Det är vinter i Sverige nu. Längst i norr orkar solen inte över horisonten på hela dygnet. Det är natt klockan tolv på dagen. Polarnatt råder, men om några månader kommer våren åter och solen går åter upp för att mitt i sommaren lysa hela dygnet längst i norr.

Frågan är om den islamistiska polarnatten håller på att sänka sig för gott över Egypten. Som vi vet har de egyptiska valen hittills resulterat i en överväldigande seger för islamistiska partier såsom Freedom and Justice som är det Muslimska Brödraskapets parti och det salafistiska partiet Al-Nour.

Hittills har två valomgångar skett i olika delar av Egypten. Den tredje omgången äger rum i januari. I den första omgången fick de två nyssnämnda partierna och ett tredje islamistiskt parti kallat Al-Wasat tillsammans 65,3 procent av rösterna, dvs. en stor majoritet. I den andra valomgången fick dessa tre partier tillsammans 68,4 procent av rösterna. (Källa.)

Egyptens folk verkar således vara ganska enat bakom islamismen. Islamismen är en politisk ideologi som vill införa sharia, den islamiska lagen, som är oförenlig med demokratins grundläggande värderingar. Islamismen söker världsherravälde genom att skapa ett världsomspännande kalifat. Detta kan införas genom angreppskrig i den mån inte folken frivilligt underkastar sig. Den erkänner inte Israels rätt att existera – och givetvis inte heller någon annan regering eller stat – folk eller individ – som inte underkastar sig sharia.

Under sharia finns alltså inget utrymme för en liberal demokrati. Den alldeles övervägande majoriteten av det egyptiska folket önskar uppenbarligen inte ha en liberal demokrati.

Mot bakgrund härav är det som rapporteras i YNet – men knappast någon annanstans – inte ägnat att förvåna:

It was barely mentioned in the Israeli and global media, but the following event pertains to the whole of Western civilization: Last Saturday [17 december], violent groups of Islamic-Salafi radicals burned the famous scientific institute established by Napoleon in Egypt after its first encounter with the West. Some historians consider it the start of modern times in the Middle East.

The site, L’Institut d’Egypte, held some 200,000 original and rare books, exhibits, maps, archeological findings and studies from Egypt and the entire Middle East, based on the work of generations of western researchers. Most of the artifacts were lost forever, burned or looted.

Institutet brinner

Institutet

Institut de l'Egypte

Institutet grundades på Napoleon-tiden, men är alltså nu ett minne blott, på grund just av ett salafistiskt förstörelseverk. Om institutet utgjorde början på ”modern times in the Middle East”, ligger det nära till hands att beteckna dess förstörelse som slutet på moderniteten i Mellanöstern, särskilt Egypten. Kanske är det början på en återgång till medeltiden. Vi kan knappast längre förvänta oss att de frön av liberal demokrati som i någon liten utsträckning fått gro till och med i Egypten, har några förutsättningar för att växa och blomma ut.

Ett ytterligare tecken på detta är en händelse som till och med Ekot rapporterat om idag:

Tio demokrati- och mänskliga rättighetsorganisationer fick sina kontor stormade av egyptisk polis igår eftermiddags. Personal hölls inlåst medan räderna pågick, datorer och dokument konfiskerades och lokalerna förseglades sen.

Den officiella förklaringen till detta var att polis och åklagare letade efter bevis för olaglig utländsk finansiering och att organisationerna inte var formellt registrerade.

Tre av organisationerna är amerikanska eller USA-finansierade, en är tysk. Samtliga är involverade i att stödja demokratiprocessen och civilsamhället i Egypten. En är en egyptisk organisation som granskar militärens utgifter.

Det går alltså inte an att stödja demokratiprocessen och civilsamhället, och i synnerhet inte om det sker genom ”olaglig” utländsk finiansiering. Samtidigt finansieras den egyptiska militären själv i hög utsträckning från utlandet, nämligen USA, med över sju miljarder kronor om året.

USA protesterar och ”antyder” att detta ”bistånd” kan komma ”att omprövas”.

Tecken i tiden. Tecken på att upplysningens vårsol kan komma att sänka sig ned under den egyptiska och islamistiska horisonten för gott. Tecken på att den islamistiska atavistiska förmedeltida fimbulvintern närmar sig. Med anspråk på att omfatta hela världen i ett islamistiskt kalifat där den liberala demokratins värderingar förblir djupfrysta.

Någon ”global” liberal och demokratisk ”uppvärmning” blir det alltså inte frågan om, ifall dessa krafter får fortsätta sitt förstörelseverk. Tvärtom.

Länkar: Anna Ekström refererar vad Muslimska Brödraskapet står för, Avpixlat (ja, nästan ingen annan i Sverige rapporterar ju…), Daniel Pipes i National Review, Jihad i Malmö.