Det är så mycket tråkigt som händer just nu så att man nästan kan bli överväldigad. Jag försöker härmed ta mig i kragen lite och försöka stå allt detta onda emot. Här är blott några få notiser i den andan:

USA:s president Obama tycks fega ur totalt när han i ett tal nyligen inte vågade utpeka islamismen som orsak till ”våldsam extremism”.

Bland annat sade han så här:

Al Qaeda and ISIL and groups like it are desperate for legitimacy. They try to portray themselves as religious leaders — holy warriors in defense of Islam. That’s why ISIL presumes to declare itself the “Islamic State.” And they propagate the notion that America — and the West, generally — is at war with Islam. That’s how they recruit. That’s how they try to radicalize young people. We must never accept the premise that they put forward, because it is a lie. Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek. They are not religious leaders — they’re terrorists. (Applause.) And we are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam. (Applause.)

Now, just as those of us outside Muslim communities need to reject the terrorist narrative that the West and Islam are in conflict, or modern life and Islam are in conflict, I also believe that Muslim communities have a responsibility as well. Al Qaeda and ISIL do draw, selectively, from the Islamic texts. They do depend upon the misperception around the world that they speak in some fashion for people of the Muslim faith, that Islam is somehow inherently violent, that there is some sort of clash of civilizations.

Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who reject their hateful ideology. They no more represent Islam than any madman who kills innocents in the name of God represents Christianity or Judaism or Buddhism or Hinduism. No religion is responsible for terrorism. People are responsible for violence and terrorism. (Applause.)

Men i Nyhetsmorgon idag hörde jag en intervju med en islamist i Egypten som högst uppenbart menade att just detta som Obama påstår är oislamiskt istället är det som mest kännetecknar just islam. Bland annat sade han att han vore beredd att döda intervjuaren, Cecilia Uddén, om han blev tillsagd (du måste lyssna via länken för att höra).

De otrogna ska dö nämligen. I Syrien och Irak har dessa islamonazister i skepnad av Daesh lyckats få kontrollen över ett område som motsvarar Storbritanniens yta. De dödar allt som inte är tillräckligt islamistiskt såväl där, som även i Libyen. Tom. slår de sönder statyer – för de är ju för stora för att smuggla ut och sälja. De hotar nu Europa från just Libyen. De hotar dig och mig – och Cecilia Uddén – med döden. Men Obama säger att de inte representerar islam.

Obama har fel! Islamonazisterna representerar förvisso inte alla muslimer, men de består av tillräckligt många muslimer för att utgöra ett reellt hot mot de kristna, mot judarna, Israel, USA, Västerlandet och mot alla dem som inte underkastar sig. Underkastar man sig inte ska man dö. Det har alltför många inte minst kristna fått erfara på senare tid, bland annat i Libyen och i Daesh-kontrollerat territorium.

USA:s president Obama tycks dessutom vara väldigt angelägen att konferera med den islamonazistiska regimen i Iran i syfte att förmå denna regim att självmant avstå från att framställa kärnvapen. Vapen avsedda att utplåna Israel. Ett fåfängt syfte. Islamonazismen är en ideologi vars anhängare syftar till att utplåna såväl Israel som västerlandet. Detta framgår redan av Irans nuvarande ”konstitution”.

Obama har uppenbarligen låtit sig bedras av iraniernas taqiyya-taktik. Den består i att ljuga inför otrogna, vilket är tillåtet enligt denna islamistiska taktik. Syftet, såväl med denna taktik men kanske i synnerhet med islamismen, är att alla de otrogna, kristna, judar mfl – kanske tom Obama själv, ska dö i den mån de inte underkastar sig den islamiska lagen. Vilket jag hoppas att Obama inte gjort.

Obama och många med honom vill fortsätta med allt detta konfererande. Men detta leder endast till att islamonazisterna i Iran, precis som de vill, vinner tid för att äntligen färdigställa sina kärnvapen – med vilka man kan utplåna Israel och angripa resten av västerlandet.

Islamonazisterna i Iran bör därför rimligen besegras innan detta sker. Deras kärnvapenförmåga bör omedelbart slås ut. Men inte enligt Obama tydligen …

Visserligen vill islamonazisterna i Iran också besegra islamonazisterna i Daesh, den Islamiska staten, IS. Detta gör saken mera komplicerad, men det råder ingen tvekan om att båda dessa entiteter i grund och botten är Israels och västerlandets dödsfiender.

Man kan då bara hoppas att Obama och USA vet vad han gör när han slår sig samman med en hans dödsfiende mot en annan. (Min fiendes fiende är min vän.) Men jag tvivlar …

Här ett foto på när Irans regim i Persiska viken nyligen övade angrepp på en ”mock-up” i naturlig storlek av ett amerikanskt hangarfartyg:

null
Källa.

