Ja, man frågar sig.

Björn Söder har i alla fall i Sveriges Riksdag motionerat om att svenska staten ska upphöra med sitt ekonomiska bistånd till antisemiterna i ”Palestina”. Det har inget annat riksdagsparti gjort. Heder alltså åt Björn Söder och Sverigedemokraterna i denna del! – Fast eftersom alla andra svenska riksdagspartier vill fortsätta med detta Sveriges skattebetalares ekonomiska bistånd till antisemiterna i ”Palestina”, föll alltså Söders motion på hälleberget.

Det är dock knappast ett uttryck för antisemitism att påyrka att svenska statens och dess skattebetalares stöd till antisemiter borde upphöra, eller hur. Snarare är det väl alla andra svenska riksdagspartiers strävan att just stödja antisemiterna i ”Palestina” som borde betecknas som just antisemitism. Eller?

Sedermera uttalade sig Björn Söder i tidningen Dagens Nyheter sålunda:

Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.

För detta – i synnerhet första meningen – har Björn Söder misstolkats och övertolkats såväl här som där. Se t. ex. länkarna nedan från Jerusalem Post enbart, men där han även ger svar på tal.

Bottennappet var väl ändå när Simon Wiesenthal Center utnämnde just detta Björn Söders uttalande till det sjätte värsta antisemitiska uttalandet under år 2014! Läs här (pdf).

Vad Björn Söder verkligen uttryckte var, som jag tolkar honom, att judar i Sverige utan problem kan fortsätta att ha en judisk identitet, men att han tror att de flesta judar som blivit svenska lämnar sin judiska identitet. Han kan förvisso ha fel i det sistnämnda. De flesta judar i Sverige lämnar kanske inte alls sin judiska identitet. Men ”gör de inte det behöver inte det vara ett problem”, säger Björn Söder uttryckligen! Så då så!

Jag har ägnat åtminstone de senaste tio åren av mitt liv bland annat till att utveckla mitt väderkorn för att spåra antisemitism, men jag kan omöjligen finna något antisemitiskt i detta, hur mycket jag än sniffar.

Så om man menar sig finna antisemitism i vad Björn Söder här säger torde man därför enligt min ringa mening snarare vara ute efter att misskreditera Sverigedemokraterna än att – i likhet med Björn Söder och mig själv – stå upp för judarna och för den judiska staten Israel!

Det är mycket möjligt att Sverigedemokraterna och Björn Söder förtjänar kritik i ett eller annat avseende. Det gör nog de flesta partier och politiker. Men då får den väl uttryckas på sakliga grunder. Och inte grundas på vad som i detta fall närmast framstår som rena lögner.

Eller?

Länkar: Annika Hernroth-Rothstein i Jerusalem Post, JPost misstolkar, Björn Söder svarar i JPost, Danny Kohn.

6 svar på ”Är Björn Söder (SD) antisemit?”
 1. Henrik Arnstad måste nog betraktas som en charlatan. Allt han ogillar får epitetet ”fascism”.

  Björn Söder och SD är heder värda i denna del för att man som enda svenska riksdagsparti vill stoppa det svenska ekonomiska stödet till antisemitismen i ”Palestina”.

  ”Är det nu så att ljuset som du har inom dig är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret!” (Matt. 6:23).

  Sapere Aude översätts vanligen som ”våga vara vis”. Att använda kunskap fel är ovist.

 2. Någon har ifrågasatt texten och frågat sej hur det står till med Lennart Erikssons källkunskap. Och hänvisat till ”Sverigedemokraternas svarta bok”, Verbal Förlag och den moderna klassikern ”Älskade fascism” av Henrik Arnstad, Norstedts förlag och hans artikel i Dagens Nyheter (”Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti” http://www.dn.se/debatt/sverigedemokraterna-ar-ett-fascistiskt-parti/ )

  Varje seriös bedömare vet vilket värde denna ”källkunskap” har. Det enda intressanta är att hänvisningen delas av statsminister Stefan Löfvén. Källvärdet är av inget som helst värde.

