Jag läser Sanna Rayman i dagens SvD, där hon – i ett helt annat men läsvärt sammanhang – tar upp några så kallade härskartekniker, bland annat osynliggörande. Även om dessa tekniker vanligtvis anses vara utövade mot enskilda individer, kom jag osökt att tänka på i vilken mån de också kan utövas mot stater och folk, t. ex. Israel och judarna. Vi börjar med

1. Osynliggörande

Betrakta återigen denna karta:

Kan du se Israel någonstans på kartan? Nej. Alltså: Israel har här blivit utsatt för härskartekniken osynliggörande.

2. Förlöjligande

T. ex. i form av den så kallade judesuggan:

Judesugga

3. Undanhållande av information

Även om detta i den ursprungliga teorin avses vara riktat mot den person som man vill härska över, så kan vi ofta se, att media inte förmedlar information om den utbredda antisemitismen och antisionismen i arabvärlden. Dessutom förekommer dubbla budskap, dvs. ett inför den förmodat inhemska publiken på t. ex. Gaza och Västbanken, och ett annat inför den västerländska publiken. Man undanhåller information.

4. Dubbelbestraffning

Ett exempel: Israel ”ockuperade” Gaza under en längre tid och fick stark kritik för det. Israel lämnade Gaza i förhoppningen att gazaborna skulle lämna Israel i fred. I stället fortsatte raketbeskjutningen från Gaza. När Israel genomförde en försvarsstrid i Gaza fick man kritik för det och anklagades för krigsbrott. Israel har nu på nytt lämnat Gaza, men raketbeskjutningen forsätter. Alltså: Oavsett om Israel ockuperar Gaza eller inte så angrips Israel på olika sätt, med raketer eller juridiskt, med krigföring eller lagföring. Det är därmed frågan om ett slags dubbelbestraffning.

5. Påförande av skuld och skam

I propagandan utmålas situationen i ”Palestina” mycket ofta som vore den enbart judarnas och Israels fel. Men det räcker inte med det. I Hamas’ stadgar, artikel 22, står det så här:

Med sina pengar tog de kontrollen över världens media, nyhetsbyråer, tidningarna, förlagen, radiostationerna och annat. Med sina pengar anstiftade de revolutioner på olika håll i världen i syfte att uppnå sina intressen och skörda frukterna därav. De låg bakom den franska revolutionen, den kommunistiska revolutionen och de flesta revolutioner som vi hör och har hört om, såväl här som där. Men sina pengar skapade de hemliga samfund, såsom frimurarna, Rotary, Lions och andra på olika håll i världen till syfte att sabotera samhällen och uppnå sionistiska intressen. Med sina pengar hade de möjlighet att kontrollera imperialistiska länder och förmå dem att kolonisera många länder för att möjliggöra för dem att exploatera deras resurser och sprida fördärv där.

Ni kan tala så mycket ni vill om regionala krig och om världskrig. De låg bakom det första världskriget, när de kunde förstöra det islamiska kalifatet, och gjorde finansiella vinster och kontrollerade resurser. De erhöll Balfour-deklarationen, skapade Nationernas Förbund genom vilket de kunde styra världen. De låg bakom det andra världskriget, då de kunde göra enorma finansiella vinster genom vapenhandel, och jämnade vägen för etablerandet av deras stat. Det var de som anstiftade ersättandet av Nationernas Förbund med Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att möjliggöra för dem att styra världen genom dessa. Det finns inget krig som pågår någonstans, som de inte har ett finger med i.

Vi ser här alltså ett tydligt exempel på påförande av skuld.

Den sjätte härskartekniken är inte relevant här, men den sjunde:

7. Våld eller hot om våld

Ja, hur många krig, självmordbombare, raketer och hot om allt detta har inte Israel och judarna fått utstå.

Detta några exempel. Sammanfattningsvis menar man (i länk 2 ovan), att ”Härskarteknikerna liknar en psykopats fem vanliga metoder för att nå sitt mål”. Dessa är:

1. Charm – den enklaste och snabbaste metoden att nå ett mål.
2. Vädjande – om det inte går med charm ber psykopaten att du ska ställa upp. Psykopaten berättar om sin utsatta position och kanske kommer ”krokodiltårarna”.
3. Skuldbeläggande – en studerande kan till exempel säga till en skrivningsrättande lärare att om inte skrivningen blir godkänd, så är det lärarens fel att den studerande måste avbryta sina studier, eftersom då den studerande inte får mer studiemedel.
4. Hot – om psykopatens vilja inte tillmötesgås hotar psykopaten med någon form av för dig obehaglig konsekvens; ”Jag ska prata med din chef”, ”Jag ska anmäla dig”, ”Jag ska ta kontakt med (kvälls)pressen”.
5. Om det inte räcker kan du eventuellt råka ut för, till exempel, utmanövrering, förtalskampanj, falsk anmälan eller kanske till och med fysiskt våld, inklusive mord.
Källa.

Därmed nog med socialpsykologi för dagen.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,