Detta är – inom citationstecknen – rubriken på ett pressmeddelande från Utrikesdepartementet daterat idag den 4 mars 2015. Resten av rubriken är min egen tolkning. Texten i pressmeddelandet lyder som följer:

Den 8-9 mars besöker utrikesminister Margot Wallström Arabförbundet i Kairo. Hon är inbjuden för att hålla ett anförande vid öppnandet av Arabförbundets utrikesministermöte. I samband med besöket kommer hon även att träffa Egyptens utrikesminister Sameh Shoukry och företrädare för det civila samhället i Egypten.

Utrikesminister Margot Wallström har bjudits in som hedersgäst av Arabförbundets generalsekreterare Nabil al-Araby för att tala vid öppnandet av ministermötet den 9 mars. Syftet med resan är att bygga vidare på de goda relationer som finns mellan Sverige och Arabförbundet som är en viktig partner i Sveriges arbete för att främja samarbete, demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk integration i regionen.

Det är naturligtvis väldigt stötande att Sveriges utrikesminister besöker ett anhang som har till uppenbart syfte att utplåna Israel, och som tillika har oförskämdheten att uttala detta syfte i sin stadga om ”mänskliga rättigheter”. Som om utplånandet av judestaten skulle befordra judarnas mänskliga rättigheter! I stället är det fråga om klockren och uppenbar antisemitism, klart och tydligt uttalad av Arabligan (på engelska The Arab League).

Du tror mig inte?

Läs då detta, hämtat från artikel 2:3 i denna ligans antisemitiska stadga om ”mänskliga rättigheter”:

All forms of racism, Zionism and foreign occupation and domination constitute an impediment to human dignity and a major barrier to the exercise of the fundamental rights of peoples; all such practices must be condemned and efforts must be deployed for their elimination.

Källa.

Arabligan håller alltså nu rimligen på med att utplåna staten Israel, som ju är det mycket framgångsrika resultatet av sionismens strävan att på nytt skapa en egen stat för judarna.

Att de tongivande entiteterna i ”staten Palestina” sedan lång tid och fortfarande håller på med detta förstörelseverk är ju uppenbart. Se bara vad Abbas säger på bilden t.v.

Märk då mycket väl att även de andra medlemmarna i Arabligan enligt denna deras stadga om ”mänskliga rättigheter” också är ålagda att vidta åtgärder för att ”eliminera” Israel.

Detta anhang avser alltså Sveriges utrikesminister att besöka! Att döma av UD:s pressmeddelande i syfte att ”främja samarbete, demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk integration i regionen”.

Men om ligan avser utplåna Israel, i stället för att samarbeta med Israel, t. ex. rörande ”ekonomisk integration”, kan knappast ett besök från Wallström ändra på det. Hur demokratiskt är det att utplåna Israel? Hur främjar man judarnas mänskliga rättigheter genom att utplåna Israel?

Hur välbetänkt är det egentligen att en svensk utrikesminister besöker en sådan uppenbart antisemitisk organisation?

Jag skulle säga att ett sådant besök ytterligare understryker det jag sagt tidigare: Sveriges regering är en uppenbart antisemitisk regering. En regering som till synes gör allt vad den kan för att bland annat motverka samarbete, demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk integration i Mellanöstern.

Margot Wallströms besök hos Arabligan är ytterligare en tydlig indikation på just detta – vid sidan av t. ex. Sveriges nuvarande regerings erkännande av terrorentiteten ”Palestina” som stat och utökandet av svenska skattebetalares påtvingade ekonomiska miljard”bistånd” till just denna ”palestinska” terror.

Hon är inbjuden till Arabligan som ”hedersgäst” står det i pressmeddelandet. Jag tror att hennes gästspel där i de flesta kretsar som står upp för verklig demokrati, verkliga mänskliga rättigheter och verkligt samarbete i stället kommer att uppfattas som synnerligen vanhedrande.

Men det kanske inte bekommer Wallström och Sveriges nuvarande regering så mycket. Hon och denna regering har ju förlorat mycket av sin heder redan långt tidigare. Precis som Arabligan.

Inte undra på att de i sin vanheder är sådana kompisar!

Wallström talade förresten inför FN:s råd för mänskliga rättigheter så sent som i förrgår, se foto t.h. ovan. Undrar om hon då tog chansen att läsa lusen av Arabligan och Abbas …

Ytterligare en notering till slut: Det står i pressmeddelandet att ”Syftet med resan är att bygga vidare på de goda relationer som finns mellan Sverige och Arabförbundet”.

Men vad finns det för anledning för ”Sverige” att upprätthålla goda relationer med antisemiter och antisionister? Den enda omedelbara anledningen är väl att Sveriges nuvarande regering och antisemiterna och antisionisterna i Arabligan, som jag ”antydde” ovan, antagligen är samma andas barn …

Tillägg 2015-03-05: Hittade idag ett foto på Wallström, som väl är ganska betecknande för hennes naivitet, eller vad det nu är. Jag säger bara en sak: Arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter!

Länkar: Tidigare inlägg på samma tema; SvD med andra intressanta aspekter på detta besök.

6 svar på ””Utrikesministern till Arabförbundet”: Wallström besöker mörkrets hjärta”
  1. […] jobbar på för sitt land. Han attackerar Isis i Libyen utan större tack från EU, vår utrikesblondin åker i stället till Kairo för att gratulera Arabligans ståndaktiga judehat. Läs artiklarna ovan hur en parallell Suezkanal kan hjälpa ekonomin, och där Sisi försöker […]

  2. […] Gå helst till originallänken och läs, allt går inte att kopiera direkt. I korthet var det Obamas illegala mord av Khaddafi, privata, omotiverade och illegala mord – ej godkänt av kongressen – som gjorde att ISIS nu sitter i Libyen och hotar hela EU, först och främst Sydeuropa. Den enda som gjort något mot det är Sisi. Vår dumma blondin till utrikesminister reser till Kairo för att berömma Arabförbundet för deras konstanta antisemitism, inte Sisi. […]

  3. […] Gå helst till originallänken och läs, allt går inte att kopiera direkt. I korthet var det Obamas illegala mord av Khaddafi, privata, omotiverade och illegala mord – ej godkänt av kongressen – som gjorde att ISIS nu sitter i Libyen och hotar hela EU, först och främst Sydeuropa. Den enda som gjort något mot det är Sisi. Vår dumma blondin till utrikesminister reser till Kairo för att berömma Arabförbundet för deras konstanta antisemitism, inte Sisi. […]

  4. Jag blir aldeles matt av Wallströms naivitet!!Och hon är Sveriges utrikesminister. !!!

  5. Det ser ut som flera av våra ministrar lider av politisk MPS (Multiple Personality Disorder)utan att vara det minsta medvetna om det.
    Men jag tror att huvudsyftet med hennes resa till Kairo är att lugna Saudierna inför omförhandling och möjlig terminering av avtalet om försvarsteknologi.

Kommentarer är stängda.