”Palestinas” ”president” Mahmoud Abbas har nyligen talat inför FN:s generalförsamling. Han ställde då denna fråga:

Mr. President, ladies and gentlemen, haven’t you wondered: For how long will this protracted Israeli occupation of our land last? After 67 years (i.e., Israel’s creation), how long? Do you think it can last, and that it benefits the Palestinian people?

Källa.

Här kan du se och höra när han säger det:

Han menar alltså att själva den judiska staten Israel är ockuperat land! Ända sedan Israel blev en självständig stat för just 67 år sedan!

Abbas undrar hur länge denna ”ockupation” ”of our land” ska pågå.

Då kan jag bara säga att Israel aldrig någonsin har varit ”palestiniernas” land, ”your land”. Israel är judarnas land. Dessutom har områden i Judéen och Samarien historiskt också varit judarnas land. Judarna hade egna stater där för länge sedan.

”Palestina” har aldrig existerat som stat. Var Abbas och de ”palestinska” arabernas hemland (hur man nu ska definiera det) befinner sig försöker de flesta av dem dölja. Antagligen för att de flesta av dem inte har sitt hemland vare sig i nuvarande Israel eller i Judéen och Samarien. En del av dem heter t. ex. al-Masri, dvs. ”från Egypten”, eller ”egyptiern”.

En Hamas-minister menar ju till yttermera visso att häften av ”palestinierna” härstammar från Egypten och den andra halvan från Saudi-Arabien. Om det då är så eländigt i Israel och dess närhet borde de väl då rimligen kunna (tillåtas) återvända till sina ursprungsländer? Det borde väl vara mycket bättre både för dem och judarna än att de ska behöva hålla på med att knivmörda judar i Israel. Och själva dödas när det gör det?

– Jag läser så en artikel eller vad det är i SvD för igår söndag. Det är en ”palestinier” vid namn Susan Abulhawa, av allt att döma ansedd som författare, som ”interviewas” av Anders Q Björkman:

Vad säger du om dagens spända situation i Jerusalem?

– Nu talar alla om en upptrappning av våldet, men det är först när palestinier slåss tillbaka som det blir en nyhet. Palestinier är ställda inför ett dilemma: ska de dö i tysthet eller ska de dö kämpande? De dör hur som helst.

Finns det över huvud taget en lösning på Israel-Palestina-frågan?

– Javisst! Det har alltid funnits en lösning! Det är inte acceptabelt att förstöra ett samhälle för att man anser att Gud älskar ens eget samhälle mer. Det är heller inte acceptabelt att ha ett system som ger fördelar till människor på grund av religion eller hudfärg. Det som behövs är jämlikhet och mänsklig värdighet för alla, även om de är kristna och muslimer.

Men kan du förstå att det finns en israelisk rädsla inför att förändra Israel?

– Vita i USA sa också att de var rädda för att förändra slavsystemet. Vi kan inte vara gisslan för en sådan rädsla. Det är något de själva får bearbeta, det är inte vårt ansvar.

Klockren antisemitism rakt av! I Svenska Dagbladet! Helt oemotsagt!

Men jag säger emot här och nu.

Hon säger: ”det är först när palestinier slåss tillbaka som det blir en nyhet”.

Lögn! Jag visar som ”motbild” denna ”cartoon”: Det är tvärtom först när Israel försvarar sig som det blir en nyhet. Bevisen är legio:

Hon säger: ”Det är inte acceptabelt att förstöra ett samhälle för att man anser att Gud älskar ens eget samhälle mer.” En implicit attack på judendomen. Som om Israel skulle hålla på med sådant. Förtäckt antisemitism alltså.

Som jag tolkar Bibeln menar Gud att judarna ska vara en förebild för andra folk. Judarna och Israel håller definitivt inte på att förstöra några ”samhällen”. De försvarar sig mot dem som vill utplåna såväl Israel som det judiska ”samhället”.

Tvärtom är det islamismen som anser att judendomen liksom alla andra religioner och samhällen ska utplånas. För att använda Abulhawas egen terminologi, så älskar Allah (inte Gud/HaShem) enligt islamisterna islamismens samhälle mer än judarnas och alla andra folks och religioners samhällen. Alla andra folks och religioners samhällen ska därför enligt islamismen förstöras. Judarnas såväl som de kristnas för att ta några exempel. Om Abulhawa ska tas på allvar måste hon därför fördöma islamisternas avsikt och försök att förstöra alla andra samhällen än islamisternas ”för att man anser att Gud älskar ens eget samhälle mer”.

Så länge hon inte gör det utan enbart påstår att det är judarna som förstör ”ett samhälle” måste hon anses vara antisemit.

Slutligen: Abulhawa pratar om jämlikhet ”för alla, även om de är kristna och muslimer”.

Jaha, men om de är judar då!? Det har hon inget att säga om tydligen. Inget mer än att de enligt henne vill ”förstöra ett samhälle”. Ytterligare ett tydligt tecken på hennes uppenbara antisemitism!

Det är obegripligt (eller kanske inte) att Svenska Dagbladet publicerar denna smörja. Jag har apropå en tidigare artikel därstädes skrivit att Svenska Dagbladet måste anses vara en antisemitisk publikation.

Genom att nu därtill publicera Abulhawas antisemitiska uttalanden, räcker det nog inte med epitetet ”antisemitisk”.

Nej, Svenska Dagbladet befinner sig (om man bortser från ledarsidan) numera i nazistisk ”Der Stürmer”-klass. Mycket långt bortom anständighetens gränser.

Precis som islamonazisten Mahmoud Abbas!