Archives by Tag 'Messias'

Sanningen kommer från Netanyahu!

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, maj 21, 2013

Se bara här: Så vad önskar du: Israels omedelbara utplåning och fred nu eller fortsatt kamp mot dem som strider mot Israels fortsatta existens? För min del är valet klart sedan länge: Am Yisrael Chai! Till dess Israel har besegrat sina fiender som vill utplåna Israel kan man inte tala om fred. Först efter Israels […]

Grattis Israel på 65-årsdagen!

By Sapere Aude! - Last updated: tisdag, maj 14, 2013

Idag för sextiofem år sedan förklarade Israel sig självständigt. Israel kommer förhoppningsvis att vara självständigt intill dess Messias ankommer alternativt återkommer, närhelst nu detta sker (om det sker). Jag kommer att göra vad jag kan och orkar, om än bara att tidvis blogga här, för att ge mitt bidrag i kampen för Israels existens mot […]

Iran och kärnvapnen

By Sapere Aude! - Last updated: söndag, maj 3, 2009

Vad ska Iran ha kärnvapen till? Att plocka poäng hos islamonazisterna genom att utplåna Israel och att därigenom påskynda Mahdins återkomst och domedagens ankomst? Ett scenario som inte är så långsökt som man kanske kan tro. Iran vill göra sig till regional stormakt i den mån man inte redan är det. En kärnvapenpotential skulle ytterligare […]