempelvis etiopiska invandrare. Det kunde handla om att dela ut mat till människor. Välgörenheten riktade sig till alla behövande och vi undantog inte hjälpbehövande bosättare.

Slutligen: Den ovanciterade Jibril Rajoub som av allt att döma är medlem av Fatahs ”centralkommitté” (Mahmoud Abbas leder Fatah) anser till yttermera visso att Israel borde utplånas med kärnvapen, om blott Fatah hade sådana. Det är just Palestinian Media Watch som förtjänstfullt upplyser oss om detta:

Antisemitism eller …

Tillägg 2016-03-28: PMW upplyser oss också om att det ”palestinska” antisemitiska ”ledarskapet” försöker förlägga skulden för Brysselattackerna på – Israel!