Mycket tyder på det. Låt mig förklara.

I veckan nådde oss ett dödsbud. Ännu en jude har dött. Ännu en utöver de tre som mördades i Paris i januari. Ännu en utöver juden Dan Uzan (foto t.v.) som mördades i Köpenhamn den 15 februari. Ännu en har avlidit till följd av antisemitisk och islamistisk terror.

Morden i Paris och Köpenhamn gav upphov till starka reaktioner och omfattande sympatiyttringar, som säkert i många fall var allvarligt menade och rättfärdiga, men som även säkerligen ofta nog tyvärr var ett utslag av den värsta sortens hyckleri. Exempelvis deltog ju ärkeantisemiten Mahmoud Abbas i Paris, med ett brett leende på läpparna! Frågan är ju också vilka av de rättfärdiga som reagerat enbart på grund av angreppen på yttrandefriheten eller enbart på grund av angreppen på judar. Låt oss hoppas att de flesta har reagerat på bådadera.

Men nu har alltså ytterligare en judisk person avlidit till följd av terror. Hennes död kommer dock med säkerhet tyvärr aldrig att ge upphov till några starkare reaktioner eller sympatiyttringar i Europa. Det har aldrig den ”palestinska” terrorn mot judarna i Israel gjort. Tvärtom kommer säkerligen just Mahmoud Abbas inte vara sen att ekonomiskt belöna hennes mördare, precis som han brukar göra med andra ”palestinska” judemördare. Bland annat kommer detta med största säkerhet att ske med svenska skattebetalares pengar.

För denna gången begicks dådet just i Israel, inte i Europa. Offret var en liten flicka, den fyraåriga Adele Biton (foto t.h.). Här är bakgrunden (Källa: Första länken ovan):

On March 14, 2013, Adva Biton was driving on the Trans-Samaria Highway, taking her three youngest daughters home from a visit to their grandmother’s house. A barrage of stones thrown by Palestinian youths at passing vehicles caused the family car to crash into a truck. All four passengers in the car were wounded. Adva and the four- and five-year-old girls Avigail and Naama were lightly-to-moderately injured. The youngest daughter, Adele, was critically injured, and remained in intensive care for months due to traumatic brain damage.

Den 17 februari i år dog hon alltså. Som ytterligare ett offer för den antisemitiska ”palestinska” terrorn. Denna gången utförd av ”Palestinian youths”. Det är inte särskilt långsökt att tänka sig att de inspirerats av de antisemitiska barnprogram som utsänds i ”palestinsk” television. Eller av den antisemitiska ”undervisning” de fått i ”palestinska” skolor. Eller i skolor som drivs av FN-organet UNRWA. Allt detta är verksamheter som stöds av Sveriges nuvarande antisemitiska regering, inte minst med svenska skattebetalares pengar.

Sveriges statsminister Stefan Löfven (foto t.h. tillsammans med Abbas) har i anledning av terrorn i Köpenhamn uttalat följande:

Attackerna i Köpenhamn, som tagit två människoliv och skadat fem, var riktade mot yttrandefriheten och den judiska befolkningen, och är en attack mot oss alla.

Det fria ordet och religionsfriheten är fundament i vår demokrati som alltid måste försvaras. Vi kommer aldrig att vika oss för terrorismen och aldrig tolerera de hatbrott och attacker mot judar som vi ser i vår omvärld och i Sverige.

Därför bedriver den svenska regeringen just nu ett intensifierat arbete med både repressiva åtgärder och förebyggande insatser för att motverka extremism oavsett avsändare och skydda alla medborgares rätt att göra sin röst hörd, och att fritt visa och utöva sin tro, identitet och kultur.

Jag reser ikväll till Köpenhamn för att manifestera tillsammans med alla de människor och folkvalda representanter som vill visa sitt stöd med de drabbade, sin avsky mot våldet och extremismen, och en benhård vilja att försvara demokratin.

I denna mörka stund är det än viktigare att vi sluter oss samman, över landsgränser och partigränser, och står upp för det öppna samhället och för varandra.

Men Löfven och Sveriges nuvarande antisemitiska regering har aldrig sagt och kommer med största sannolikhet aldrig att säga att man inte tolererar hatbrott och attacker mot judar i just Israel. Dessa hatbrott applåderar man uppenbarligen. Annars skulle man väl inte belöna dem ekonomiskt!

Sveriges nuvarande regering har till yttermera visso ännu flera dagar efter att den lilla judiska flickan avlidit i Israel inte alls tagit avstånd från den antisemitiska terrorn som pågår mot judarna där och som med stor sannolikhet orsakat flickans död. Än mindre har det arrangerats någon manifestation i Jerusalem liknande den som ägde rum i Paris, mot den terrorn. Sveriges regering tiger om detta, i likhet med hela Västerlandet.

Sveriges nuvarande regering består därför uppenbart av lika stora hycklare som Mahmoud Abbas. Sveriges nuvarande regering går uppenbart antisemiternas ärenden, såväl i Sverige som i Israel.