Ett tydligt tecken på vad Iran egentligen avser att företa i förhållande till USA …

Sveriges nuvarande regering erkänner ”Palestina” och förespråkar militärt samarbete med Saudi-Arabien. Detta har gett upphov till en del uppståndelse. Inte minst har Miljöpartiet anmält avvikande mening. Dvs. inte mot att Sveriges nuvarande regering erkänt den islamonazistiska och antisemitiska terrorentiteten ”Palestina” som ”stat”. Inte heller att Sveriges nuvarande regering överöser denna terrorentitet med svenska skattebetalares pengar. Nej, problemet är att Sveriges nuvarande regering godkänner vapenförsäljning till den inte mindre islamonazistiska och antisemitiska staten Saudi-Arabien. En stat dit man dessutom inte får införa kristna Biblar eller uppföra kyrkor.

Men om Sveriges nuvarande regering dels upphör med ersättning till islamonazisterna i ”Palestina”, dels avstår från vapenexport till islamonazisterna i Saudi-Arabien, så kanske det ekonomiska utfallet blir plusminus noll?

Det sägs att exporten till Saudi-Arabien antas främja Sveriges nuvarande regerings främsta utrikespolitiska strävan att bli medlem i FN:s säkerhetsråd.

Men strävan att bli medlem i en sådan tandlös och för världsfreden och kampen mot islamismen närmast irrelevant entitet framstår enbart som löjlig. Kampen mot islamismen och för Västerlandet bedrivs uppenbart på andra arenor.

Till exempel genom att skicka några svenska flygdivisioner och armébrigader till Gaza, Daesh-territoriet i Irak och Syrien. Även till försvaret av Ukraina på plats. Till befrielsen av Krim, och till befrielsen av dessa andra territorier från inte minst islamismen. Problemet med det är att vi inte har några sådana stridskrafter. Problemet är att Sveriges nuvarande regering, i stället för att försvara den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationer på de platser där den för närvarande angrips hellre vill – få en plats i FN:s säkerhetsråd!

Obama tycks tänka i samma banor – och nöja sig med USAs permanenta plats i säkerhetsrådet.

”Säkerhetsrådet” – vilket namn förresten. Inte står detta ”råd” för någon ”säkerhet”! Långt ifrån!

Siewert Öholm utsatt för antisemitiskt angrepp Siewert skriver på sin egen blogg. En man approcherade honom på Göteborgs Centralstation. Jag citerar lite:

”Du gillar judar, eller hur”, fortsatte han. Frågan kändes lite ovanlig, men mannen kunde ha varit en av många som jag möter och som faktiskt tackar mig för att jag ofta har ställt upp för judar i Sverige. ”Ja”, svarade jag. ”Jag ställer upp för judarna….” men sen hann jag inte säga mer innan jag blev högröstat avbruten av mannen som öste förbannelser över mig som kunde ställa upp för dessa ”mördare och svin”.
–Judarna är mördare, skrek han så folk runt omkring tystnade. Du slickar judar i röven…du är ett judesvin själv……

Jag blev torr i munnen av upprördhet, men också faktisk av rädsla. Tänkte mannen hoppa på mig fysiskt, slänga cykeln på mig, eller vad skulle hända? Jag samlade mig och bad honom gå därifrån. Jag tog mig samman ytterligare och sa, att går du inte, så kallar jag på polis och anmäler dig för hets mot folkgrupp. ”Va”, skriker då mannen ut över hela den delen av hallen på centralstationen. ”Kallar du mig j..vla muslim”.

Nej, svarar jag , jag har bara bett dig gå härifrån. Dessutom brukar jag inte svära, så jag har inte kallat dig någonting. Mannens ilska ökar och han upprepar ideligen att jag skulle kallat honom både djävul och muslim.

Detta är för det första förfärligt. För det andra är det, tror jag, ett gott exempel på hur de islamonazistiska angriparna kastar skulden på den angripne genom falska anklagelser. Siewert lär inte ha kallat någon för djävul eller ”jävla muslim”. Tvärtom menar angriparen att Siewert är ett ”judesvin”!

Bojkotta Oatly! Det tycker inte minst företrädare för ”Palestinagrupperna”. Företaget Oatly har nämligen syndat genom att använda D-vitaminer från Israel i sina produkter. Företaget har dock numera, som synes här, av allt att döma underkastat sig dessa antisemitiska påtryckningar.

Oatly synes därigenom ansluta sig till samma antisemitiska uppfattningar som före och under det Andra Världskriget gav upphov till tesen: Kauft nicht bei Juden!

Till dess att Oatly tar sitt förnuft till fånga, bör nog vi som står upp för judarnas och Israels rätt att existera, och som följaktligen tar avstånd från antisemitismen, bojkotta Oatly. Att göra något annat vore en styggelse!