 3. http://www.sapereaude/blog?p=11532 Är Björn Söder (SD) antisemit?
  Svar till Lennart Eriksson (Sapere Aude = lat. våga höra)

  Tänk om det är tvärt om!
  Kontrollfrågan till sig själv ”Tänk om det är tvärt om” har varit en checklista före start
  för intellektuella i alla tider, både vad gäller ens verklighetsuppfattning
  och ett ifrågasättande av egna slutsatser och uttalanden.
  Lennart Eriksson, du frågar dig ”Är Björn Söder (SD) antisemit?”
  Men den stora frågan är ju ifall Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti
  och ifall, Björn Söder är en inflytelserik person i detta parti.
  För källkunskap om SD kan hänvisas till ”Sverigedemokraternas svarta bok”, Verbal Förlag
  och den moderna klassikern ”Älskade fascism” av Henrik Arnstad, Norstedts förlag och hans artikel i Dagens Nyheter (”Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti”
  ;http://www.dn.se/debatt/sverigedemokraterna-ar-ett-fascistiskt-parti/ )
  Har du läst dessa?

  Sverigedemokraterna har helt taktiskt borttagit de antijudiska traditionerna. Trots allt
  är ju judarna bara c:a 20 000 personer i landet, jämfört med 4-500 000 muslimer i Sverige
  (siffrorna varierar p.g.a. härkomst och tillhörighet till muslimska församlingar/ praktiserande
  eller sekulära). Som främlingsfientlig ger det förstås mer att motverka muslimerna än judarna.
  Men för oss kristna är det viktigt att betänka att Herren Gud (som kallar sig Israels Gud)
  är alla folks Gud, inte bara judarnas eller de kristnas. Därför är etniska ifrågasättanden
  av olika folk även ett ifrågasättande av Skaparen av alla folk.
  Björn Söder är en skicklig retoriker, som så många av hans föregångare, genom historien.
  och har alltså skrivit
  ”Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet.”
  Vad är det för tro?
  Han hoppas och vill detta, i sitt efterlängtade framtida enhetssamhälle.
  Att ifrågasätta legendariska Simon Wiesenthal Center´s omdöme borde få andligt
  och intellektuellt lyhörda människor att spetsa öronen extra mycket.
  Simon Wiesenthal Center har specialiserat sig på antisemitism, eftersom det judiska folket
  har råkat mest illa ut, alltsedan Farao i Egypten och Haman i Persien, till Herodes
  och Pontius Pilatus i Jerusalem och den svåra fortsättningen genom Västerlandets historia.
  Det är en grundlös föreställning att Simon Wiesenthal Center bara skulle måna om judar, se, t.ex. http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=14441815#.VLggPk05AdU
  Det svåra läget för judar i våra sydligaste landskap har även nått president Barak Obama,
  som därför sände en delegation till Malmö. I de gamla nazianstrukna södra delarna
  av vårt land skördar nu Sverigedemokraterna sina största framgångar.
  Björn Söder kastar till oss ett torrt russin med idén att försöka dra in utlandsbistånd
  till palestinier, varpå du skyndar dig att uttala
  ”Heder alltså åt Björn Söder”.
  Förstår du inte att du därmed pantsätter ditt eget namn och goda rykte på samma gång?
  Jag har inte träffat dig, Lennart, men vill gärna tro dig om att ha ett gott uppsåt.
  Mitt råd är därför; läs på ordentligt om fascismens olika historiska ansikten och
  ”gör dig inte medskyldig till någon annans synder” (1 Tim 5:22).
  ”Vakna upp och stärk det som finns kvar” (Upp 3:2).

  Allt gott till dig önskar
  KÅRE STRINDBERG
  präst i Skärholmens Församling sedan 25 år tillbaka

 4. Instämmer i Lennarts slutsats och kommentar. Någon ordning får det väl finnas!/Björn

Kommentarer är stängda.