Archives by Tag 'Allah'

Abbas anser att den judiska staten Israel inte har rätt att existera; Svenska Dagbladet tycks hålla med!

By Lennart Eriksson - Last updated: måndag, november 2, 2015

”Palestinas” ”president” Mahmoud Abbas har nyligen talat inför FN:s generalförsamling. Han ställde då denna fråga: Mr. President, ladies and gentlemen, haven’t you wondered: For how long will this protracted Israeli occupation of our land last? After 67 years (i.e., Israel’s creation), how long? Do you think it can last, and that it benefits the Palestinian […]

Några synpunkter om Ramadan – den muslimska fastemånaden

By Lennart Eriksson - Last updated: måndag, juni 15, 2015

Jag kom att tänka på en sak apropå den instundande muslimska månaden Ramadan, under vilken alla muslimer förutsätts fasta. Så länge solen är uppe alltså (jfr Kons sura, ayah 183ff i Koranen). Det uppstår dock ett problem, bland annat i norra Sverige där solen under sommaren alltid är uppe under en längre tid. SR rapporterar […]

Egyptens president Mursi deltar i bönen om att Allah ska förinta judarna

By Sapere Aude! - Last updated: fredag, januari 4, 2013

MEMRI visar en kort film från oktober förra året, som innehåller en bön till Allah där förhoppningen uttalas att Allah ska bringa seger över de otrogna samt att Allah ska förinta judarna och deras anhängare. I engelsk översättning: ”Oh Allah, absolve us of our sins, strengthen us, and grant us victory over the infidels. Oh […]