Assyriska riksförbundet i Sverige har en tidning som heter Hujådå. Där publicerades nyligen följande foto:


Källa.

Till höger i bilden ses hur en restaurang i Göteborg försetts med samma symbol som islamisterna i Syrien använt för att markera hus som bebos av kristna, nämligen den arabiska bokstaven ”n” för ”nasaré”. Budskapet till dessa kristna i Göteborg är som du ser också detsamma som i Syrien, nämligen ”Konvertera eller dö”. Detta är för övrigt huvudbudskapet från alla islamister överallt till alla icke-muslimer överallt. Nu har detta krav också manifesterat sig i Göteborg.

Den andra bilden skildrar hur åtminstone en uppgiven göteborgare ansluter sig till IS’ behandling av ”otrogna” i Syrien: Avrättning medelst nackskott. Om de inte halshuggs. Det uttalas att ”vi göra så på svennejävlar sen”. Göteborgaren ansluter sig till detta synsätt: ”dom ateist svenne jävlar ska död”:


Källa.

Islamisterna klottrar bara för närvarande, men frågan är när de ska börja döda ”svennejävlarna”. Att det kommer att ske är oundvikligt. Sveriges hittillsvarande statsledningar har tagit emot islamister i Sverige. Sveriges nuvarande statsledning tar för närvarande emot islamister i Sverige och kommer av allt att döma att fortsätta göra det. Finns inga verkligt effektiva funktioner i kraft för att förhindra detta. När de väl kommit hit, är de här.

En del påstår att endast barbariet i begynnelsen var fosterländskt. Så är det väl inte riktigt, men islamismen var i alla fall inte en del av detta. Islamismen är ett helt och hållet osvenskt utifrån kommande och från det eventuella fosterländska barbariet helt väsensskilt barbari. Som sådant måste det bekämpas. För islamisternas krav är ovillkorligt: Underkasta dig eller dö! I denna deras ovillkorliga kamp gäller saken i grund och botten vem som ska dö: Vi eller dem. Om vi då inte eliminerar dem, så kommer de att döda oss. Då måste vi se till att det inte blir vi, utan just dem, de ovillkorliga islamisterna, som dör. För att vi skulle underkasta oss är det ju inte tal om. ”Varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt.

Så illa är det tyvärr ställt. Någon måste dö. Man kan ju hoppas att islamisterna dessförinnan kommer till sans. Men inte mycket tyder på det.

Civilisationernas kamp pågår, därom råder ingen tvekan. Om man nu kan kalla det islamisterna vill uppnå för en ”civilisation”. Tveksamt …

Jag önskar dig trots allt en om möjligt fortsatt trevlig helg! Och ett fortsatt gott liv. Så länge det nu varar …

Uppdatering 2015-10-18: Jag kan hur jag än letar inte hitta något av de två namn som förekommer i Facebooks-konversationen på den andra bilden ovan, vare sig på Facebook eller som skrivna i Sverige. I alla fall inte under de namn som anges, men det finns många sätt att transkribera dessa namn. Det kan därför inte uteslutas att det är en förfalskning. Men även om så skulle vara fallet är den anda som bilden förmedlar definitivt och utan minsta tvekan mycket närvarande i Sverige.

Länkar: Hujådå; Tidningen Dagen där du även kan se fler foton; Biskopen i Göteborg Per Eckerdal uttrycker i samma tidning sin solidaritet – med de kristna alltså bör tilläggas, man vet ju aldrig hur det är ställt med svenska kyrkan i dessa tider.

Ett svar på ”Den våldsbejakande islamismen i Sverige idag: Två exempel från Göteborg”

Kommentarer är stängda.