Jag och många fler i föreningen Fred i Mellanöstern delade ut flygblad på kajen i Göteborg igår där Ship to Gaza-fartyget Estelle låg. Bilder finns här. Men nu har hon nog lämnat för vidare irrfärder på världshaven i fåfäng förhoppning om att nå Gaza.

Hennes sannolika öde är nog att i likhet med den flygande holländaren intill domedagen få besegla världshaven – i den mån inte Israel uppbringar henne och för henne till Ashdod – en hamn som förresten är en utmärkt utgångspunkt för att leverera humanitärt bistånd till Gaza.

Men dit vill inte Estelle segla märkligt nog. – Ändå:

Vi delade ut många flygblad i går och tog i ödmjukhet mot flygblad från Ship to Gaza-folket, precis som detta folk tog emot våra flygblad förhoppningsvis också i ödmjukhet. Utmärkt så långt.

Men om vi sedan analyserar texten på Ship to Gazas flygblad, så uppstår en del frågetecken rörande deras verkliga ödmjukhet. Jag återger till en början baksidan av deras flygblad här nedan. (Deras uppgifter saknar källhänvisningar, något som man naturligtvis inte kan kräva av ett flygblad, men som ändå leder till en viss osäkerhet):

Och vad ser vi där?

Jag läser till exempel att ”över 30 procent av arbetskraften i Gaza är utan arbete”.

Jaha, men vi vet ju att när Israel utrymde Gaza så förstörde befolkningen i Gaza bland annat växthus som uppförts av israeler men vars fortsatta drift hade kunnat medföra arbetstillfällen för befolkningen i Gaza.

Det var tydligen då viktigare för befolkningen i Gaza att förstöra sådant som israeler uppfört, än att säkra arbetstillfällen.

Är det Israels fel?

Ett annat exempel från Ship to Gaza-flygbladet: ”85 % av skolorna i Gaza måste undervisa i dubbla skift på grund av bristen på lokaler”.

Du kan på internet och i denna blogg finna en uppsjö av bilder på jättefina nya hus som uppförts i Gaza – däribland hotell och restauranger. Till detta bör läggas uppförandet av ett fängelse som Hamas ska ha byggt i samarbete med Röda Korset!

Det tycks alltså inte alls föreligga någon brist på byggnadsmaterial.

Av allt att döma verkar Hamas – du vet den där islamonazistiska rörelsen vars enda syfte är att i ett anfallskrig utplåna Israel, och som för närvarande tyvärr regerar i Gaza – prioritera fängelser, hotell och restauranger framför skolor. Så tycks de också använda det byggnadsmaterial som i stor mängd levereras just via Israel!

Är det Israels fel?

Var och en med någorlunda omdöme kan säkert hålla med om att det är det inte!

Sådär kunde jag hålla på beträffande varenda punkt som Ship to Gaza anger i sitt flygblad. Men det skulle leda till ”overkill”.

För allt det de säger framstår ju som du ser ändå som antingen irrelevant, osakligt eller närmast falskt.

Precis som Ship to Gaza-projektet självt alltså!

Nu har jag i alla fall återgett deras flygblad här. Återstår alltså för Ship to Gaza att i ödmjukhet på motsvarande sätt återge föreningen Fred i Mellanösterns flygblad på sin sida – med de kommentarer som de finner angelägna.

Först när detta sker kan vi få en uppfattning om Ship to Gazas eventuella ödmjukhet och eventuella vilja till ”fredsförhandlingar” mellan Israel och dess dödsfiender.

Dvs. om de tycker att ödmjukhet är en dygd.

Om de inte vågar kommentera vårt flygblad på sin hemsida på samma sätt som jag nu gjort här på min sida, får vi nog konstatera att deras åsikter egentligen inte tål dagsljuset.

Och därmed dra slutsatsen att de i verkligheten är lierade med Israels dödsfiender.’

Länk: Samfundet Sverige-Israel.

Ett svar på ”Ship to Gazas påståenden har inget med verkligheten att göra”

Kommentarer är stängda.