Det räcker med att läsa denna notis i Svenska Dagbladet igår, för att man ska börja fundera. Där står som du kan se, att ”al-Aqsamartyrernas brigader, den väpnade grenen av Fatahrörelsen, tar på sig skulden för attacken” som då skedde i förrgår och skulle vara en ”hämnd” för att en palestinsk arab avlidit under oklara omständigheter i ett israeliskt fängelse. Trots att en obduktion inte kunnat fastställa orsaken är ”palestinsk uppfattning” att fångens död orsakades av tortyr. Jo, det är ju klart att allt är Israels fel enligt ”palestinsk uppfattning”.

Fatahs ledare, Mahmoud Abbas, är tillika ”president” i ”Palestina”. Hans mandattid som ”president” har utlöpt för länge sedan, därav citationstecknen. Men han är alltjämt Fatahs (betyder ”erövring” alternativt ”seger”) ledare och därmed ansvarig för de terrordåd som Fatahs ”väpnade gren”, al-Aqsamartyrernas brigader, utför, såsom nu detta i Israel igår. Dessa ”brigader” är en terrororganisation enligt både USA och EU (pdf). Fatah har f.ö. som syfte att utplåna Israel.

”Palestina” har en ambassadör i Sverige, rimligen utsedd av denne Abbas, som rimligen även leder vad som EU och därmed Sverige anser vara en terrororganisation. Han leder därmed tillika Fatah som är de svenska socialdemokraternas systerparti! Här kan du se en bild när ambassadören mottogs av Konungen.


Copyright: Kungahuset.se Foto: Henrik Garlöv

Vore det inte läge för svenska UD att nu kalla upp denna ”ambassadör” för att låta henne motta en skarp protest mot att hennes ”presidents” terrororganisation genomför ett väpnat angrepp mot ett vänligt sinnat grannland?

Fast å andra sidan har ju Sveriges regering, EU med flera redan gått ned sig i den kvicksand av motsägelsefulla ställningstaganden rörande ”Palestina” som inte är så lätt att frigöra sig från. Å ena sidan fördöms terror, men å andra sidan erkänns ledaren för den organisation som utför terrorn som legitim ”president” i ”Palestina”! Till vänster ses vår biståndsminister tillsammans med just denne terrorledare Abbas. Och nyligen har vår regering generöst skänkt ytterligare tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar till denne Abbas och hans ”stat”. Det var inte första gången förresten.

Om presidenten för en ”stat” kan vara ledare dels för en organisation som är terrorist-stämplad av EU, dels för en organisation som vill utplåna ett vänligt sinnat grannland, samtidigt som den ”staten” i viss mening erkänns av FN och de flesta EU-stater, vilket skett med ”Palestina”, samt även kan utsända ambassadörer som villigt mottas t.ex. i Sverige; hur ska man tolka det? Är det svenska erkännandet och erkännandet i FN och av de flesta EU-stater av ”Palestina” erkännandet av en terrorstat ”Palestina”? Är det därmed enligt dem OK att vilja utplåna Israel precis som Fatah vill?

Det hoppas jag inte, men tyvärr tyder som du ser en hel del på att vare sig Sveriges regering, socialdemokraterna, FN eller EU i realiteten tycker illa vara. I vart fall gör de definitivt inte vad som borde krävas av dem för att stå detta onda emot!

Länkar: Världen Idag, Expressen, DN.