Jag återger här ett budskap från Judiska Församlingens i Göteborg nyhetssida:

Manifestation till minne av novemberpogromen 9 november 1938

9 november [2015] kl 18 anordnar Judiska Församlingen en manifestation till minne av novemberpogromen Kristallnatten som ägde rum 9 november 1938. På Bastionsplatsen talar bl.a. Siavosh Derakthi, initiativtagare till Unga muslimer mot antisemitism, församlingsordförande George Braun samt Jonathan Macznik. Manifestationen avslutas med El mole rachamim.

9 novemberkommittén anordnar ett fackeltåg från Götaplatsen som startar ca 17.30 på Götaplatsen. Fackeltåget avslutas vid Bastionsplatsen, i anslutning till församlingens arrangemang.

Fackeltåget sker under parollerna:
Inga fler kristallnätter!
För alla människors lika värde – Bekämpa antisemitism, islamofobi, homofobi, funkofobi, antiziganism och rasism

Församlingen räknar med stor uppslutning genom att fackeltåget avslutas vid Bastionsplatsen. Dessutom anordnas MR-dagarna på Svenska Mässan vilket kommer att leda till ökat deltagande.

Programmet börjar kl 18.00 med musik av Max Wulfsons orkester.

Arr: Judiska Församlingen i Göteborg i samarbete med WIZO

Här är en länk till evenemangets Facebook-sida.

Jag ska göra mitt bästa för att kunna delta i denna manifestation.

Gör det du också!

– Vad var då Kristallnatten? Jag citerar från Wikipedia:

Kristallnatten (tyska: Kristallnacht) mellan 9 november och 10 november 1938 var kulmen på de våldsamma pogromer mot judar, Novemberpogromerna, som genomfördes i Tyskland mellan den 7 och 13 november 1938. Pogromerna iscensattes av nazister och utfördes av beväpnade grupper främst från det paramilitära SA men även av många civila. Omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord, 20 000–30 000 arresterades och fördes till koncentrationsläger, 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades.

Här ett foto från när en av alla dessa 267 synagogor, nämligen den i Graz, Österrike, brändes ned:

Låt det aldrig hända igen!

– Men i Umeå verkar inställningen idag år 2015 vara mycket näraliggande den i Graz år 1938. För i Umeå blir judarna i denna dag år 2015 inte ens inbjudna att delta i manifestationen till minne av Kristallnatten. Du kan läsa mer härnedan (från Västerbottens-Kuriren) om detta elände:

Antisemitism eller? Självklart är det så!