Vad ska Iran ha kärnvapen till? Att plocka poäng hos islamonazisterna genom att utplåna Israel och att därigenom påskynda Mahdins återkomst och domedagens ankomst? Ett scenario som inte är så långsökt som man kanske kan tro.

Iran vill göra sig till regional stormakt i den mån man inte redan är det. En kärnvapenpotential skulle ytterligare underbygga och understryka Irans roll som stormakt.

Man måste dessutom inse, att väldigt få muslimska stater egentligen anser att Israel har rätt att existera, och även om man kanske inte aktivt bekämpar landet, skulle man inte sörja om det försvann. I sådana kretsar skulle Iran, om landet utplånade Israel, få ytterligare status och därmed makt, dvs. inte enbart genom innehavet av kärnvapen utan också genom vad man använt dem till.

Och i religiöst hänseende, vilket Irans ledning ju fäster särskild vikt vid, inväntar man i sin egenskap av shiiter Mahdins återkomst, dvs. återkomsten av den tolfte imamen. Enligt Irans författning är denne tom. redan landets officiella statschef! Men han gick tyvärr ”in i det fördolda” år 872 CE. När han anländer, kommer Mahdin att i ett slutligt apokalyptiskt slag vinna över den enögde Dajjal som är den falske Messias – en antikristfigur. Därefter kommer Mahdin att regera världen med rättvisa till dess Jesus återkommer! Alternativt kommer Mahdins och Jesu trupper att förena sig i det slutliga slaget mot Dajjal. Sådan är deras tro.

Om man nu betänker att Israel kommer att försvara sig så som den som möter en mördare skulle försvara sig (se denna bloggning), och att Irans Führer kanske inte har något emot att försöka påskynda Mahdins återkomst, så kan man i vart fall inte utesluta att den högste ledaren Khamenei m. fl. faktiskt önskar få till stånd ett apokalyptiskt avgörande, en seger över ”den store Satan” (sheitan-e bozorg) och ”den lille Satan”, dvs. USA och Israel. (Satan och Dajjal är dock inte samma företeelser.)

Men det behöver kanske inte gå så illa. Kanske kan Obama tala dem till rätta … Här berättar annars Haaretz om ett annat sätt att komma till rätta med det iranska problemet. Arutz7 och JPost skriver också.

Fast kanske är detta ändå ett väl långsökt scenario. Iran kanske vill ha kärnvapen i ett helt annat syfte? Men vilket? Iran står i vart fall, till skillnad från Israel, inte inför hotet att utplånas, utan är tvärtom en av dem som framför just detta hot. Att betänka för den som kritiserar Israel för dess innehav av kärnvapen.

Läs även denna min bloggning.

(Apropå ordet Führer ovan: I Iran råder führerprincipen, dvs. att högste ledaren är den som i slutändan bestämmer. F. n. heter han Ali Khamenei och är tillika överbefälhavare. Presidenten spelar en underordnad roll.)

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar på ”Iran och kärnvapnen”

Kommentarer är stängda.