Islamister kallar ofta kristna västerlänningar och andra som vill motverka islamismens pågående försök att erövra världen för ”korsfarare”. Antagligen för att korsfararna har fått ett oförtjänt dåligt rykte i den ”postkoloniala” diskursen, som ju är mycket omhuldad i just västerlandet och då särskilt i vänsterradikala kretsar. Vilka kretsar då tyvärr nog går just islamisternas ärenden.

Här följer en film som å andra sidan uppges visa hur mycket som islamisterna genom angreppskrig hittills erövrat och just koloniserat av de tidigare i flertalet fall kristna regionerna runt Medelhavet. Och hur mycket – eller snarare hur mycket lite! – de klassiska korsfararna lyckades motverka detta. Heder åt dem för att de i alla fall försökte, visserligen med ibland mycket tvivelaktiga metoder. Men ändå!

Vidare följer ett diagram som uppges visa hur kristenheten mera specifikt allteftersom utrotades från Mindre Asien under islamisternas angrepp och under det Osmanska riket. Bland annat framgår hur det islamistiska folkmordet på de kristna armenierna påverkade situationen:

Och att detta islamistiska angreppskrig dessutom för närvarande pågår även i såväl Syrien som Irak är ju allom bekant.

Men även i Sverige ser vi hur kristna motas bort av islamister den dag som idag är. Läs bara här. Det är DN som den 18 juli rapporterade att ”[h]ot och trakasserier från fundamentalistiska islamister fick en grupp kristna asylsökande att flytta från ett av Migrationsverkets boenden”.

Frågan som en modern korsfarare måste ställa sig är då: Var och hur ska vi sätta gränsen för den pågående islamistiska kolonisationen av västerlandet – och resten av världen? När är måttet rågat? Den islamistiske fienden finns alldeles uppenbart redan ibland oss på plats här i Sverige. Redo att mota bort eller förgöra oss. Så som islamisterna gjort på så många platser tidigare.

Det ska vi aldrig finna oss i!

Fotnot: Islamister är alltså de som genom våld och mord och krig om det behövs vill införa den islamiska lagen, shari’a, överallt i världen. Att detta ska ske på sådant sätt följer av att de anser att alla människor och stater som inte underkastat sig den islamiska lagen tillhör ”krigets hus” – dar al harb. De ska enligt den islamiska lagen bekrigas till dess de underkastat sig. Men om de inte gör det så ska de dö! Shari’a är emellertid en lag som Europadomstolen för mänskliga rättigheter tack och lov förklarat vara oförenlig med demokratins grundläggande principer. Inte så svårt att förstå varför, eller hur!

Länk: Tidningen Östra Småland.