Fast i den islamonazistiska terrororganisationen Hamas’ fall är det inte fråga om något legitimt motstånd utan om ett olagligt anfalls- och utplåningskrig mot den judiska staten Israel.

Hamas dementerade nyligen antydningar om att kriget skulle överges, åtminstone temporärt, genom en s.k. hudna, dvs. en islamistisk vapenvila, syftande till att samla kraft inför förnyade våldsamma angrepp. En Hamas-terrorist, kallad talesman sade:

that Palestinians had a “legitimate right” to engage in armed resistance against Israel in order to “defend themselves and their lands.”

According to [terroristen], claims that Hamas had abandoned the armed struggle “reflect the state of despair that the Israeli government is facing as a result of the firmness of the Palestinian resistance.”

Hamas’s Interior Minister Fathi Hammad told a visiting Tunisian delegation of supporters that the Palestinians would “pursue the path of resistance against Israeli occupation.”

He said that Hamas would never recognize Israel, or make any concessions on the “right of return” of Palestinian refugees to their original homes inside Israel.

Ingen vapenvila, ingen fred, inget erkännande alltså. Och bomberna de faller: 19 raketer och 18 granater från det Hamas-styrda Gaza mot Israel under december.

Uppdatering 2012-01-01: Nu funderar Hamas på att skapa en avdelning av det Muslimska Brödraskapet i Gaza också.