Så lyder en rubrik i tidningen Världen Idag, men inte från idag utan från igår den 19 augusti.

Artikeln anknyter till vad jag tidigare skrivit här, och länkat till här, nämligen det sannolika faktum att, som Världen Idag skriver ”De kristna som tvingats lämna ett asylboende efter hot från extrema muslimer kan även ha diskriminerats av personalen.”

Jag citerar:

Efter de första rapporterna om att kristna flyr asylboendet, kontaktades Migrationsverket. Verkets ställföreträdande chef förklarade då för Östra Småland att man såg väldigt allvarligt på situationen. Man anordnade en informationsträff där svenska lagar och regler förklarades för de boende. Här fick de också information om hur samhället fungerar och hur man förväntas att uppträda på boendet.

Om hoten mot de kristna därmed har upphört är oklart. Enligt mannen vill emellertid ett antal kristna fortfarande lämna boendet.

– Men de får ingen hjälp av myndigheterna och måste därför stanna på hotellet. Själva har de inga pengar att kunna hyra lägenhet, säger han.
Mannen är chockad över det Sverige dit han sökt sig som flykting.

– Jag trodde att jag kom till ett kristet land. Jag hade rymt från dessa fanatiska människor i mitt hemland. Och nu hittar jag dem här. Varför gör den svenska regeringen inget åt dem?

Han hejdar sig och framhåller att Jesus faktiskt uppmanat honom att älska alla, även muslimer.

– Alla muslimer är inte dåliga men se bara vad som händer i Syrien. Mer än 200 kyrkor har förstörts av muslimer, och kristna förföljs och dödas varje dag.

Man frågar sig i vilken mån den svenska nuvarande statsledningen har vilja och förmåga att skydda kristna flyktingar i Sverige från angrepp som t. ex. leder till att kristna måste ”fly” från asylboenden? Den viljan och förmågan förefaller väl ganska, tja, låg, för att inte säga minimal? Eller kanske till och med obefintlig!?

Sagesmannen ovan har helt rätt i att alla muslimer inte är dåliga. Men se bara här vad som händer i Syrien när vissa muslimer, nämligen sådana som jag kallar islamister, dvs. de mycket dåliga, tar befälet:

Vidrigt eller hur. Men notera att texten i bilden felaktigt inte gör skillnad mellan islam, muslimer och islamismen. Det är sannolikt enbart islamister, och enbart extrema islamister som kan göra sig skyldiga till ett sådant brott.

Man kan då bara hoppas att Sveriges nuvarande statsledning har vilja och förmåga att hindra motsvarande angrepp i Sverige. Men eftersom kristna flyktingar tydligen känner sig förföljda även i Sverige, något som Sveriges nuvarande statsledning i vart fall inte hittills tycks ha ansett sig böra ingripa mot, förefaller en sådan förhoppning som ganska fåfäng.

Så borde det väl inte vara? – Eller?

4 svar på ””Muslimer fick hjälp – kristna fick nobben””
  1. Ohyggligt !! Sådan ondska kan inte bekämpas med enbart böner. Djävulen har många skepnader. Lucifer har många organisationer . Belsebub gömmer sig bakom termer som ” antirasist ” ” tolerans ” osv…

  2. Notera att även texten i bilden, samt texten i detta blogginlägg, felaktigt framställer det som skildras på fotografiet till höger som något som hänt på riktigt.

Kommentarer är stängda.