Se bara här:

Så vad önskar du: Israels omedelbara utplåning och fred nu eller fortsatt kamp mot dem som strider mot Israels fortsatta existens?

För min del är valet klart sedan länge: Am Yisrael Chai! Till dess Israel har besegrat sina fiender som vill utplåna Israel kan man inte tala om fred. Först efter Israels seger mot dessa fiender inträder förhoppningsvis freden.

Fast enligt vissa källor inträder fred först när Messias ankommer/återkommer …

Intill dess får vi då fortsätta att kämpa!

Sanningen må alltså komma från Netanyahu, men frälsningen kommer från judarna! – Har jag hört …