Dessa antisemiter är för övrigt oftast också islamister, vilka inte endast avser att utplåna judarna, utan hela Västerlandet, i den mån människorna där inte underkastar sig den islamiska lagen shari’a. Något som vare sig Västerlandet eller judarna någonsin avser att göra – hoppas jag. Men Sveriges nuvarande regering tycks tänka i andra banor …

Alternativet till underkastelse är att bekämpa antisemitismen och islamismen. Inte att göra som Sveriges nuvarande regering när man dels belönar islamismen och antisemitismen i ”Palestina”, dels ignorerar att en liten judisk flicka dött i spåren av just ett antisemitiskt och sannolikt islamistiskt angrepp mot henne. Därmed ignorerar nämligen Sveriges nuvarande regering det samtidiga angreppet mot hela den judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisationen.

För när antisemiter angriper och i förlängningen dödar en liten judisk flicka för att hon är judinna angriper man därigenom samtidigt just denna vår gemensamma judisk-kristna civilisation.

Sveriges regering tiger om detta, som sagt. Tystnaden är talande. Lika talande som hyckleriet om terrorn i Paris och Köpenhamn.

Av allt att döma beror tystnaden på att angreppet skett i Israel, inte i Sverige, Paris eller Köpenhamn.

Men antisemitismen och islamismen är lika avskyvärd oavsett om den leder till att judar mördas i Sverige, i Israel eller i Paris och Köpenhamn.

För alltid och överallt är syftet detsamma, nämligen att utplåna just denna vår gemensamma judisk-kristna västerländska demokratiska och liberala civilisation. De som verkar i detta syfte måste bekämpas alltid och överallt. Med alla tillgängliga medel.

Detta inte bara i Paris och Köpenhamn, utan även och inte minst i ”Palestina” och Israel. Samt varhelst som det annars behövs. I Sverige till exempel!

Vi måste stå detta onda emot. Alltid och överallt!

Vi får aldrig som Sveriges nuvarande regering tyvärr redan gjort, erkänna dem som verkar i detta antisemitiska och islamistiska syfte som ”stat”, eller ge dem ett öre av svenska skattebetalares pengar.

6 svar på ”Anser Sveriges regering att mord på judar är finare om det sker i Israel än i Köpenhamn och Paris?”
 1. Det finns ingen ockupation. Det finns ingen Västbank. Det finns Judéen och Samarien. Ni töntar som daddar med era namn på det som är mitt är totalt irrelevanta.
  Det finns också 60 tons Merkava stridsvagnar. Kom an bara!

 2. Lars:
  Att Judar bygger hus i ett område där Judar bott i tusentals år och där Judar blev fördrivna ifrån när Araberna anföll Israel är knappast religiös extremism. Och att husbygge i den del av Judeén & Samaria där det knappt bor 1% av alla palestinier i Judeén & Samaria orsaker den typen av aggressioner är helt horribelt. Och använder man den logik som man använder i resten av världen när det gäller ockupation så är inte den så kallade Västbanken ockuperad den är erövrad i ett försvarskrig.

 3. Islamister förklarar krig mot judar i Europa – men det vill de politiskt korrekta prata om – bekvämt.

  * https://www.youtube.com/watch?v=AltyhmrIFgo – har erfarenhet av att själv vågat ta en halvtimers promenad i centrala Malmö som jude.
  * http://youtu.be/lrU9OnxfjHc

  Det är alarmerande hur tyst det är i svensk media när det gäller radikaliserade muslimer eller växande antisemitismen speciellt bland yngre.

  Dansk media och danska staten tar upp problemet för upplysning och vågar kritisera, medan i sverige har SR:s journalist Helena Groll fräckheten att ställa frågan till Israels ambassadör Isaac Bachman om judar bär ansvar för den ökade antisemitismen.

  * http://denkorteavis.dk/2015/draebt-i-nat-joderne-vej-til-at-forsvinde-i-europa/

 4. Tragiskt med flickans död. Tyvärr är det ju den israeliska regeringens ockupationspolitik som orsakar dessa aggressioner. Och man kan ju undra varför barnets föräldrar som tydligen är bosättare och p g a religiös extremism valt att bosätta sig på ockuperad mark och därigenom utsätter barnen för fara agerar som dom gör. Eftersom det är förenat med fara att bosätta sig på ockuperad mark borde ju judiska företrädare varna för detta.

 5. Just hela den här problematiken kring att är man jude så är man genast dömd på premisserna att man är är jude, det var det som låg till grund för brottsbenämningen under W w 2, att de enda deras brott bestod i var att dom var just judar och inget annat. Hur många folkgrupper kan matcha det?

 6. Instämmer! Sossarna har alltid gullat med palestinierna. Det känns inte riktig sunt. Säger en sak – men … -det kallas dubbel standard.

Kommentarer är stängda.