Idag rapporteras om att både gränspolisen och SÄPO har synpunker på vissa av personalen vid Migrationsverkets förvar i Kållered. Läs t. ex. SvD, DN, GP och Dagen.

Det skulle vara fråga om att vänsteraktivister infiltrerat förvaret och varit behjälpliga med rymningar samt obstruerat vid verkställigheter. Särskilt nämns Antifascistisk aktion och Revolutionära fronten. En person, tillika tidigare ledare i Revolutionära fronten, är dömd för våldsamt upplopp i samband med Göteborgskravallerna.

Chefen för den ena av de två förvarsenheterna i Kållered uttalar därefter, att han har fullt förtroende för denna personal.

Det förtjänar här påpekas, att en anställd vid detta förvar för inte så länge sedan tvingades sluta därför att han dels var moderat, dels var israelvän. Detta enligt vad som berättats för mig. Även jag har tvingats sluta vid verket därför att jag tagit ställning för Israels rätt att existera.

Eftersom min tidigare chef vid Migrationsverket, Eugène Palmér, dessutom uttalat att det var apart att, som jag, vara medlem i Moderaterna, och emedan generaldirektören för verket, Dan Eliasson, är socialdemokrat, kan vi nu kanske urskilja de politiska gränsdragningarna i Migrationsverket, som enligt generaldirektören kan vara en ”mycket politisk myndighet”:

Moderat – inte OK
Israelvän – inte OK
Socialdemokrat – OK
Anhängare av antifascistisk aktion – OK
Ledare i revolutionära fronten – OK

En viss övervikt för vänsteråsikter kan här skönjas. Så visst verkar Migrationsverket vara en mycket politisk myndighet. Kanske för politisk? Eller kanske är det bara förvaret i Kållered som är lite – apart?

Läs även vad Merit Wager skriver härom. Hon citerar en ”migga” som säger följande:

Det är någonstans i närheten av helt fantastiskt för mig att Migrationsverkets personalansvarsnämnd fortfarande inte tittat närmare på chefsskapet i Göteborg! Helt makalöst otroligt. Alla de här cheferna känner varandra, de befinner sig på vänsterkanten, och de delar varandras åsikter.

Om det är så nu, så var det ju i alla fall inte så när jag var chef i Göteborg. Det kanske var det som var problemet för en mycket politisk myndighet.

Dan Eliasson uttalar sig i radion, och menar, att verket

själva gjort uppföljningar om några har gjort några fel när det har varit rymningar från vårt förvar i Kållered, och inte hittat någonting. Har polisen hittat någonting borde det ju rimligtvis pågå någon form av förundersökning och då röjer man ju den förundersökningen om man pratar i media. Det är direkt olagligt

Eliasson är enligt vad som uppges jurist. Han borde därmed vara medveten om distinktionen mellan vad som är olämpligt och olagligt. Eller som det heter i Domarreglerna: ”Lagen gillar icke allt det hon icke straffar”. Förundersökningar gäller misstänkta olagligheter, dvs. brott. Så även om det inte är fråga om brott, kan man ju finna sig föranlåten inskrida mot ett eventuellt olämpligt beteende ändå, t. ex. genom den ovan nämnda personalansvarsnämnden, där generaldirektören är ordförande. Men det gjorde han alltså inte. Rätt ska vara rätt, eller?

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,